facebook pixel 1 facebook pixel 2

Kukurydza

Odmiany kukurydzy na ziarno i na kiszonkę od Lidea dostępne w sprzedaży w Polsce.

nasiona kukurydzy od Lidea
nasiona kukurydzy lidea

Nasiona kukurydzy LIDEA

Lidea oferuje wybór nasion kukurydzy dopasowany do wszystkich pól i potrzeb rolników w Polsce. W ofercie znajdują się zarówno odmiany typowo ziarnowe, jak i nasiona kukurydzy na kiszonkę. 

Jak szybko odnaleźć nasiona kukurydzy dopasowane do Twojego gospodarstwa?

  1. UŻYWAJĄC FILTRÓW. Nad miniaturkami z nazwą odmiany znajdują się filtry, dzięki którym dobierzesz nasiona kukurydzy dobrze dopasowane do wybranych potrzeb.
  2. ZWRACAJĄC UWAGĘ NA KOLOR MINIATURKI I NA IKONY. Podzieliliśmy nasze odmiany kukurydzy, używając kolorów:
  • NASIONA NA ZIARNO oznaczono kolorem pomarańczowym
  • NASIONA NA KISZONKĘ oraz uniwersalne oznaczono kolorem zielonym

Jakie nasiona kukurydzy WYBRAĆ do siewu?

Kukurydza to jedna z najbardziej wydajnych roślin uprawnych z rodziny wiechlinowatych. Jest zbożem jarym, które wysiewa się w kwietniu bądź w maju, w zależności od temperatury gleby. Plony tej uprawy najczęściej przeznacza się na paszę dla zwierząt, uprawiając kukurydzę na kiszonkę i na ziarno, jednak uprawa na cele młynarskie - produkcję grysu - staje się coraz bardzie popularna. Zaletą tej uprawy są niewątpliwie niskie wymagania, gdy chodzi o warunki glebowo-klimatyczne. Kukurydza szybko rośnie i jest bardzo odporna na stres termiczny i niedobory wody. Nie znaczy to jednak, że każda odmiana kukurydzy jest wstanie zagwarantować wysoki plon i godziwy zysk. Wybór nasion kukurydzy do siewu to jednocześnie najważniejszy element w grze o wysoki plon.

Dokonując wyboru nasion kukurydzy, należy zwrócić uwagę na przeznaczenie uprawy, wczesność dojrzewania (liczbę FAO), typ ziarna (flint czy dent), cechy agronomiczne oraz stanowisko glebowe pod uprawę kukurydzy. Ponadto warto sprawdzić wyniki plonowania publikowane przez niezależną instytucję: COBORU (Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych). Publikuje ona wyniki badań rejestrowych, porejestrowych (PDO) oraz rozpoznawczych upraw kukurydzy na przestrzeni wielu lat. Koniec końców interesuje nas zwrot z inwestycji, jaką jest wysiew nasion kukurydzy. A jeśli tak, powinniśmy inwestować tylko w te nasiona, które dają plon na poziomie wzorca bądź wyższy.

Po pierwsze: wybrać kukurydzę na ziarno czy na kiszonkę?

Kukurydza na ziarno (z możliwością przeznaczenia na bioetanol czy na grys) jest uprawiana w Polsce na zdecydowanie większym obszarze niż kukurydza na kiszonkę (z możliwością przeznaczenia na biogaz). Poza gospodarstwami typowo mlecznymi rolnicy w Polsce w większości preferują typowe odmiany ziarnowe, a także odmiany uniwersalne. Zbiera się je potem na ziarno, ale możliwy jest też wcześniejszy zbiór na kiszonkę, co zwiększa przydatność zakupionych nasion. Mimo to z typowych nasion ziarnowych trudniej uprawić rośliny o rekordowym pokroju wegetatywnym, dającym ogromną biomasę. Dlatego hodowcy i producenci nasion przygotowali odmiany kukurydzy przeznaczone wyłącznie do uprawy na kiszonkę. Mają one typowo kiszonkowy pokrój, a ich uprawa pozwala uzyskać najwięcej wysokoenergetycznej paszy treściwej idealnej do skarmiania bydła mlecznego.

Po drugie: jakie FAO, czyli wczesność odmiany

Kluczowym aspektem wyboru nasion kukurydzy jest wybór odpowiedniej odmiany o określonej wczesności do danego regionu. Przy doborze odmian w szczególności należy kierować się wczesnością dojrzewania oraz panującymi warunkami glebowymi w danym regionie. Im odmiana kukurydzy jest późniejsza, tym dłuższy jest jej okres wegetacji.

Odmiany wczesne charakteryzują się największym udziałem kolb w plonie zielonej i suchej masy, jednak ich plon jest niższy od pozostałych. Ziarno pozyskane z odmian wczesnych charakteryzują się niższą wilgotnością podczas zbioru o nawet 25-30% w stosunku do odmian średniowczesnych. 

Średniowczesne odmiany mieszańcowe dojrzewają ok 10-12 dni później oraz plonują 5-10 % wyżej względem odmian wczesnych, a udział kolb w masie z przeznaczeniem na kiszonkę jest niższy.

Odmiany średniopóźne dojrzewają 23-26 dni później od wczesnych, trzymają najwyższy udział plonu ziarna (ok 15 % więcej od średniowczesnych), jednak nieco niższy udział kolb w kiszonce.

Po trzecie: jakie wybrać nasiona kukurydzy - typu flint czy dent?

Wyróżniamy dwa typy ziarniaków: flint i dent oraz typ pośredni. Różnią się one budową bielma.

Nasiona typu flint są kształtu okrągłego o grubej warstwie bielma szklistego. Takie ziarno charakteryzuje się dużą twardością i gęstością, dlatego doskonale nadaje się na cele młynarskie oraz do skarmiania bydła mlecznego. Utarło się, że z nasion kukurydzy odmian typu flint wyrastają kukurydz o szybkim rozwoju początkowym, bardziej tolerancyjne na chłody. Jednak dziś takie myślenie nie ma racji bytu, ponieważ wczesny wigor roślin kukurydzy jest bardziej zależny od cechy danej odmiany kukurydzy niż od typu nasion.

Odmiany mieszańcowe typu dent cechujące się wydłużonym, spłaszczonym i pomarszczonym ziarnem. W środku mają bielmo mączyste. Znowuż przez lata uprawy kukurydzy wysiane z nasion typu dent było bardziej wrażliwe na chłody, a początkowy rozwój roślin był nieco wolniejszy. Dziś jednak, dzięki specjalnym cechom odmianowym, wysiew nasion kukurydzy odmian o dobrym wczesnym wigorze - na przykład Tropical Dent - rozwiązuje ten problem. Wysiew nasion odmian typu dent gwarantuje natomiast znacząco wyższy potencjał plonowania. Odmiany zawierające ziarno typu dent zalecane są do produkcji alkoholu i skrobi.

W ofercie produktów od Lidea dysponujemy także nasionami kukurydzy odmian typu pośredniego - flint/dent.  

Sprawdź całą naszą ofertę produktów od Lidea! Pobierz katalog nasion odmian kukurydzy Lidea

Po czwarte: dobór odmiany, a cechy agronomiczne

Podatność na wyleganie, zdrowotność, tolerancja na zmniejszoną obsadę, dopasowanie do stanowiska, gleby i zasobności wody to najważniejsze cechy, którymi należy kierować się przy wyborze nasion kukurydzy do siewu. Przy uprawie rośliny na kiszonkę należy dobrać odmianę o mocnym efekcie 'stay green' (cecha utrzymująca zielone liście w okresie dojrzewania ziarna). Natomiast zdrowotność ziarna odgrywa najistotniejszą rolę w kukurydzy na ziarno. Dlatego należy wybierać odmiany o wysokiej odporności na grzyba z rodzaju Fusarium. Wywołuję on najpopularniejsze choroby w roślinie tj. zgniliznę korzeni, zgorzel podstawy łodygi czy fuzariozę kolb.

Jeżeli na swojej liście doboru znamy kierunek użytkowania, typ ziarna, wczesność (FAO) i najwyższy potencjał plonowania, to zbliżamy się ku końcowi w wyborze idealnie dopasowanych nasion odmiany kukurydzy.

Sprawdź nasz katalog!

Po piąte: dopasowanie odmiany kukurydzy do stanowiska

Kukurydza jest rośliną o stosunkowo niskich wymaganiach glebowych, ale aby zwiększyć jej plon trzeba dopasować konkretne odmiany kukurydzy do konkretnych stanowisk. Jedne odmiany zaplonują lepiej na stanowiskach słabych, inne dadzą rekordowe plony na stanowiskach średnich. Za to jeszcze innych nasion kukurydzy wyrosną rośliny o najwyższym potencjale plonowania na stanowiskach najlepszych. 

Dzięki wiedzy o zachowaniu odmian zawartej w programie YIELD PROFILE możesz dobrać odmianę kukurydzy, która w stosunku do innych odmian da Ci największy zysk na danym typie stanowiska. Nie należy patrzeć jednak tylko na klasę bonitacyjną gleby. Chodzi tu o ogół warunków glebowo-klimatycznych panujących na danym polu. 

Idealnie dopasowane nasiona kukurydzy do stanowiska to potencjał rośliny i satysfakcjonujący plon!