Składniki mieszanek międzyplonowych

Wymienione gatunki roślin stanowią składniki mieszanek międzyplonowych Lidea.
img test