rzepak es cesario

ES Cesario - opis odmiany

Odmiana, niska, ale z dużą liczbą rozgałęzień. Na końcowych etapach rozwojowych widać, że jest wyraźnie wcześniejsza. ES Cesario najwcześniejszy mieszaniec rzepaku na polskim rynku. Jest to mieszaniec o potwierdzonej zimotrwałości (najwyższa zimotrwałość wśród kandydatów do rejestru 2016). Odmiana charakteryzuje się doskonałym wczesnym wigorem i szybkim restartem wiosennym co zapewnia jej maksymalne wykorzystanie kurczących się zimowych zapasów wody w glebie. Wczesność dojrzewania i stabilność plonowania w połączniu z duża tolerancją na osypywanie nasion predysponują tę odmianę do uprawy nawet na bardzo dużych areałach minimalizując ryzyko strat przed zbiorem.
 

 

 

Dobór stanowiska

ES Cesario to odmiana o małych wymaganiach glebowych. W doświadczeniach PDO, to jedna z najlepszych odmian do uprawy w trudnych warunkach.

 

Cechy jakościowe plonu

Odmiana rzepaku ozimego ES Cesario to symbioza najlepszych cech agronomicznych (takich jak odporność na wyleganie i osypywanie) z zimotrwałością. Kilka minionych sezonów pokazało, że ES Cesario doskonale adaptuje się w trudnych sezonach, a dobry wczesny wigor sprzyja lepszemu rozwojowi i ukorzenieniu się siewek, produkując biomasę potrzebną do prawidłowego przezimowania.

 

Plonowanie w doświadczeniach COBORU

Od momentu rejestracji w 2016 roku ES Cesario uczestniczy w systemie oceny odmian w ramach doświadczeń PDO COBORU. Odmiana ta w każdym roku plonowała znacznie powyżej poziomu wzorca we wszystkich rejonach oceny. W 2019 roku odmiana rzepaku ES Cesario plonowała średnio na poziomie 41,1 dt/ha (5,1 dt/ha powyżej poziomu wzorca), a w 2020 roku 44,7 dt/ha uzyskując 107%. ES Cesario cechuje się wysoką stabilnością ze względu na swoją wczesność i wysokie zdolności adaptacyjne może być polecana do uprawy na każdy typ stanowisk we wszystkich regionach kraju.

Morfologia

Rośliny rzepaku ozimego ES Cesario należą do roślin niskich, bez wyraźnej tendencji do wylegania, co ułatwia przeprowadzanie zbioru jak i zabiegów ochronnych. Termin dojrzewania rzepaku ES Cesario określony został jako bardzo wczesny. Zaleca się nieprzekraczanie górnej zalecanej granicy normy wysiewu (50 nasion/m2) ze względu na to, że rzepak buduje plon głównie na odgałęzieniach bocznych.

 

Cechy fizjologiczne

 

Cechy agronomiczne