ES CESARIO

ES CESARIO

Nasiona rzepaku

ES Cesario to hybrydowa odmiana rzepaku ozimego firmy LIDEA. Rzepak ozimy ES Cesario zarejestrowano w Polsce w 2016 roku. Rejestracja była porzedzona trwającymi dwa sezony doświadczeniami, w których ES Cesario wykazało się ponadprzeciętnym poziomem plonowania. Jest to odmiana uniwersalna, o dobrej zimotrwałości, przeznaczona na rynki Europy centralnej.

REJESTRACJA

Polska 2016

 

JAKOŚĆ PLONU

Rzepak ozimy ES Cesario łączy wysokie i stabilne plonowanie z wysoką jakością nasion oraz szeroko rozumianą zdrowotnością roślin. ES Cesario to połączenie najlepszych cech agronomicznych (odporność na osypywanie i wyleganie) z zimotrwałością. ES Cesario dzięki swojemu profilowi agronomicznemu jest odmianą szczególnie dobrze spisującą się w latach trudnych.

Zawartość tłuszczu: 47,7%

Zawartość kwasów Omega-3: 8,8%

Zawartość białka: 37,8% (w suchej masie beztłuszczowej)

 

PLON NASION

PLON NASION (% WZORCA / dt/ha) w rejonach doświadczeń porejestrowych COBORU 2020. 

 

undefined


WZORZEC: 41,7 dt/ha = 100%

ES CESARIO: 44,7 dt/ha = 107%

WZORZEC to średnia plonowania z 9 odmian populacyjnych

Źródło: COBORU 2020
 

 

DOBÓR STANOWISKA

Odmiana uniwersalna, o wysokim potencjale plonowania. Szczególnie dobrze spisuje się na polach zawodnych, dotkniętych przez stresy.

 

undefined

 

FIZJOLOGIA 

Rośliny rzepaku ozimego ES Cesario są niskie, bez wyraźnej tendencji do wylegania, co ułatwia przeprowadzanie zbioru jak i zabiegów ochronnych. Odmiana rzepaku ozimego ES Cesario należy do odmian o niskich roślinach.

Rzepak buduje plon głównie na odgałęzieniach bocznych, dlatego nie należy drastycznie zwiększać normy wysiewu ponad zalecaną górną granicę (patrz kategoria: norma i termin wysiewu).

Termin dojrzewania rzepaku ES Cesario określony został jako bardzo wczesny.

 

undefined

 

CECHY AGRONOMICZNE

 

undefined

 

TERMIN SIEWU

Ze względu na dobry, wczesny wigor nie zalecamy rzepaków mieszańcowych siać zbyt wcześnie. Należy dopasować się do warunków wilgotnościowych i siewy rozpocząć w terminie zalecanym w danym rejonie. W przypadku niemożności dotrzymania terminu siewu – wyjazd w pole można opóźnić nawet do 7-10 dni od terminu zaleconego.

 

NORMA SIEWU

40-50 NASION / M2

ES Cesario charakteryzuje się doskonałym wczesnym wigorem. Mieszaniec ten swietnie sprawdza się w przypadku opóźnionych siewów. W przypadku terminowych siewów zalecamy wykonanie zabiegu regulującego pokrój roślin. Wysiew w górnej granicy wykonywać tylko w przypadku pól w dobrej kulturze przy optymalnym uwilgotnieniu gleby.

GDZIE KUPIĆ ES CESARIO?

Dystrybutorem odmiany ES Cesario jest w Polsce PUH Chemirol. 

KONTAKT DO DYSTRYBUCJI