Azot. Kalkulator nawożenia rzepaku ozimego

Kalkulator, który ułatwia wyliczenie wiosennej dawki azotu w rzepaku ozimym.

Ile azotu pod rzepak wiosną?

Rzepak ozimy ma duże potrzeby pokarmowe, a azot jest składnikiem odżywczym, na który rośliny reagują najmocniej. Szacuje się, że do wytworzenia 1 t nasion plantacja rzepaku ozimego potrzebuje 50-65 kg azotu (N). Zatem przy plonach na poziomie 4 t/ha rzepak będzie potrzebował 200-260 kg azotu (N).

Wiosenne zaopatrzenie roślin w azot jest kluczowym czynnikiem do osiągnięcia wysokich plonów. Jednak ustalenie poziomu nawożenia wiosennego często bywa kłopotliwe. Do precyzyjnego wyznaczenia zapotrzebowania na azot należy się przygotować. Po pierwsze znać dotychczasowe pobranie tego składnika, które obliczamy na podstawie pomiarów biomasy roślin wiosną. Po drugie, zbadać zawartość azotu mineralnego w glebie na podstawie prób Nmin. Po trzecie oszacować zakładany plon (a więc zapotrzebowanie rzepaku na azot). Dodatkowo w bilansie należy uwzględniać wykorzystanie azotu z nawozów, zapotrzebowanie na azot do rozłożenia resztek po roślinie poprzedzającej oraz mineralizację azotu na wiosnę.

Dlatego aby ułatwić obliczenie dawki azotu koniecznej do zaaplikowania po zimie, proponujemy wykorzystanie uproszczonego kalkulatora azotowego. Przejście przez trzy proste kroki pozwoli z bardzo dobrym przybliżeniem wyznaczyć konieczną do zaaplikowania ilość składnika pokarmowego.

Jak dobrać dawkę azotu? Trzy proste kroki

  1. Lustrujemy plantację i wybieramy obrazek najbardziej podobny do naszej plantacji.
  2. Wybieramy typ gleby.
  3. Szacujemy oczekiwany plon.

KALKULATOR DAWKI AZOTU POD RZEPAK NA WIOSNĘ

1. Stan plantacji po zimie - ocena biomasy roślin

2. Typ gleby (szacunkowa zawartość Nmin)

3. Zakładany plon rzepaku (dt/ha)

ZAPOTRZEBOWANIE NA AZOT WIOSNĄ WYNOSI: X kg/ha