Boost&Go Prime - zaprawa nasion kukurydzy

Kukurydza należy do roślin, w uprawie której bardzo szybko uwidaczniają się objawy niedoboru w składniki pokarmowe. Stworzyliśmy zaprawę Boost&Go Prime z biostymulatorem.

Jest to widoczne od momentu wschodów i dotyczy zarówno mikro- jak makroelementów. By tego uniknąć należy dobrać do stanowiska odpowiednią odmianę, a także skupić się na starannej agrotechnice i nawożeniu. W pierwszych tygodniach od siewu często występują warunki stresowe, które znacząco mogą wpłynąć na plon.

W portfolio posiadamy nasiona zaprawione Boost&Go Prime czyli 4-składnikową zaprawę nasienną zabezpieczającą roślinę od momentu siewu. Otoczka polimerowa zapewnia lepsze pokrycie nasion i ograniczenie powstawania pyłu. Mikroelementy ułatwiają szybkie i wyrównane wschody. Ochrona fungicydowa do pełnej ochrony od początku wschodów. Biostymulanty w celu aktywacji metabolizmu roślin i polepszenia wigoru siewek oraz tworzenia biomasy.

zaprawa - odporność na suszę

Wysiane nasiona kukurydzy powinny wyróżniać się jak najwyższą zdolnością kiełkowania (energia kiełkowania winna wynosić około 95%). By rośliny kukurydzy prawidłowo się rozwijały, zwłaszcza w okresie wschodów bardzo ważne jest zastosowanie zaprawy nasiennej. Zaprawa BOOST&GO Prime korzystnie wpływa na zwiększenie odporności na suszę z którą coraz częściej kukurydza mierzy się wiosną.

STYMULATOR WZROSTU W ZAPRAWIE

Biostymulator stymuluje system korzeniowy. Biomolekuły optymalizują pobieranie i transport wody oraz składników pokarmowych. Biostymulator w BOOST&GO Prime odżywia kukurydzę, zwiększa odporność roślin oraz wspiera rozwój systemu korzeniowego. Wydłuża istniejące korzenie oraz stymuluje rozwój nowych korzeni bocznych i włośnikowych.

Roślina na zaprawie BOOST&GO Prime wykazuje szybszy wzrost. Zastosowany preparat przyczynia się do przyrostu biomasy oraz do wykształcenia w dalszych etapach rozwojowych zaziarnionych kolb.

Zawarte w Boost&Go PRIME mikroelementy oraz magnez zapewniają roślinom szereg korzyści. Cynk wspomaga gospodarkę azotową roślin oraz odpowiada za żywotność pyłku, co pozwala doskonale zabezpieczyć plon. Mangan pozwala zapobiegać uszkodzeniom mechanicznym łodyg, stymuluje wzrost korzeni, a także wykazuje działanie przeciwchorobotwórcze. Miedź podobnie jak cynk pozwala odpowiednio zabezpieczyć zapylenie oraz rozwój ziaren i kolb kukurydzy. Magnez jest odpowiedzialny za wszelkie procesy fotosyntezy roślin, a co za tym idzie za wiązanie dwutlenku węgla oraz zdolności asymilacyjne roślin.

Poniżej odmiany kukurydzy z zaprawą z biostymulatorem BOOST&GO Prime: