Współpraca w dziedzinie hodowli roślin

Lidea polega na kolektywnej inteligencji, rozwijając synergie ze swoimi partnerami i pracownikami w celu gromadzenia wiedzy specjalistycznej w zakresie badań, narzędzi przemysłowych i marketingu.

Przewidując potrzeby rolników i współpracując, Lidea stała się pionierem w hodowli nasion, oferując odmiany precyzyjnie dostosowane do ich potrzeb. Lidea jest zaangażowana w rozwój konkurencyjnych badań w dziedzinie genomiki stosowanej i selekcji odmian. Ta najnowocześniejsza wiedza umożliwia oferowanie rolnikom nowych odmian o ulepszonych walorach agronomicznych, w szczególności pod względem odporności roślin na choroby i szkodniki upraw.

Lidea jest zaangażowana w programy badawcze o zasięgu międzynarodowym, mające na celu proponowanie innowacji w odmianach o wysokiej wartości dodanej. Poprzez następujące programy:

SOLTIS, jeden z największych na świecie programów hodowlanych, Lidea oferuje rolnikom kompleksową gamę nasion słonecznika we wszystkich segmentach rynku: linolowy, oleinowy, Clearfield®, Clearfield® Plus, organiczne.

INNOLEA, Lidea przyczynia się do ulepszania odmian roślin oleistych i roślin wysokobiałkowych, promując ich adaptację do stresujących warunków środowiskowych.

GIE (Economic Interest Grouping) GRASS, Lidea pracuje nad najlepszą kompozycją odmianową, aby produkować zbilansowaną, wysokiej jakości paszę dla zwierząt gospodarskich.

EUROSORGHO: W 2009 roku Lidea stworzyła pierwszy program badawczy sorgo w Europie poprzez swoją spółkę zależną EUROSORGHO. Firma stale wprowadza innowacje w tej uprawie, tworząc hybrydy przystosowane do nowych rynków zbytu.