rzepak es valegro

ES Valegro - opis odmiany

ES Valegro jest odmianą o wysokiej zdrowotności. Rzepak ten buduje dobrą biomasę już jesienią i jest bardzo bezpieczny pod kątem jesiennej elongacji. Posiada bardzo dobrą zimotrwałość oraz charakteryzuje się dobrą jakością surowca.
 

 

 

Dobór stanowiska

Odmiana populacyjna przeznaczona do uprawy na stanowiskach średnich i nieco słabszych. Nie zaleca się uprawy na stanowiskach ciężkich i wilgotnych.

 

Cechy jakościowe plonu

ES Fuego dobrze znosi wysoką presję chorób rzepaku ozimego i w warunkach polowych opiera się presji patogenów do samego końca wegetacji. Odmiana rzepaku ozimego ES Valegro posiada nieco bardziej spokojny wczesny wigor, dzięki czemu jest całkowicie odporna na jesienną elongację szyjki korzeniowej. Posiada wysoką zimotrwałość oraz dobrą tolerancję na osypywanie nasion.

 

Plonowanie w doświadczeniach COBORU

Odmiana rzepaku ozimego ES Valegro to propozycja dla wszystkich tych, którzy są wciąż zainteresowani uprawą odmian populacyjnych (liniowych). W doświadczeniach rejestrowych ES Valegro plonuje na poziomie wzorcowych odmian populacyjnych. ES Valegro bardzo dobrze sprawdza się we wszystkich głównych rejonach uprawy rzepaku w Polsce. W doświadczeniach porejestrowych COBORU w 2020 roku uzyskała niemal 100% wzorca, plonując na poziomie 41,2 dt/ha.

Morfologia

Rośliny rzepaku ozimego ES Valegro są średniowysokie, ale bez wyraźnej tendencji do wylegania, co ułatwia przeprowadzanie zabiegów ochronnych, a potem zbiór. Termin dojrzewania rzepaku ozimego ES Fuego został określony jako średniopóźny. Rzepaki populacyjne budują plon na pędzie głównym stąd też norma wysiewu będzie nieco większa niż w przypadku odmian mieszańcowych, w tym przypadku 50-60 nasion/m2.

 

Cechy fizjologiczne

 

Cechy agronomiczne