facebook pixel 1 facebook pixel 2

Soja

Odmiany soi od Lidea dostępne w sprzedaży w Polsce.

nasiona soi Lidea
nasiona soi lidea

Lidea oferuje do uprawy w Polsce 3 odmiany soi. Wszystkie zostały zarejestrowane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) i świetnie sprawdzą się w uprawie na terenie Polski. 

Badania nad odmianami soi Lidea prowadzi od 1975 roku. Dzięki temu doświadczeniu możemy zaoferować nasiona lepsze pod względem plonu i zawartości białka praktycznie w każdej strefy klimatycznej w Europie i dla każdego segmentu rynku - czy to w produkcji paszy czy żywności. Liczne stacje badawcze Lidea i poletka doświadczalne w całej Europie pozwalają nam wybrać najlepsze odmiany pod względem plonowania i zawartości białka, ale także cech agronomicznych czy chorób. Wybierając gamę soi Lidea, masz gwarancję uprawy certyfikowanych nasion niemodyfikowanych genetycznie. 

Uprawa soi

Soja (Glycine max (L.) Merrill) jest jedną z najważniejszych roślin uprawnych w skali światowej, jednak większość produkcji odbywa się poza granicami Europy, przez co Polska jak i pozostałe kraje Unii Europejskiej zmuszone są za pomocą importu rozwiązywać problem niedoboru roślinnych surowców białkowych.

Uprawa soi w klimacie centralnej Europy, a więc w Polsce, jest utrudniona ze względu na to, że jest to roślina dnia krótkiego o dużych wymaganiach cieplnych. Szczególną przeszkodą w uprawie nasion soi w polskich warunkach jest wstępowanie dużych spadków temperatur w dwóch krytycznych dla uprawy soi okresów. Pierwszy występuje zaraz po siewach soi i trwa do pełni wchodów, drugi natomiast występuje podczas kwitnienia. Spadki temperatur poniżej 10°C mogą powodować całkowite zatrzymanie rozwoju generatywnego roślin soi. 

Jednocześnie prowadzone w COBORU doświadczenia pokazują, że soję można z powodzeniem uprawiać w warunkach całego kraju. Wpisane do krajowego rejestru odmiany w znakomitej większości dojrzewają nawet w warunkach chłodnej jesieni, jak to miało miejsce w roku 2017 czy 2020. Natomiast lata 2018 i 2019 przyniosły na terenie niemal całego kraju suszę i dostarczył nam jeszcze jeden ważny argument do uprawy soi. Gatunek ten nie zareagował na suszę spadkiem plonowania jak pozostałe rośliny białkowe.

Obecnie soja jako roślina uprawiana na szeroką skalę w Polsce ma przed sobą wciąż długą drogę, nieco podobną do tej jaką przeszła 25 lat temu kukurydza. Zmiany te dokonują się jednak dużo szybciej niż ćwierć wieku temu, stąd też szansa na osiągnięcie przez soję w perspektywie 5 lat powierzchni 100 tyś. ha jest znaczna.

Jak wybrać NASIONA SOI?

Ze względu na charakter uprawy soi ważny jest więc właściwy dobór nasion soi takich odmian, które przetestowano w lokalnych warunkach. W tej chwili w Polsce zarejestrowane są 32 odmiany soi. W tym wszystkie odmiany Lidea, dawniej sprzedawane pod marką Euralis. Wszystkie odmiany soi od Lidea przetestowano więc pod kątem wczesności i przydatności ekonomicznej w COBORU (Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych)

Oferta nasion soi Lidea to 3 odmiany: