facebook pixel 1 facebook pixel 2

Jak wybrać kukurydzę na ziarno?

W ciągu 11 lat powierzchnia kukurydzy na ziarno uległa potrojeniu. W 2010 sialiśmy w Polsce 333 tysięcy ha, a w 2021 szacuje się prawie 1 milion ha. Tak znaczący wzrost powierzchni uprawy kukurydzy na ziarno jest najlepszym dowodem na wysoką opłacalność tej uprawy.

Aby zmaksymalizować zysk z uprawy kukurydzy, potrzebna nam będzie starannie wybrana odmiana. Odpowiadamy więc na pytanie, jaka kukurydza na ziarno będzie najodpowiedniejsza?

Po pierwsze – wybór nasion odpowiedniego typu

Ziarna roślin kukurydzy możemy wykorzystać na kilka sposobów. Uprawa może zostać wykorzystana do celów: paszowych (ziarno na kiszonkę), przemysłowych (w produkcji bioetanolu) i konsumpcyjnych (na grys, kaszkę, mąkę).

Przy wyborze kukurydzy ziarnowej z przeznaczeniem do produkcji paszy czy do celów przemysłowych powinniśmy szukać roślin jak najbardziej wydajnych, które zapewnią odpowiedni potencjał plonowania i stabilność plonu, co znacznie pomoże w osiągnięciu zysków. Warto wtedy skupić się na oficjalnych wynikach plonowania w badaniach rejestracyjnych i PDO COBORU na przestrzeni lat. Dane COBORU różnią się znacznie w różnych rejonach kraju.

Jeśli ziano kukurydzy wykorzystujemy na cele konsumpcyjne, lepiej dostosować wybór odpowiedniej odmiany do rekomendacji firmy przetwórczej, do której będziemy odstawiać surowiec. To z listy odmian rekomendowanych na ziarno wybieramy rośliny najlepiej dopasowane do naszego gospodarstwa. Gwarantuje nam to dopasowanie odmiany do warunków glebowo-klimatycznych oraz pewność zbytu.

Czy wiesz, że odmiany Lidea na ziarno są najlepiej przebadane na przestrzeni lat w Polsce i dlatego zapewniają stabilność plonowania?

Po drugie – wczesność odmiany kukurydzy na ziarno

Rejonizacja uprawy kukurydzy ze względu na jej wczesność jest dobrze znana, ale warto o niej przypominać nawet doświadczonym plantatorom.

Wczesność odmian kukurydzy zwykło określać się liczbą FAO. Im liczba ta jest wyższa, tym odmian późniejsza, a więc dłużej pozostaje na polu. W Polsce zwykło przypisywać się odmiany do jednej z trzech grup wczesności – wczesnej (wczesne odmiany kukurydzy o FAO do 230), nieco późniejszej – średnio wczesnej (odmiany o FAO 230 – 250) oraz średnio późnej (odmiany o FAO ponad 260 i późniejsze).

W przypadku odmian kukurydzy przynależność do grupy wczesności mówi nam od razu o potencjale plonowania – im odmiana późniejsza, tym wyższy potencjał plonowania. Wybierając odmianę kukurydzy z grupy średnio późnej, automatycznie wybieramy najwyższy potencjał plonowania. Pamiętajmy jednak o kluczowej kwestii wysokich plonów, czyli właściwej wilgotności ziarna podczas zbioru. Późne odmiany kukurydzy na ziarno są odpowiednie na południe Polski. Na północy, w rejonach kraju o mniej korzystnych warunkach termicznych, kukurydza na ziarno o liczbie FAO 260 i wyższej może zwyczajnie nie osiągnąć dojrzałości odpowiedniej do zbioru (kolba o wilgotności ziarna ponad 45%). W strefie I i IV (dobrze byłoby dorzucić w tym miejscu mapę z podziałem na rejony), a więc w rejonach nadmorskich i podgórskich sytuacja taka może mieć miejsce nawet wśród odmian średnio wczesnych mimo ich stosunkowo szybkiego oddawania wody! Dlatego nawet uprawiając odmiany o wczesności dedykowanej dla naszego regionu, warto wybierać te charakteryzujące się ponadprzeciętnym dosychaniem ziarna w swoich grupach wczesności, jak np. ES Yakari (FAO 210-220) LID1015C (FAO 220), LID2210C (FAO 240) czy LID3306C (FAO 260). Na szczęście nowoczesne genetycznie odmiany z pierwszej grupy wczesności o kolbach z ziarnem typu dent bądź flint-dent sprawiają, że uprawa kukurydzy na ziarno to wciąż dobra opłacalność.

Po trzecie – cechy agrotechniczne

Zdrowotność, tolerancja na zmniejszoną obsadę, podatność na wyleganie oraz dopasowanie do stanowiska, gleby i zasobności wody – to cechy agronomiczne, na które musimy zwracać baczną uwagę przy wyborze nasion. Gdy na naszej liście potencjalnych wyborów znajduje się już tylko kilka odmian o ustalonym kierunku użytkowania, wczesności i najwyższym potencjale plonowania oznacza to, że zbliżamy się do końcowego etapu wyboru odmiany kukurydzy.

Fusarium

Mieszańce z naszej krótkiej „listy życzeń” należy porównać pod kątem cech takich jak podatność na choroby, zwłaszcza fuzaryjne. Niektóre gatunki grzybów z rodzaju Fusarium produkują bowiem mykotoksyny, które dyskwalifikują wyprodukowany towar w skupie oraz stanowią duże niebezpieczeństwo dla zwierząt gospodarskich. Mimo wysokich ilościowo plonów, jeśli odmiana jest podatna na atak Fusarium, dobra opłacalność z uprawy roślin nie będzie możliwa do uzyskania. Na szczęście informacje o odporności na choroby są podane przy każdej odmianie. Danych należy szukać w sekcji CECHY AGRONOMICZNE w każdym opisie odmian Lidea.

Tolerancja na wyleganie

Kolejna cecha, czyli wysoka tolerancja na wyleganie, zwłaszcza w ostatnich fazach wegetacji i przed zbiorem może stanowić bardzo cenny atut uprawy – odmiana stojąca łatwiej się omłaca, a pracujący stabilnie heder nie powoduje dodatkowych strat (np. strącanie kolb na ziemię). Informacji o odporności rośliny na wyleganie należy szukać w sekcji CECHY AGRONOMICZNE.

Tolerancja na zmniejszoną obsadę

Tolerancja na zmniejszoną obsadę jest szczególnie ważna na stanowiskach trudnych (zwięzłych i wolno nagrzewających się). Takie gleby sprawiają, że kukurydza może mieć problemy z równymi wschodami. W takich przypadkach odmiana o wczesnym wigorze wiosennym zapewni podwyższenie wyników. W tym wypadku warto również zwrócić uwagę na typ ziarna, bowiem odmiany kukurydzy typu dent z reguły produkują kolby w typie flex, co oznacza, że lepiej dopasowują się do potencjału stanowiska oraz obsady, a co za tym idzie, pozwalają zrekompensować obniżoną obsadę roślin.

Po czwarte – dopasowanie do stanowiska

Dopasowanie do stanowiska ma kluczowe znaczenie w latach trudnych, a tych w ostatnich czasach nie brakuje. Dzięki bardzo szerokiej sieci doświadczeń do oceny dopasowania odmian w całej Europie, możemy poznać profil zachowania się każdej wprowadzanej przez nas odmiany pod kątem zachowania się w różnych potencjałach plonowania. Na podstawie tych danych nadajemy odmianom Yield Profile. Kukurydza o Yield Profile dostosowanym do naszego stanowiska to polisa dobrych wyników.

Sprawdź, jak dobrać odmianę Lidea pod kątem Yield Profile?

Jaka kukurydza na ziarno – odmiany LIDEA

Posiadanie tych informacji pozwala nam na doskonałe dopasowanie odmian Lidea do naszego pola i szeregu towarzyszących uprawie kukurydzy okoliczności.

W przypadku uprawy na grys szczególnie sprawdzają się odmiany typu flint charakteryzujące się wysoką zawartością bielma szklistego z poleceniem przemysłu młynarskiego, na stanowiska słabsze polecamy w tym wypadku odmiany kukurydzy na ziarno CS LUXURI (FAO 230), CHIANTI CS  (FAO 240), TONIFI CS (FAO 240) czy GRIGRI CS (FAO 240-250) natomiast chcąc w pełni wykorzystać potencjał najlepszych stanowisk, polecamy m.in.: FRIENDLI CS (FAO 220), ES BLACKJACK (FAO 230) czy LUIGI CS (FAO 240).

Podchodząc do uprawy odmian ziarnowych na szczególne polecenie bez względu na stanowisko (poza stanowiskami najbardziej zdegradowanymi), zasługują odmiany kukurydzy:

Odmiana kukurydzy ES Katamaran podobnie jak i takie odmiany jak: ES Hattrick (FAO 260), ES Creative (FAO 240), ES Yakari (FAO 210 – 220) czy ES Mylady (FAO 270) doskonale sprawdzą się w warunkach niskiego potencjału. Dla osób będących pewnych warunków wysokiego potencjału w gospodarstwie, na niezawodne stanowiska polecamy LID1145C (FAO 220), ES Hemingway (FAO 240) ES Inventive (FAO 240), ES Perspective (FAO 240) oraz ES Midway (FAO 260).

Co ważne wszystkie odmiany ziarnowe niepolecane przez nas na cele młynarskie pochodzą z unikalnego programu hodowlanego Tropical Dent®. Mieszańce kukurydzy sygnowane logo Tropical Dent® oprócz potencjału plonowania cechują się wysoką stabilnością w latach. Obecność genetyki dent, zwłaszcza we wczesnych odmianach, sprawia, że dosychają one lepiej niż ich konkurenci w grupie wczesności, co poprawia nam oczywiście ekonomikę uprawy oraz przechowywania kukurydzy. Wniosek jest bardzo prosty, szukając kukurydzy na ziarno wybierajmy odmiany grupy Tropical Dent®!

Odmiany kukurydzy wczesne:

Odmiany kukurydzy średniowczesne:

Odmiany kukurydzy średniopóźne:

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH ODMIANACH

Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą i wspólnie dobierzemy odmianę dostosowaną do potrzeb pola.

SPRAWDŹ CAŁY KATALOG ODMIAN KUKURYDZY LIDEA