ES FUEGO

ES FUEGO

Nasiona rzepaku

ES Fuego to odmiana populacyjna (liniowa) rzepaku ozimego LIDEA. Rzepak ozimy ES Fuego zarejestrowano w Polsce w 2019 roku. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Polskich rolników nasi hodowcy nieustannie tworzą nowe linie rzepaków ozimych, czego efektem jest zarejestrowanie ES Fuego – odmiany populacyjnej wyhodowanej w polskiej sieci doświadczalnej. Polska rejestracja to gwarancja wysokiej jakości plonu i stabilności plonowania.

 

REJESTRACJA

Polska 2019

 

JAKOŚĆ PLONU

Odmiana liniowa ES Fuego dobrze znosi nawet wysoką presję takich chorób rzepaku ozimego jak cylindrosporioza rzepak, werticilioza rzepaku. ES Fuego nie ma genu specyficznej odporności na Phomę (suchą zgniliznę kapustnych), niemniej jednak w warunkach polowych opiera się presji tego grzyba do końca wegetacji.

Zawartość tłuszczu: 48,2%

Zawartość kwasów Omega-3: 8,6%

Zawartość białka: 35,8% (w suchej masie beztłuszczowej)

 

PLON NASION

PLON NASION (% WZORCA / dt/ha) w rejonach doświadczeń porejestrowych COBORU 2020. 

 

undefined


WZORZEC: 41,7 dt/ha = 100%

ES FUEGO: 41,5 dt/ha = 99%

WZORZEC to średnia plonowania z 9 odmian populacyjnych 

Źródło: COBORU 2020
 

 

DOBÓR STANOWISKA

Odmiana uniwersalna, dobrze spisująca się w warunkach niskiego i średniego potencjału.

 

undefined

 

FIZJOLOGIA 

Rośliny rzepaku ozimego ES Fuego są niskie i bez tendencji do wylegania, co ułatwia przeprowadzanie zabiegów ochronnych, a potem zbiór. 

Termin dojrzewania rzepaku ozimego ES Fuego został określony jako średniopóźny. Rzepaki populacyjne na ogół budują plon na pędzie głównym stąd też norma wysiewu będzie nieco większa niż w przypadku odmian mieszańcowych.

 

undefined

 

CECHY AGRONOMICZNE

 

undefined

 

TERMIN SIEWU

ES Fuego charakteryzuje się dobrym wczesnym wigorem, dlatego zalecamy siać go w terminie optymalnym, czyli zalecanym w danym rejonie. W przypadku ryzyka niemożności dotrzymania terminu, siewy można nieco przyspieszyć. Pomimo, że ES Fuego nie ma tendencji do jesiennej elongacji szyjki korzeniowej, w przypadku bardzo wczesnych siewów należy wykonać zabieg regulacji pokroju łanu (tzw. skracanie).

NORMA SIEWU

50-60 NASION / M2

Normy wysiewu w górnej zalecanej granicy należy stosować w przypadku uprawy odmiany ES Fuego na stanowiskach dobrych i bardzo dobrych.

GDZIE KUPIĆ ES FUEGO?

Dystrybutorem odmiany ES Fuego jest w Polsce Agrii. 

KONTAKT DO DYSTRYBUCJI