CELEBRITI CS

CELEBRITI CS

Nasiona rzepaku

CELEBRITI CS to nowa odmiana hybrydowa rzepaku ozimego zarejestrowana na Słowacji w 2019 roku. Bardzo wysoki poziom plonowania potwierdzony wynikami rozpoznawczymi COBORU. Odmiana o dobrej zdrowotności roślin do końca wegetacji.
 

REJESTRACJA

Słowacja 2019

 

JAKOŚĆ PLONU

Rzepak ozimy CELEBRITI CS posiada dużą stabilność plonowania w różnych warunkach glebowych oraz wysokie zaolejenie nasion i zawartość białka.

Zawartość tłuszczu: 47,14%

Zawartość kwasów Omega-3: wysoka

Zawartość białka: bardzo wysoka

 

PLON NASION

PLON NASION (% WZORCA / dt/ha) w rejonach doświadczeń rozpoznawczych COBORU 2020. 

 

undefined


WZORZEC: 43,9 dt/ha = 100%

CELEBRITI CS: 

WZORZEC to średnia plonowania odmian ES Valegro, SY Ilona, Architect F1, Duke F1

Źródło: COBORU 2020
 

 

DOBÓR STANOWISKA

Odmiana regularnie i stabilnie plonuje na wszystkich stanowiskach glebowych ale szczególnie polecana do uprawy na glebach utrzymanych w dobrej kulturze rolnej. 

 

undefined

 

FIZJOLOGIA 

Rośliny rzepaku ozimego CELEBRITI CS są wysokie, ale bez wyraźnej tendencji do wylegania, co ułatwia przeprowadzanie zabiegów ochronnych, a potem zbiór. 

Rzepak buduje plon głównie na odgałęzieniach bocznych, dlatego nie należy drastycznie zwiększać normy wysiewu ponad zalecaną górną granicę (patrz kategoria: norma i termin wysiewu). Wydłużony termin kwitnienia zwiększa liczbę zawiązanych łuszczyn.

Termin dojrzewania rzepaku CELEBRITI CS określony został jako średnio późny.

 

undefined

 

CECHY AGRONOMICZNE

 

undefined 

TERMIN SIEWU

Ze względu na dobry, wczesny wigor nie zalecamy rzepaków mieszańcowych siać zbyt wcześnie. Należy dopasować się do warunków wilgotnościowych i siewy rozpocząć w terminie zalecanym w danym rejonie. W przypadku niemożności dotrzymania terminu siewu – wyjazd w pole można opóźnić nawet do 7-10 dni od terminu zaleconego.

 

NORMA SIEWU

40-50 NASION / M2

Pamiętajmy jednak, aby w przypadku siewu opóźnionego zwiększyć normę wysiewu do górnej zalecanej granicy – w przypadku CELEBRITI CS do 50 nasion na m2.

 

GDZIE KUPIĆ CELEBRITI CS?

Skontaktuj się ze swoim przedstawicielem regionalnym. 

KONTAKT