facebook pixel 1 facebook pixel 2

Tropical Dent® odmiany kukurydzy na ziarno

Odmiany kukurydzy na ziarno spod znaku LIDEA Tropical Dent® mają w genach wysokie i stabilne plonowanie, zapewniając najlepszą opłacalność produkcji kukurydzy.

odmiany kukurydzy na ziarno tropical dent od lidea to plon szybkie suszenie i niska wilgotność

Uprawa kukurydzy na ziarno od kilku lat bardzo się opłaca. Dlatego areał zasiewów w Polsce wzrósł znacznie w ostatnich latach. W minionym sezonie kukurydza była uprawiana na powierzchni przekraczającej 1,9 mln ha. Szacuje się, że ok 60% tej powierzchni jest uprawiane na ziarno. Zakładając, że kukurydzą na ziarno obsiany jest ponad 1 000 000 ha, z dumą możemy powiedzieć, że niemal co piąty hektar tej powierzchni jest obsiany odmianami Lidea Tropical Dent®. Odmiany kukurydzy ziarnowej Lidea to od lat liderzy plonowania zarówno w oficjalnych badaniach COBORU, jak i w produkcji polowej!

odmiany kukurydzy Tropical Dent

Odmiany Tropical Dent to połączenie pozytywnych cech odmian kukurydzy z ziarnem typu flint z plennością i szybkim oddawaniem wody odmian z ziarnem typu dent. Oto wszystkie zalety odmian Tropical Dent:

zalety odmian kukurydzy na ziarno tropical dent

1. Wysoki plon

Zawdzięczamy go efektowi heterozji, który w przypadku naszych mieszańców został dodatkowo zmaksymalizowany. Dlaczego? Ponieważ hodowcy Lidea odkryli nowe źródło genetyki, którą nazwano Tropical Dent®. Zwiększyło to znacznie dystans genetyczny  krzyżowanych ze sobą linii. Odmiany polecane polskim rolnikom są od lat badane w COBORU (Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych) i zajmują czołowe miejsca w wynikach oficjalnych. Co roku od lat. Oto przykłady:

 • Rok 2023: odmiana ES Midway to NR 2 w badaniach porejestrowych (plon ziarna w grupie średniopóźnej)
 • Rok 2022-2023: odmiana LID1244C to NR 1 w badaniach rejestrowych (plon ziarna w grupie średniowczesnej)
 • Rok 2022: odmiana LID2210C to NR 1 w badaniach porejestrowych (plon ziarna w grupie średniowczesnej)
 • Rok 2022: odmiana LID3306C to NR 2 w badaniach porejestrowych (plon ziarna w grupie średniopóźnej)
 • Rok 2021: odmiana ES Mylady to NR 1 w badaniach rozpoznawczych (plon ziarna w grupie średniopóźnej)
 • Rok 2020: odmiana ES Hattrick to NR 1 w badaniach porejestrowych (plon ziarna w grupie średniopóźnej).
  Rekord plonu kukurydzy ES Hattrick w badaniach COBORU
 • Rok 2016-2017: odmiana ES Hemingway to NR 2 w badaniach rejestrowych (plon ziarna w grupie średniowczesnej)
  Rekordzista ES Hemingway NR 2 w plonie w doświadczeniach rejestrowych
 • Rok 2019: odmiana ES Yakari to NR 1 w badaniach porejestrowych (plon ziarna w grupie wczesnej)
  Rekord plonu kukurydzy ES Yakari w badaniach COBORU
 • Rok 2018: odmiana ES Inventive to NR 1 w badaniach porejestrowych (plon ziarna w grupie średniowczesnej)
  Rekord plonu kukurydzy ES Inventive w badaniach COBORU
 • Rok 2018: odmiana ES Faraday to NR 1 w badaniach porejestrowych (plon ziarna w grupie średniopóźnej)
  Rekord plonu kukurydzy ES Faraday w badaniach COBORU
 • Rok 2016: odmiana ES Zorion to NR 1 w badaniach rozpoznawczych (plon ziarna w grupie średniowczesnej)
  Rekord plonu kukurydzy ES Zorion w badaniach COBORU
 • Rok 2015: odmiana ES Asteroid to NR 1 w badaniach rejestrowych (plon ziarna w grupie średniowczesnej)
  Rekord plonu kukurydzy ES Zorion w badaniach COBORU
 • Rok 2014-2015: odmiana ES Constellation to NR 3 w badaniach rejestracyjnych (plon ziarna w grupie średniowczesnej)
  Kukurydza ES Constellation to rekordzista plonowania w roku 2014-2015
 • Rok 2019-2020: odmiana ES Submarine to NR 3 w badaniach rejestracyjnych (plon ziarna w grupie wczesnej)
  Wyśmienity plon ES Submarine w badaniach rejestracyjnych COBORU
 • Rok 2020: odmiana ES Myfriend to NR 3 w doświadczeniach rejestracyjnych (plon ziarna w grupie średniowczesnej)
  Dobry plon ES Myfriend w badaniach rejestracyjnych COBORU

A to nie wszyscy nasi rekordziści! 

2. NISKA WILGOTNOŚĆ ZIARNA ziarna na polu i SZYBKIE SUSZENIE

Odmiany kukurydzy Tropical Dent® charakteryzują się bardzo szybkim dosychaniem ziarna w ostatnim okresie wegetacji oraz szybko oddają wodę w czasie suszenia po zbiorze. Pozwala to zaoszczędzić koszty dosuszania ziarna. Przebieg pogody w ostatnich latach dobitnie pokazuje, że wybór szybko dosychającej odmiany jest kluczowym elementem rentowności uprawy kukurydzy na ziarno.

Reasumując uprawa odmian Tropical Dent® pozwala uzyskać wysoki i stabilny plon na przestrzeni lat, a co najważniejsze poprawić opłacalność poprzez zaoszczędzenie w dosuszaniu ziarna!

Wszystkie zalety odmian kukurydzy Tropical Dent

Szybkie dosuszanie także udowodniły badania prowadzone w Polsce:

 • Rok 2023: odmiana LID3306C to odmiana zebrana z najniższą wilgotnością w badaniach porejestrowych COBORU w grupie średniopóźnej
 • Rok 2022: odmiana LID2210C to odmiana zebrana z najniższą wilgotnością w badaniach porejestrowych COBORU w grupie średniowczesnej
 • Rok 2022: odmiana LID3306C to odmiana zebrana z najniższą wilgotnością w badaniach porejestrowych COBORU w grupie średniopóźnej
 • Rok 2020: odmiana ES Perspective osiągnęła najniższą wilgotność w badaniach porejestrowych COBORU w grupie średniowczesnej
 • Rok 2018: ES Hattrick zszedł z pola jako najsuchszy w grupie średniopóźnej
 • Rok 2018: odmiana ES Inventive charakteryzowała się najniższą wilgotnością w czasie zbioru w grupie średniowczesnej

3. Stabilne plonowanie

Genetyka Tropical Dent® została na przestrzeni lat udoskonalona poprzez poszukiwanie odmian o coraz lepszych cechach agronomicznych, a to w celu uzyskania odmian plonujących nie tylko wysoko, ale stabilnie na przestrzeni lat. Rolnicy uprawiający odmiany kukurydzy pod marką Lidea chwalą je za pewny wynik plonowania co roku. Lidea jest hodowlą, która najszerzej bada swoje odmiany w krajowym systemie badawczym - zarówno w doświadczeniach rejestrowych jaki i porejestrowym doświadczalnictwie odmianowym (PDO). Ponad 90% oferowanych przez nas odmian jest zarejestrowanych w Polsce!

 

Polecane w Polsce odmiany kukurydzy Tropical Dent 

Odmiany z naszej ekskluzywnej genetyki ziarnowej dostępne są w każdej grupie wczesności. Ponadto dzięki szerokiej bazie danych i wyników plonowania z wielu rejonów kraju można je dobrać do konkretnych potrzeb uwzględniając przy tym jakość gleb w gospodarstwie. 

Odmiany kukurydzy wczesne:

Odmiany kukurydzy średniowczesne:

Odmiany kukurydzy średniopóźne: