Zboża

Zboża można uprawiać w każdym systemie zmianowania i uprawy, a certyfikowane nasiona zapewniają gwarantowaną jakość.

Oferta zbóż Lidea obejmuje pszenicę durum, pszenicę miękką, jęczmień, pszenżyto i żyto. Selekcja i jakość tych gatunków sprawia, że nadają się one do różnych obszarów uprawy.

Odmiany charakteryzują się: dobrą odpornością na choroby, tolerancją na stres, wysokim potencjałem plonowania. W ofercie znajdują się zboża spełniające specyficzne wymagania rynkowe (paszowe, wysoko białkowe, mające dobre właściwości przemiałowe itp.)

Zboża Lidea nadają się do upraw konwencjonalnych i ekologicznych.