ROŚLINY BOBOWATE

Lidea oferuje gamę roślin bobowatych (strączkowych), spełniających zarówno oczekiwania rolników, jak i potrzeby przemysłu rolno-spożywczego.

Nasze odmiany są wynikiem wieloletnich prac badawczo-rozwojowych. Dzięki temu łączą walory agronomiczne i technologiczne (smak, konsystencja, właściwości kulinarne itp.).

W odniesieniu do ciecierzycy Lidea ustanawia środki produkcji, aby zagwarantować nasiona wolne od Ascochyta dla zrównoważonej produkcji tej uprawy w kontekście racjonalnego uprawiania międzyplonowego.