ES AZURIO

ES AZURIO

Nasiona rzepaku

ES Azurio to hybrydowa odmiana rzepaku ozimego firmy LIDEA. Rzepak ozimy ES Azurio zarejestrowano na Węgrzech w 2018 roku. Odmiana ES Azurio została przebadana w Polsce zarówno we własnej sieci doświadczalnej jak również jest testowana w doświadczeniach rozpoznawczych prowadzonych przez COBORU. Jest to odmiana uniwersalna, o dobrej zimotrwałości, przeznaczona na rynki Europy centralnej.

 

REJESTRACJA

Węgry 2018

 

JAKOŚĆ PLONU

Rzepak ozimy ES Azurio łączy wysokie i stabilne plonowanie z wysoką jakością nasion oraz szeroko rozumianą zdrowotnością roślin. ES Azurio to połączenie najlepszych cech agronomicznych (odporność na osypywanie i wyleganie) z zimotrwałością.

Zawartość tłuszczu: 48%

Zawartość kwasów Omega-3: 9,9%

Zawartość białka: 36,8% (w suchej masie beztłuszczowej)

 

PLON NASION

PLON NASION (% WZORCA / dt/ha) w rejonach doświadczeń rozpoznawczych COBORU 2020. 

 

undefined


WZORZEC: 43,9 dt/ha = 100%

ES AZURIO: 44,6 dt/ha = 103%

WZORZEC to średnia plonowania odmian ES Valegro, SY Ilona, Architect F1, Duke F1

Źródło: COBORU 2020
 

 

DOBÓR STANOWISKA

Odmiana szczególnie polecana do uprawy na glebach dobrych i bardzo dobrych. Doskonale sprawdza się w warunkach wysokiego potencjału plonowania.

 

undefined

 

FIZJOLOGIA 

Rośliny rzepaku ozimego ES Azurio są wysokie, z lekką tendencją do wylegania. Odmiana rzepaku ozimego ES Azurio należy do odmian o wysokich roślinach. ES Azurio w pełni wykorzystuje swój potencjał jeśli zastosujemy zabiegi regulacji pokroju łanu.

Rzepak buduje plon głównie na odgałęzieniach bocznych, dlatego nie należy drastycznie zwiększać normy wysiewu ponad zalecaną górną granicę (patrz kategoria: norma i termin wysiewu).

Termin dojrzewania rzepaku ES Azurio określony został jako średniopóźny.

 

undefined

 

CECHY AGRONOMICZNE

 

undefined

 

TERMIN SIEWU

Ze względu na dobry, wczesny wigor nie zalecamy rzepaków mieszańcowych siać zbyt wcześnie. Należy dopasować się do warunków wilgotnościowych i siewy rozpocząć w terminie zalecanym w danym rejonie. W przypadku niemożności dotrzymania terminu siewu – wyjazd w pole można opóźnić nawet do 7-10 dni od terminu zaleconego.

 

NORMA SIEWU

40-50 NASION / M2

ES Azurio charakteryzuje się bardzo dobrym wczesnym wigorem. Mieszaniec ten dobrze sprawdza się nawet w przypadku lekko opóźnionych siewów. W przypadku tej odmiany, by w pełni wykorzystać jej potencjał zalecamy wykonanie przynajmniej jednego zabiegu regulującego pokrój roślin. Wysiew w górnej granicy wykonywać tylko w przypadku pól w dobrej kulturze przy optymalnym uwilgotnieniu gleby.

 

GDZIE KUPIĆ ES AZURIO?

Dystrybutorem odmiany ES Azurio jest w Polsce Scandagra. 

KONTAKT DO DYSTRYBUCJI