facebook pixel 1 facebook pixel 2

Informacje prawne

GÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA WITRYNY INTERNETOWEJ WWW.LIDEA-SEEDS.PL

Wydawca i dyrekcja publikacji

Wydawcą witryny internetowej www.lidea-seeds.pl jest firma LIDEA FRANCE, uproszczona spółka akcyjna o kapitale 50 295 780 euro, z siedzibą główną pod adresem Avenue Gaston Phoebus – 64230 Lescar – France, wpisana do Rejestru Handlu i Spółek miasta Pau pod numerem 423 296 250.

Dyrektorem publikacji jest Olivier PAUL.

Hosting

Hostem witryny jest firma IKOMOBI, uproszczona spółka akcyjna z kapitałem 178 850 euro, wpisana do Rejestru Handlu i Spółek miasta LILLE pod numerem 514 418 748, z siedzibą pod adresem 340 Avenue de la Marne, Immeuble Europe Tertiaire, 59700 MARCQ-EN-BAROEUL.

Przedmiot

Celem witryny jest przedstawienie firmy LIDEA, powstałej z połączenia działalności spółek EURALIS SEMENCES i ECS (dawniej CAUSSADE SEMENCES GROUP), specjalizujących się w branży nasion wielu gatunków (kukurydza, słonecznik, rzepak, sorgo, soja, zboża, rośliny paszowe) oraz w branżach pokrewnych: badania, produkcja, przetwórstwo i marketing.

Treść

Teksty i media ilustrujące opublikowane artykuły są weryfikowane i redagowane w dobrej wierze. Przed ich publikacją wypowiedzi klientów i opublikowane studia przypadków zostały przedstawione do zatwierdzenia odpowiednim firmom klientów i zainteresowanym osobom.

Teksty dostępne na stronie zostały napisane przez pracowników lub menadżerów związanych z firmą LIDEA FRANCE. Jeśli jednak jakaś informacja wydaje się nieścisła lub zawiera błąd typograficzny, możesz zgłosić to administratorowi strony.

Firma LIDEA FRANCE nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne informacje lub błędy typograficzne zawarte w treści tej witryny. Ponadto jeśli niektóre części lub funkcje witryny uległy uszkodzeniu lub są niedostępne z powodu problemów technicznych lub innych przyczyn zewnętrznych, firma LIDEA FRANCE nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności.

Obrazy, filmy i elementy graficzne dostępne w witrynie obejmują zdjęcia, zrzuty ekranu i ilustracje. Z zastrzeżeniem praw własności intelektualnej osób trzecich, obrazy te są wyłączną własnością firmy LIDEA FRANCE.


Wykorzystanie jednej lub kilku spośród tych treści wymaga uprzedniej zgody firmy LIDEA FRANCE i musi być przedmiotem zapytania skierowanego do administratora witryny: seed.marketing@lidea-seeds.com.

Prawa własności intelektualnej

Niniejsza witryna jest własnością firmy LIDEA FRANCE, która jest autorem w rozumieniu ar. L. 111.1 i następnych Kodeksu własności intelektualnej. Fotografie, teksty, slogany, rysunki, obrazy, sekwencje animowane z dźwiękiem lub bez, a także wszystkie dzieła zintegrowane z witryną stanowią własność firmy LIDEA FRANCE lub osób trzecich, które upoważniły firmę do ich wykorzystywania.

Powielanie witryny firmy LIDEA na nośniku papierowym lub komputerowym jest dozwolone pod warunkiem, że jest to ściśle zastrzeżone do prywatnego, niekomercyjnego użytku, z wyłączeniem jakiegokolwiek wykorzystania do celów reklamowych i/lub handlowych i/lub informacyjnych, a ponadto musi być zgodne z postanowieniami art. L122-5 francuskiego Kodeksu własności intelektualnej.

Z wyjątkiem powyższych postanowień, jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, wykorzystywanie lub modyfikowanie w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku całości lub części witryny i/lub jej treści bez uprzedniej zgody firmy LIDEA FRANCE jest surowo zabronione i stanowi przestępstwo dotyczące naruszenia praw autorskich.

Linki hipertekstowe

Zamieszczenie linku hipertekstowego prowadzącego do witryny www.lidea-seeds.pl wymaga wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody firmy LIDEA FRANCE. Wszelkie prośby o udzielenie zgody należy kierować do administratora witryny: seed.marketing@lidea-seeds.com.

Firma LIDEA FRANCE nie może być w żaden sposób pociągnięta do odpowiedzialności za udostępnianie witryn, do których prowadzą linki hipertekstowe z witryny www.lidea-seeds.pl i nie może ponosić żadnej odpowiedzialności za treści, produkty, usługi itp. dostępne w tych witrynach lub za pośrednictwem tych witryn.

Aktualizacja: 1 września 2021 roku