SIDONI CS

SIDONI CS

Nasiona rzepaku

SIDONI CS to odmiana hybrydowa rzepaku ozimego zarejestrowana na Słowacji w 2017 roku. Odmiana corocznie i wiernie plonująca, czego potwierdzeniem są wyniki z badań rejestrowych COBORU 2015 oraz doskonałe wyniki z pól produkcyjnych z ostatnich lat.

 

REJESTRACJA

Słowacja 2017

 

JAKOŚĆ PLONU

Rzepak ozimy SIDONI CS posiada bardzo wysokie możliwości plonotwórcze w każdych warunkach.

Zawartość tłuszczu: 44,1%

Zawartość kwasów Omega-3: bardzo wysoka

Zawartość białka: wysoka

 

PLON NASION

PLON NASION (% WZORCA / dt/ha) w rejonach doświadczeń rejestrowych COBORU 2015. 


WZORZEC: 48,8 dt/ha = 100%

SIDONI CS: 51,5 dt/ha = 116,2%

WZORZEC to średnia plonowania odmian ES Valegro, Monolit, Arsenal, Visby

Źródło: COBORU 2015
 

 

DOBÓR STANOWISKA

Odmiana uniwersalna, nadająca się do uprawy na wszystkich kompleksach glebowych.
 

FIZJOLOGIA 

Rośliny rzepaku ozimego SIDONI CS są średniowysokie, ale bez wyraźnej tendencji do wylegania, co ułatwia przeprowadzanie zabiegów ochronnych, a potem zbiór. 

Rzepak buduje plon głównie na odgałęzieniach bocznych, dlatego nie należy drastycznie zwiększać normy wysiewu ponad zalecaną górną granicę (patrz kategoria: norma i termin wysiewu).

Termin dojrzewania rzepaku SIRTAKI CS określony został jako średnio późny.

 

CECHY AGRONOMICZNE

 

TERMIN SIEWU

Ze względu na dobry, wczesny wigor nie zalecamy rzepaków mieszańcowych siać zbyt wcześnie. Należy dopasować się do warunków wilgotnościowych i siewy rozpocząć w terminie zalecanym w danym rejonie. W przypadku niemożności dotrzymania terminu siewu – wyjazd w pole można opóźnić nawet do 7-10 dni od terminu zaleconego.

 

NORMA SIEWU

40-50 NASION / M2

Pamiętajmy jednak, aby w przypadku siewu opóźnionego zwiększyć normę wysiewu do górnej zalecanej granicy – w przypadku SIRTAKI CS do 50 nasion na m2.

 

GDZIE KUPIĆ SIDONI CS?

Skontaktuj się ze swoim przedstawicielem regionalnym. 

KONTAKT