ES BAROCCO

ES BAROCCO

Nasiona rzepaku

ES Barocco to hybrydowa odmiana rzepaku ozimego firmy LIDEA. Rzepak ozimy ES Barocco zarejestrowano w Polsce w 2017 roku. Rejestracja była porzedzona trwającymi dwa sezony doświadczeniami, w których ES Barocco wykazało się ponadprzeciętnym poziomem plonowania, szczególnie w sezonie 2015/2016 Jest to odmiana uniwersalna, o dobrej zimotrwałości, przeznaczona na rynki Europy centralnej.

 

REJESTRACJA

Polska 2017

 

JAKOŚĆ PLONU

Rzepak ozimy ES Barocco łączy wysokie i stabilne plonowanie z wysoką jakością nasion oraz szeroko rozumianą zdrowotnością roślin. ES Barocco to połączenie najlepszych cech agronomicznych (odporność na osypywanie i wyleganie) z zimotrwałością.

Zawartość tłuszczu: 47,6%

Zawartość kwasów Omega-3: 9,1%

Zawartość białka: 38,3% (w suchej masie beztłuszczowej)

 

PLON NASION

PLON NASION (% WZORCA / dt/ha) w rejonach doświadczeń porejestrowych COBORU 2019. 

 

undefined


WZORZEC: 36,0 dt/ha = 100%

ES BAROCCO: 39,0 dt/ha = 108%

WZORZEC to średnia plonowania z 12 odmian populacyjnych

Źródło: COBORU 2019
 

 

DOBÓR STANOWISKA

Odmiana uniwersalna, dobrze spisująca się w warunkach niskiego i średniego potencjału.

 

undefined
undefined

 

FIZJOLOGIA 

Rośliny rzepaku ozimego ES Barocco są wysokie, z lekką tendencją do wylegania. ES Barocco w pełni wykorzystuje swój potencjał jeśli zastosujemy zabiegi regulacji pokroju łanu.

Rzepak buduje plon głównie na odgałęzieniach bocznych, dlatego nie należy drastycznie zwiększać normy wysiewu ponad zalecaną górną granicę (patrz kategoria: norma i termin wysiewu).

Termin dojrzewania rzepaku ES Barocco określony został jako wczesny.

 

undefined

 

CECHY AGRONOMICZNE

 

undefined

 

TERMIN SIEWU

Ze względu na dobry, wczesny wigor nie zalecamy rzepaków mieszańcowych siać zbyt wcześnie. Należy dopasować się do warunków wilgotnościowych i siewy rozpocząć w terminie zalecanym w danym rejonie. W przypadku niemożności dotrzymania terminu siewu – wyjazd w pole można opóźnić nawet do 7-10 dni od terminu zaleconego.

 

NORMA SIEWU

40-50 NASION / M2

ES Barocco charakteryzuje się dobrym wczesnym wigorem. Mieszaniec ten dobrze sprawdza się nawet w przypadku opóźnionych siewów. W przypadku tej odmiany, by w pełni wykorzystać jej potencjał zalecamy wykonanie przynajmniej jednego zabiegu regulującego pokrój roślin. Wysiew w górnej granicy wykonywać tylko w przypadku pól w dobrej kulturze przy optymalnym uwilgotnieniu gleby.

 

 

 

GDZIE KUPIĆ ES BAROCCO?

Dystrybutorem odmiany ES Barocco jest w Polsce Agrii. 

KONTAKT DO DYSTRYBUCJI