ES IMPERIO

ES IMPERIO

Nasiona rzepaku

ES Imperio to hybrydowa odmiana rzepaku ozimego firmy LIDEA. Rzepak ozimy ES Imperio zarejestrowano w Polsce w 2016 roku. Rejestracja była porzedzona trwającymi dwa sezony doświadczeniami, w których ES Imperio wykazało się ponadprzeciętnym poziomem plonowania. Jest to odmiana uniwersalna, zarejestrowana na większości rynków Europy centralnej oraz we Francji.

 

REJESTRACJA

Polska 2016

 

JAKOŚĆ PLONU

Rzepak ozimy ES Imperio łączy wysokie i stabilne plonowanie z wysoką jakością nasion oraz szeroko rozumianą zdrowotnością roślin. ES Imperio to połączenie najlepszych cech agronomicznych (odporność na osypywanie i wyleganie) z zimotrwałością.

Zawartość tłuszczu: 47,8%

Zawartość kwasów Omega-3: 10,2%

Zawartość białka: 36,8% (w suchej masie beztłuszczowej)

 

PLON NASION

PLON NASION (% WZORCA / dt/ha) w rejonach doświadczeń porejestrowych COBORU 2020. 

 

undefined

 

WZORZEC: 41,7 dt/ha = 100%

ES IMPERIO: 48,6 dt/ha = 117%

WZORZEC średnia plonowania z 9 odmian populacyjnych.

Źródło: COBORU 2020

ES Imperio to jedna z najstabilniejszych, wysokoplonujących odmian badanych w systemie PDO. Od pięciu sezonów wegetacyjnych średni plon, bez względu na warunki kształtuje się na poziomie około 120% wzorca. Odmiana ES Imperio jest bardzo uniwersalna i sprawdza się praktycznie w każdych warunkach.

 

DOBÓR STANOWISKA

Odmiana o wysokim potencjale. Wyjątkowa stabilność. Szczególnie polecana do uprawy na stanowiskach dobrych i bardzo dobrych.

 

undefined

 

FIZJOLOGIA 

Rośliny rzepaku ozimego ES Imperio są średniowysokie, bez wyraźnej tendencji do wylegania, co ułatwia przeprowadzanie zbioru jak i zabiegów ochronnych. Odmiana rzepaku ozimego ES Imperio należy do odmian o średniowysokich roślinach.

Rzepak buduje plon głównie na odgałęzieniach bocznych, dlatego nie należy drastycznie zwiększać normy wysiewu ponad zalecaną górną granicę (patrz kategoria: norma i termin wysiewu).

Termin dojrzewania rzepaku ES Imperio określony został jako średniowczesny.

 

undefined

 

CECHY AGRONOMICZNE

 

undefined

 

TERMIN SIEWU

 

Ze względu na dobry, wczesny wigor nie zalecamy rzepaków mieszańcowych siać zbyt wcześnie. Należy dopasować się do warunków wilgotnościowych i siewy rozpocząć w terminie zalecanym w danym rejonie. W przypadku niemożności dotrzymania terminu siewu – wyjazd w pole można opóźnić nawet do 7-10 dni od terminu zaleconego.

 

NORMA SIEWU

40-50 NASION / M2

ES Imperio mimo dobrego wczesnego wigoru nie ma wyraźnej tendencji do jesiennej elongacji szyjki korzeniowej, ale w przypadku terminowych siewów zalecamy wykonanie zabiegu regulującego pokrój roślin. Wysiew w górnej granicy wykonywać tylko w przypadku pól w dobrej kulturze przy optymalnym uwilgotnieniu gleby.

GDZIE KUPIĆ ES IMPERIO?

Dystrybutorem odmiany ES IMPERIO jest w Polsce Sumi Agro. 

KONTAKT DO DYSTRYBUCJI