facebook pixel 1 facebook pixel 2

Nasze kluczowe czynniki sukcesu

Lidea jest jedną z 10 największych na świecie firm zajmujących się hodowlą nasion upraw rolniczych. Mamy ogromne doświadczenie w całym procesie związanym z dostawą wysokiej jakości materiału siewnego do klienta: od badań naukowych, przez hodowlę, produkcję nasion na polach i sprzedaż produktów.

BLISKOŚĆ

Każdego dnia ponad 2000 pracowników Lidea pracuje, aby służyć rolnikom. Badacze i hodowcy zapewniają przepływ innowacji w genetyce i odmianach poprzez europejską sieć testową, aby zająć się technicznymi i terytorialnymi cechami każdego poletka (rolnictwo ekologiczne, biostymulatory, odporność na różne rodzaje stresu i optymalizacja wykorzystania odmian).

Doskonałość operacyjna

Doskonałość operacyjna to wyzwanie, które każdy pracownik codziennie realizuje we wszystkich działaniach, w hodowli, badaniach, produkcji i marketingu, aby zapewnić satysfakcję klienta poprzez spełnienie jego wymagań w zakresie jakości, usług, kosztów i terminów. Dysponując wiedzą fachową w całym łańcuchu wartości, Lidea zapewnia identyfikowalność od pola po dostarczenie nasion rolnikom, aby zagwarantować wysoką jakość produktu końcowego. Lidea jest zdecydowanie zwinna, nieustannie doskonali swoje procesy, łącząc wiedzę swoich pracowników i partnerów, ale przede wszystkim motywując ich do podejmowania wyzwań rolnictwa dziś i jutro.

ŚWIEŻE POMYSŁY NA ROLNICTWO

Opierając się na swoim dziedzictwie, Lidea wykorzystuje wiedzę i doświadczenie zdobyte przez ponad 80 lat, aby poprawić wydajność genetyczną i znaleźć nowe odmiany nasion. Badacze i hodowcy wykorzystują nowe technologie do znajdowania innowacyjnych i spersonalizowanych rozwiązań w zakresie produktów, usług i cyfrowych narzędzi podejmowania decyzji. Innowacje w odmianach umożliwiają firmie Lidea sprostanie nowym wyzwaniom stojącym przed rolnikami i potrzebami społecznymi, czy to w zakresie żywności, paszy dla zwierząt czy bioenergii (metanizacja, biomasa itp.). Lidea jest jednym z wiodących europejskich producentów nasion ekologicznych i oferuje rolnikom możliwość zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania rynku. Oczekuje się, że do 2030 r. Udział rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej wyniesie 10% użytków rolnych, w porównaniu do 7,5% w 2018 r.