facebook pixel 1 facebook pixel 2

W TYM ROKU ZASIEJ RZEPAK ZA DARMO

27 maja 2024

Biologiczna ochrona upraw

W tym roku można zasiać rzepak praktycznie za darmo?! To możliwe z dopłatą do ekoschematu Biologiczna Ochrona Upraw. Najprostszym sposobem pozyskania dopłaty jest zakup odmiany rzepaku Lidea zaprawionej biologiczną zaprawą nasienną, która spełni główny warunek ekoschematu. 

PROSTE KROKI DO TAŃSZEGO RZEPAKU

W celu skorzystania z ekoschematu Biologiczna Ochrona Upraw w uprawie rzepaku ozimego należy spełnić kilka prostych warunków:

 1. Kup nasiona Lidea z biologiczną zaprawą.
 2. Zgłość chęć realizacji ekoschematu we wniosku o dopłaty bezpośrdernie do 1 lipca w ARiMR. Deklaracja korzystania z ekoschamtu dotyczy tylko obszaru danej działki, która potem zostanie obsiana rzepakiem.
 3. Prowadź rejestr zabiegów agrotechnicznych, który potwierdzi wykonanie zabiegu biologicznym środkiem ochrony. W przypadku nasion zaprawionych biologicznie wystarczy odnotować fakt siewu. Formularz rejestru znajdziesz na stronie ARiMR:
  https://www.gov.pl/web/arimr/2024-rejestr-zabiegow-agrotechnicznych-wpr-2023-2027.
 4. Do 30 września roku, w którym złożyłeś wniosek o płatność, dostarcz do ARiMR dokument potwierdzający zakup biologicznego środka ochrony roślin. Nabywcą nasion musi być podmiot zgłaszający chęć wykorzystania ekoschematu. W przypadku nasion Lidea wystarczy faktura, na której widnieje nazwa zaprawy.
 5. Atrakcyjną dopłatę - nawet 400 zł do hektara - otrzymasz w 2025 roku wraz z dopłatami obszarowymi za rok 2024.

Dlaczego warto?

dopłata
 • Bezpłatny wniosek i wysoka dopłata do hektara: 
  Dofinansowanie może pokryć nawet 100% kosztów nasion na hektar! Dopłata wynosi nawet około 400 zł na hektar, co przewiduje ważny akt prawny - Plan stategiczny dla Wspólnej polityki rolnej z 2023 roku.
 • Gwarantowana dopłata minimalna: 
  Jeśli zainteresowanie rolników skorzystaniem z dopłat będzie większe niż przewidziana pula, dopłata wyniesie minimum 70%, czyli około 300 zł/ha.

LISTA ODMIAN

Lista odmian rzepaku Lidea spełniających wymogi ekoschematu Biologiczna ochrona upraw obejmuje:

*odmiana ES CAPELLO jest dostępna w różnych wariantach zaprawy (pamiętaj, aby podczas zakupu upewnić się, że nasiona są zaprawione biologiczną zaprawą nasienną, która spełnia wymogi ekoschematu Biologiczna ochrona upraw). Jeżeli masz pytania skontaktuj się z przedstawicielem.

Pamiętaj

 1. Dokładne warunki i wzory dokumentów znajdziesz na stronie ARiMR.
 2. Zachowaj wszystkie faktury i dokumenty - mogą być potrzebne do kontroli.
 3. Więcej informacji oraz wzory wniosków dostępne są na stronach:

PLAN STRATEGICZNY DLA WPR:

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Do kiedy należy zgłosić chęć wykorzystania ekoschematu na uprawę wysiewaną w 2024 roku w sierpniu/wrześniu? Czy trzeba uprawę zgłosić do 30.06.2024 roku mimo że nie została wysiana, czy też zgłaszamy ją po przezimowaniu w roku 2025 podczas składania wniosku o dopłaty obszarowe wynikające z warunkowości?

 • Aby otrzymać pieniądze wraz z dopłatami obszarowymi w 2025 roku trzeba zgłosić chęć realizacji ekoschematu już w 2024 roku z wnioskami obszarowymi 2024:
 • Do 1.07.2024 lub 25 lipca z sankcjami (1% za dzień roboczy) potrącenie tylko z puli ekoschematu.
 • Dopłaty w 2024 są przeliczane z kursu euro z dnia 30.09 po obliczeniu kursu następuje podliczenie eko schematów (zgłoszeń)
 • Mimo że rzepak nie został wysiany należy zgłasić chęć realizacji eko schematu na danej działce w danym roku kalendarzowym.
 • Jeśli zgłosimy wniosek o wykonanie ekoschematu w 2025  gdy mamy rzepak już zasiany i zgłaszamy go do dopłat obszarowych wtedy dostaniemy wypłatę za realizacje tego ekoschematu dopiero w 2026 roku.

Kiedy otrzymuje się pieniądze za uprawę wysianą w 2024 roku. Jeszcze w tym samym roku kalendarzowym, czy też w roku 2025? 

Dopłaty do ekochematów są wypłacane w okresie III - V 2025 wraz z dopłatami obszarowymi.

Czy na pewno ARiMR gwarantuje dopłatę na poziomie 70% w przypadku przekroczenia zakładanej liczby wniosków? (Komentarz w internecie pod naszymi treściami: Pula jest dzielona pomiędzy uczestników, czyli może być 10*więcej chętnych niż środków i dostaniesz 40 zł a nie 400… było tak z roślinami strączkowymi…)

Kwoty za dany ekoschemat są zawarte w Planie strategicznym dla WPR na lata 2023-2027 strona 537. Plan zawiera kwoty ustalone, kwoty minimalne oraz kwoty maksymalne.

Strona ARiMR informuje, że dowód zakupu, najczęściej faktura, ma być dokumentem imiennym. Co w sytuacji, gdy nasiona kupuje osoba prawna - jakakolwiek spółka?

Dowód zakupu musi być na tę samą osobę fizyczną lub tę samą firmę/spółkę która składa wniosek o dopłaty obszarowe.


Jakie informacje nt. zaprawy nasiennej muszą znaleźć się na fakturze zakupu - czy tylko nazwa środka? 

Wystarczy nazwa środka bez zawartości substancji aktywnej. Środek musi być zarejestrowany jako środek biologiczny. Używanie środka musi być zgodne z etykietą.  

Czy gdy się zgłosi plantację do biologicznej ochrony upraw, to trzeba dalej prowadzić ochronę wyłącznie biologiczną czy można używać chemicznych ŚOR? (Komentarz od widza z Fb: “Tylko dalsza ochrona też musi być biologiczna bez insektycydów i fungicydów”.)

Nie, w przypadku BOU chodzi o ograniczenie stosowania środków chemicznych a nie ich całkowitą redukcję. Zabieg z użyciem biologicznych substancji musi być wykonany minimum raz w sezonie wegetacyjnym, reszta zabiegów może być wykonana substancjami chemicznymi.

WAŻNE

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed użyciem przeczytaj etykietę oraz opis działania produktu. Środki ochrony roślin do użytku profesjonalnego mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie o środkach ochrony roślin. 

Jeżeli masz pytania skontaktuj się z przedstawicielem lub wypełnij formularz, a oddzwonimy do Ciebie.