SIRTAKI CS

SIRTAKI CS

Nasiona rzepaku

SIRTAKI CS to odmiana hybrydowa rzepaku ozimego zarejestrowana we Francji i we Włoszech w 2014 roku. Odmiana corocznie i wiernie plonująca, czego potwierdzeniem są trzyletnie wyniki z badań rejestrowych COBORU oraz doskonałe wyniki z pól produkcyjnych z ostatnich lat.

 

REJESTRACJA

Francja 2014, Włochy 2014

 

JAKOŚĆ PLONU

Rzepak ozimy SIRTAKI CS posiada bardzo wysoki potencjał plonowania osiągany dzięki wysokiej masie tysiąca nasion.

Zawartość tłuszczu: wysoka

Zawartość kwasów Omega-3: wysoka

Zawartość białka: bardzo wysoka

 

PLON NASION

PLON NASION (% WZORCA / dt/ha) w rejonach doświadczeń rejestrowych COBORU 2015. 

 

undefined


WZORZEC: 48,2 dt/ha = 100%

SIRTAKI CS: 51,5 dt/ha = 106,8%

WZORZEC to średnia plonowania odmian ES Valegro, Monolit, Arsenal, Visby

Źródło: COBORU 2015
 

 

DOBÓR STANOWISKA

Odmiana regularnie plonująca na wszystkich stanowiskach glebowych. Silny wigor roślin stwarza możliwość siewu nawet na słabszych stanowiskach.
 

undefined

 

FIZJOLOGIA 

Rośliny rzepaku ozimego SIRTAKI CS są wysokie, ale bez wyraźnej tendencji do wylegania, co ułatwia przeprowadzanie zabiegów ochronnych, a potem zbiór. 

Rzepak buduje plon głównie na odgałęzieniach bocznych, dlatego nie należy drastycznie zwiększać normy wysiewu ponad zalecaną górną granicę (patrz kategoria: norma i termin wysiewu).

Termin dojrzewania rzepaku SIRTAKI CS określony został jako średnio późny.

 

undefined

 

CECHY AGRONOMICZNE

 

undefined

 

TERMIN SIEWU

Ze względu na dobry, wczesny wigor nie zalecamy rzepaków mieszańcowych siać zbyt wcześnie. Należy dopasować się do warunków wilgotnościowych i siewy rozpocząć w terminie zalecanym w danym rejonie. W przypadku niemożności dotrzymania terminu siewu – wyjazd w pole można opóźnić nawet do 7-10 dni od terminu zaleconego.

 

NORMA SIEWU

40-50 NASION / M2

Pamiętajmy jednak, aby w przypadku siewu opóźnionego zwiększyć normę wysiewu do górnej zalecanej granicy – w przypadku SIRTAKI CS do 50 nasion na m2.


GDZIE KUPIĆ SIRTAKI CS?

Skontaktuj się ze swoim przedstawicielem regionalnym. 

KONTAKT