Składniki mieszanek międzyplonowych

Wymienione gatunki roślin stanowią składniki mieszanek międzyplonowych Lidea.

img test