Hodowla nasion

Nasiona Lidea są przygotowywane do sprzedaży w 8 zakładach produkcyjnych we Francji, Hiszpanii, Ukrainie, Rumunii i Rosji.

Aby zaoferować Państwu to, co w naszej genetyce najlepsze, Lidea współpracuje z siecią rolników, którzy rozmnażają nasze nasiona. Są to hodowcy o wysokim poziomie wiedzy technicznej. W sumie co roku uprawiamy prawie 47 000 hektarów w 9 krajach. Technicy i inżynierowie agronomiczni regularnie doglądają plantacji nasiennych.

Celem firmy Lidea jest oferowanie wysokiej jakości nasion, gwarantujących pełną identyfikację. Zapewniamy satysfakcję klienta.

Lidea stawia na wysokowydajne laboratoria o najwyższych standardach jakości. Lokalizujemy je jak najbliżej naszych fabryk nasiennych, co pozwala nam badać i zagwarantować jakość produkcji począwszy od żniw, przez cały proces produkcji materiału siewnego aż do pakowania naszych produktów.

Zgodnie z zasadami ISTA (International Seed Testing Association), Lidea zapewnia pełną identyfikację parti nasion (tzw. traceabilty). Analizujemy siłę kiełkowania, czystość i kalibrację nasion, ich wilgotność i czy są wolne od chorób. Laboratoria są również odpowiedzialne za przeprowadzanie analiz molekularnych (sprawdzenie tożsamości odmianowej, wykrywanie niezamierzonej obecności GMO) oraz analiz chemicznych (proporcje pyłu i składników aktywnych zapraw nasiennych) we wszystkich naszych zakładach produkcyjnych. Kontrola obejmuje co najmniej 6 etapów z zastosowaniem ścisłego planu monitorowania na każdym etapie. Plany te są zróżnicowane dla każdej uprawy i obejmują łącznie 26 rodzajów analiz.