ES AMADEO

ES AMADEO

Nasiona rzepaku

ES Amadeo to hybrydowa odmiana rzepaku ozimego firmy LIDEA. Rzepak ozimy ES Amadeo zarejestrowano w kilku krajach Europy. Pierwsza rejestracja miała miejsce w 2017 roku na Węgrzech. Rejestracja, podobnie jak w Polsce, była porzedzona trwającymi dwa sezony doświadczeniami.

 

REJESTRACJA

Węgry 2017, Słowacja 2018

 

JAKOŚĆ PLONU

Rzepak ozimy ES Amadeo łączy wysokie i stabilne plonowanie z wysoką jakością nasion oraz szeroko rozumianą zdrowotnością roślin. Odmiana ES Amadeo charakteryzuje się wysoką zdrowotnością i tolerancją na najgroźniejsze choroby rzepaku ozimego.

Zawartość tłuszczu: 47,9%

Zawartość kwasów Omega-3: 8,5%

Zawartość białka: 40,2% (w suchej masie beztłuszczowej)

 

PLON NASION

PLON NASION (% WZORCA / dt/ha) w rejonach doświadczeń rozpoznawczych COBORU 2019-2020. 

 

undefined


WZORZEC: 41,4 dt/ha = 100%

ES AMADEO: 44,0 dt/ha = 106%

WZORZEC to średnia plonowania odmian ES Valegro, SY Ilona, Architect F1, Duke F1 (DK EXPIRO)

Źródło: COBORU 2020
 

 

DOBÓR STANOWISKA

Odmiana o wysokim potencjale plonowania, szczególnie polecana na stanowiska typowo rzepakowe - żyzne i w dobrej kulturze

 

undefined

 

FIZJOLOGIA 

Rośliny rzepaku ozimego ES Amadeo są średniowysokie, ale bez wyraźnej tendencji do wylegania, co ułatwia przeprowadzanie zbioru. 

Rzepak buduje plon głównie na odgałęzieniach bocznych, dlatego nie należy drastycznie zwiększać normy wysiewu ponad zalecaną górną granicę (patrz kategoria: norma i termin wysiewu).

Termin dojrzewania rzepaku ES Amadeo określony został jako wczesny.

 

undefined

 

CECHY AGRONOMICZNE

 

undefined

 

TERMIN SIEWU

 

Ze względu na dobry, wczesny wigor nie zalecamy rzepaków mieszańcowych siać zbyt wcześnie. Należy dopasować się do warunków wilgotnościowych i siewy rozpocząć w terminie zalecanym w danym rejonie. W przypadku niemożności dotrzymania terminu siewu – wyjazd w pole można opóźnić nawet do 7-10 dni od terminu zaleconego.

 

NORMA SIEWU

40-50 NASION / M2

ES Amadeo mimo dobrego wczesnego wigoru nie ma tendencji do jesiennej elongacji szyjki korzeniowej, dlatego na dobrych stanowiskach może być wysiewany w górnej granicy zalecanej normy.

 

GDZIE KUPIĆ ES AMADEO?

Dystrybutorem odmiany ES Amadeo jest w Polsce Sumi Agro. 

KONTAKT DO DYSTRYBUCJI