ES VALEGRO

ES VALEGRO

Nasiona rzepaku

ES Valegro to odmiana populacyjna (liniowa) rzepaku ozimego LIDEA. Rzepak ozimy ES Valegro zarejestrowano w Polsce w 2014 roku. ES Valegro po rejestracji został się jedną z odmian wzorcowych we wszystkich doświadczeniach COBORU i jest takową do dziś. Odmiana ta od 8 lat (w doświadczeniach rejestrowych i porejestrowych) plonuje na stabilnym poziomie. ES Valegro jest nie tylko wzorcem plonowania, ale też jakości ze względu na wyjątkowo wysoką zawartość tłuszczu w nasionach.

REJESTRACJA

Polska 2014

 

JAKOŚĆ PLONU

Odmiana ES Valegro dobrze znosi nawet wysoką presję takich chorób rzepaku ozimego jak cylindrosporioza, werticilioza. ES Valegro nie ma genu specyficznej odporności na Phomę (suchą zgniliznę kapustnych), niemniej jednak w warunkach polowych opiera się presji tego grzyba praktycznie do końca wegetacji.

Zawartość tłuszczu: 50,9%

Zawartość kwasów Omega-3: 8,5%

Zawartość białka: 37% (w suchej masie beztłuszczowej)

 

PLON NASION

PLON NASION (% WZORCA / dt/ha) w rejonach doświadczeń porejestrowych COBORU 2020. 

 

undefined


WZORZEC: 41,7 dt/ha = 100%

ES VALEGRO: 41,2 dt/ha = 99%

WZORZEC to średnia plonowania z 9 odmian populacyjnych 

Źródło: COBORU 2020
 

 

DOBÓR STANOWISKA

Odmiana populacyjna przeznaczona do uprawy na stanowiskach średnich i nieco słabszych. Nie zaleca się uprawy na stanowiskach ciężkich i wilgotnych.

 

undefined

 

FIZJOLOGIA 

Rośliny rzepaku ozimego ES Valegro są średniowysokie, bez wyraźnej tendencji do wylegania, co ułatwia zarówno przeprowadzanie zabiegów ochronnych jak i zbioru.

Termin dojrzewania rzepaku ozimego ES Valegro został określony jako średniopóźny. Rzepaki populacyjne na ogół budują plon na pędzie głównym stąd też norma wysiewu będzie nieco większa niż w przypadku odmian mieszańcowych.

 

undefined

 

CECHY AGRONOMICZNE

 

undefined

 

TERMIN SIEWU

ES Valegro charakteryzuje się średnim wczesnym wigorem, dlatego zalecamy siać go w terminach nieco wcześniejszych niż zalecane w danym rejonie. W przypadku tej odmiany nie należy zbytnio opóźniać terminu siewu, gdyż rośliny mogą nie osiągnąć pożądanej fazy rozwojowej przed spoczynkiem zimowym. Pomimo, że ES Valegro nie ma tendencji do jesiennej elongacji szyjki korzeniowej, w przypadku bardzo wczesnych siewów należy pamiętać o wykoniu zabieg regulacji pokroju łanu (tzw. skracanie).

 

NORMA SIEWU

50-60 NASION / M2

Normy wysiewu w górnej zalecanej granicy należy stosować w przypadku uprawy odmiany ES Valegro na stanowiskach dobrych i bardzo dobrych, w optymalnym terminie siewu.

 

GDZIE KUPIĆ ES VALEGRO?

Dystrybutorem odmiany ES Valegro jest w Polsce Sumi Agro. 

KONTAKT DO DYSTRYBUCJI