ES LATINO

ES LATINO

Nasiona rzepaku

ES Latino to nowa hybrydowa odmiana rzepaku ozimego firmy LIDEA, o bardzo wysokiej zdrowotności na choroby takie jak Phoma, Sclerotinia, Cylindrosporioza oraz Verticilium oraz z bardzo wysokim potencjałem plonowania potwierdzonym w wynikach rejestrowych COBORU 2020
 

 

REJESTRACJA

Spodziewana Polska 2022

 

JAKOŚĆ PLONU

W odmianie rzepaku ozimego ES Latino znajduje się gen odporności na suchą zgniliznę kapustnych (Phoma) – gen RLM 7. Gen RLM 7 podczas porażenia rzepaku przez grzyb w specyficzny sposób zabezpiecza roślinę przed chorobą. 

Zawartość tłuszczu: 46,1%

Zawartość kwasów Omega-3: 8,9%

Zawartość białka: 39,5% (w suchej masie beztłuszczowej)

 

PLON NASION

PLON NASION (% WZORCA / dt/ha) w rejonach doświadczeń rejestrowych COBORU 2019-2020. 

undefined

WZORZEC: 40,9 dt/ha = 100%

ES LATINO: 46,1 dt/ha = 113%

WZORZEC to średnia plonowania odmian ES Valegro, SY Ilona, Architect F1, Duke F1 (DK EXPIRO)

Źródło: COBORU 2020
 

 

DOBÓR STANOWISKA

Odmiana uniwersalna o wysokim potencjale. Polecana do uprawy zwłaszcza na stanowiskach średnich oraz słabych, zagrożonych stresem i spadkiem potencjału.

 

undefined

 

 

FIZJOLOGIA 

Rośliny rzepaku ozimego ES Latino są średniowysokie, ale bez wyraźnej tendencji do wylegania oraz osypywania, co ułatwia przeprowadzanie zbioru. 

Rzepak buduje plon głównie na odgałęzieniach bocznych, dlatego nie należy drastycznie zwiększać normy wysiewu ponad zalecaną górną granicę (patrz kategoria: norma i termin wysiewu).

Termin dojrzewania rzepaku ES Latino określony został jako średnio wczesny.

 

undefined

 

 

CECHY AGRONOMICZNE

 

undefined

 

 

TERMIN SIEWU

 

Ze względu na dobry, wczesny wigor nie zalecamy rzepaków mieszańcowych siać zbyt wcześnie. Należy dopasować się do warunków wilgotnościowych i siewy rozpocząć w terminie zalecanym w danym rejonie. W przypadku niemożności dotrzymania terminu siewu – wyjazd w pole można opóźnić nawet do 7-10 dni od terminu zaleconego.

 

NORMA SIEWU

40-50 NASION / M2

ES Latino mimo bardzo dobrego wczesnego wigoru nie ma tendencji do jesiennej elongacji szyjki korzeniowej, dlatego na dobrych stanowiskach może być wysiewany w górnej granicy zalecanej normy.

 

GDZIE KUPIĆ ES LATINO?

Skontaktuj się z przedstawicielem regionalnym na swoim terenie

KONTAKT