PRODUKTY

Lidea to specjalista w hodowli nasion najważniejszych w Europie roślin rolniczych. Zajmujemy się hodowlą kukurydzy, rzepaku, słonecznika, soi, zbóż, soi, sorga, roślin bobowatych, roślin pastewnych i mieszanek poplonowych. Potencjał plonu zaczyna się od nasion, a nasze odmiany roślin uprawnych dają wysokie i stabilne plony nawet w trudnych warunkach klimatyczno-glebowych.