Soja Aligator 000 od Lidea

Jedna z pierwszych zagranicznych odmian w polskim rejestrze odmian. Aligator to odmiana 000, zaklasyfikowana do grupy odmian późnych. Szczególnie polecana do uprawy w rejonie Polski centralnej i południowej.

REJESTRACJA

Austria, Francja, Polska 2015

OPIS ODMIANY

 • Wysokość roślin: średnio wysokie (78 cm)
 • Wysokość osadzenia najniższego strąka: wysoko osadzone (ok 11 cm)
 • Kolor kwiatów: fioletowy
 • Wyleganie przed zbiorem: bardzo mało podatny (8,3/9,0)
 • Osypywanie nasion: bardzo mało podatny (8,6/9,0)
 • Zawartość białka: 36,6%
 • Zawartość tłuszczu: 23,6%
 • MTZ: 210-220g
 • Równomierność dojrzewania: wyrównane (7,6/9,0)
 • Liczba dni od siewu do dojrzałości technicznej: około 130 dni
 • Pękanie strąków: bardzo odporne (8,6/9,0)

Odporność na choroby: bardzo wysoka

 • Septorioza 8/9
 • Bakteryjna ospowatość 7,7/9
 • Bakteryjna plamistość: 7,4/9
 • Zgorzelowa plamistość: 7,8/9

Odporność na substancje czynne

 • Pendimetalina: 8/9
 • Metroburon: 6/9
 • Metribuzyna: 8/9
soja es aligator na polu
młoda roślina soi es aligator
odmianę soi es aligator charakteryzują 3 nasiona w strąku

FILM O ODMIANIE SOI ALIGATOR

 

PLONOWANIE SOI ALIGATOR

PLON NASION W DOŚWIADCZENIACH PDO 2020 R. (% wzorca oraz dt/ha).

Wzorzec: 31,9 dt/ha = 100%
ALIGATOR: 31,3 dt/ha = 98%

ZALECANA OBSADA

700 000 – 800 000 nasion/ha

DYSTRYBUCJA

logo agrii

Agrii Polska Sp. z o.o. to wyłącznościowy dystrybutor nasion soi odmiany Aligator.

KONTAKT