ROŚLINY PASZOWE

Uprawa roślin pastewnych na paszę dla zwierząt gospodarskich jest podstawą wysokiej jakości rolnictwa. Prawie 65% diety roślinożerców zależy od użytków zielonych, a zasób ten musi pozostać wydajnym i szanowanym środkiem produkcji, wspierającym niezależność hodowców.

Uprawę roślin paszowych należy uważać za prawdziwą uprawę roślin. Czy trzeba przypominać, że „trawę trzeba uprawiać”?

Wkład gospodarczy roślin pastewnych zostanie wzmocniony poprzez dobre zarządzanie pastwiskami. Po precyzyjnym zdefiniowaniu potrzeb gospodarstwa, obowiązuje kilka zdroworozsądkowych zasad:

  • Systematycznie używaj roślin strączkowych niezależnie od składu runi pastwiskowej,
  • Wydłużenie okresu uprawy poprzez połączenie gatunków roslin uzupełniających,
  • Skorzystaj z postępu genetycznego dzięki zastosowaniu nasion certyfikowanych,
  • Wartość żywieniowa trawy zebranej w odpowiednim czasie jest większa

Mieszanki odmian Lidea są przeznaczone do produkcji zbilansowanej paszy wysokiej jakości i składają się z najlepszych odmian, biorąc pod uwagę przydatność tworzenia mieszanek.