BOOST & GO Bird

Zmiany klimatyczne, restrykcyjne przepisy dotyczące zapraw nasiennych, chwasty, straty powodowane przez ptaki i owady - wszystkie te czynniki mogą mieć poważny wpływ na KUKURYDZĘ i znacznie limitować plonowanie. Rozwiązaniem jest Boost & Go Bird!

LIDEA przedstawia innowacyjne rozwiązanie chroniące rośliny od najwcześniejszych stadiów rozwoju: Boost&Go Bird - to 4-składnikowa zaprawa nasienna zabezpieczająca roślinę od momentu siewu.

Boost&Go Bird w kukurydzy

Udowodnione działanie stymulujące:

Obsada roślin
Zwiększona nawet o 10%* dzięki skuteczniejszemu pokryciu nasion zaprawą oraz zawartych w niej mikroelementów ułatwiających szybkie i wyrównane wschody.

Powierzchnia liści
Rozwój biomasy we wczesnych stadiach (3-7 liści) +7%*

Intensywność fotosyntezy
Poprzez biostymulację metabolizmu azotu - do 14%* większa powierzchnia liści (index NDVI) w fazie 8-10 liści.

* w porównaniu do kontroli bez zaprawy Boost&Go
Źródło: sieć doświadczalna Lidea, 2021

 

Boost & Go Bird - Ochrona i biostymulacja