facebook pixel 1 facebook pixel 2

44 mln euro na innowacje i badania nad nowymi odmianami roślin uprawnych Grupy Euralis

6 sierpnia 2021

Euralis EU

WSPÓLNY KOMUNIKAT PRASOWY

 31 maja 2021 r.

 

Francja: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Euralis podpisują umowę pożyczki w wysokości 44 mln euro na finansowanie badań nad nowymi odmianami roślin uprawnych

 ·         Pierwsze partnerstwo na rzecz wzmocnienia europejskiej konkurencyjności w dziedzinie odmian roślin rolniczych i ich odporności na zmianę klimatu

·         Inwestycja gwarantowana przez Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych, główny filar planu inwestycyjnego dla Europy

 

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Grupa Euralis  podpisały umowę finansową o wartości 44 mln EURO.

 Operacja obejmuje finansowanie działalności w zakresie badań, rozwoju i innowacji (RDI) firmy Lidea  (marki nasiennej Euralis) obejmując tworzenie, rejestrację, produkcję i wprowadzanie do obrotu nowych odmian roślin wolnych od GMO, przeznaczonych do użytku rolniczego.

 Jest to pierwsze długoterminowe partnerstwo między EBI a grupą Euralis,  które zostanie ustanowione w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest głównym filarem planu inwestycyjnego dla Europy. 

 Każdego roku Lidea  inwestuje ponad 34 mln euro w badania i rozwój, aby zapewnić szeroką i wyróżniającą się ofertę nasienną o wysokiej wartości dodanej dla gospodarstw konwencjonalnych i ekologicznych. Lidea  oferuje szeroką gamę nasion kukurydzy, słonecznika, zbóż, rzepaku, soi, sorgo, warzyw, roślin paszowych oraz międzyplonów. Co roku 6 milionów hektarów w 48 krajach jest obsiewanych odmianami Lidea.  

 Nowe programy zostaną wdrożone w ośrodkach badawczych Euralis we Francji, Niemczech,  Rumunii,  Hiszpanii i Polsce.

 

"Cieszymy się z tego partnerstwa"- powiedział dyrektor generalny Grupy  Euralis Philippe Saux. "Innowacja leży u podstaw strategii rozwoju i podboju nowych rynków dla  Euralis. Innowacje muszą wnieść wartość dodaną dla rolników.  Badania i rozwój zapewniają coraz większy przepływ innowacji genetycznych i odmianowych umożliwiając zaspokojenie potrzeb rolników i rynków, przy jednoczesnym uwzględnieniu aspektu  środowiskowego. W obliczu wyzwań klimatycznych, zaufanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego i jego wsparcie dla naszych projektów badawczych wyraźnie przyspieszy wprowadzanie konkretnych rozwiązań dla świata rolnictwa."

 "Jesteśmy bardzo zadowoleni z  pierwszego partnerstwa EBI ze spółdzielnią, która odgrywa kluczową rolę w sektorze rolnym we Francji i której działalność w rozwoju nowych odmian zwiększa konkurencyjność rolników poprzez odporność upraw na skutki zmian klimatycznych", powiedział wiceprezes EBI  Ambroise Fayolle. "Zdolność Europy do badań w dziedzinie biotechnologii rolnej ma obecnie strategiczne znaczenie, a to wsparcie ze strony unijnego banku na rzecz projektów Euralis umożliwi Europie wzmocnienie pozycji w tej dziedzinie poprzez tworzenie nasion jutra".

 Europejski komisarz do spraw gospodarki Paolo  Gentiloni powiedział:  Ta umowa między EBI a spółdzielnią rolniczą Euralis, wspierana przez plan inwestycyjny dla Europy, zapewni dodatkowe inwestycje w badania i rozwój nowych odmian wolnych od gmo. Umożliwi to rolnikom we Francji i Europie poprawę odporności na zmiany klimatu i konkurencyjności ich upraw, a tym samym zwiększenie ich dochodów. Będziemy nadal wspierać sektor rolny, który odgrywa kluczową rolę we wprowadzaniu żywności na nasze stoły”

 

 Te dodatkowe zasoby umożliwią w perspektywie długoterminowej:

 ·        zwiększenie konkurencyjności rolników w obliczu zmian klimatu dzięki tworzeniu nowych wysokowydajnych odmian;

 ·        wzmocnienie strategii Euralis mającej na celu zwiększenie konkurencyjności na rynku nasion, a ostatecznym celem będzie optymalizacja dochodów rolników.

 

Informacje ogólne

 Informacje o EBI

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją finansującą projekty Uni Europejskiej (UE), a jego udziałowcami są 27 państwa członkowskie UE. Zadaniem EBI jest przyczynianie się do integracji, zrównoważonego rozwoju oraz spójności gospodarczej i społecznej państw członkowskich UE. Dysponuje dużymi zasobami funduszy na rynkach kapitałowych i pożycza je na bardzo korzystnych warunkach, aby wspierać projekty, które przyczyniają się do osiągnięcia celów Unii Europejskiej.

 EBI pracuje nad tym, aby UE była w czołówce kolejnej fali innowacji. Jako unijny bank klimatyczny ma na celu zachęcenie do powstawania i wdrażania nowych technologii w celu sprostania ciągłym wyzwaniom, takim jak transformacja energetyczna, oraz pomoc europejskim innowatorom w staniu się światowymi liderami w swoich obszarach działalności. 

 EBI jest jednym z wiodących na świecie kredytodawców działań w dziedzinie klimatu. Z ponad 10 mld euro zainwestowanych przez EBI we Francji w 2020 r. (Francja była drugim co do wielkości beneficjentem finansowania po Włoszech), 48% stanowiło finansowanie projektów zwalczania lub łagodzenia zmiany klimatu.

 

Informacje o Europejskim Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS)

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) jest głównym filarem Planu Inwestycyjnego dla Europy. Zapewnia gwarancje finansowe, umożliwiając EBI inwestowanie w bardziej ryzykowne projekty. Projekty i umowy zatwierdzone do finansowania w ramach EFIS powinny umożliwić uruchomienie inwestycji w wysokości 546,5 mld euro (w tym ponad 90 mld euro we Francji) oraz wsparcie ponad 1,4 mln małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w całej Unii Europejskiej.

 

Informacje o Grupie Euralis

Założona przez rolników w 1936 roku, grupa spółdzielcza Euralis  jest przedsiębiorstwem wielobranżowym, dysponującym własnym siecią produkcyjno – handlową w sektorze rolnictwa, nasion i produktów rolno-spożywczych.

 Celem Grupy Euralis jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju i rozwoju gospodarstw rolnych, planowanie i proponowanie niestandardowych i innowacyjnych rozwiązań, promowanie oryginalnej i pomysłowej gastronomii z wyjątkowymi produktami we Francji i na całym świecie.

W 2020 r. Grupa Euralis  osiągnęła obroty w wysokości 1,3 mld euro. Ma prawie 6 500 członków i 6 000 pracowników w 16 krajach.

 

Lidea (marka nasienna Euralis) jest jedną z sześciu największych firm hodowlano-nasiennych w Europie.  Posiada cały łańcuch produkcji nasiennej od: badań (17 stacji doświadczalnych na całym kontynencie) i hodowli poprzez  produkcję nasion (45 000 ha produkcji, osiem zakładów produkcyjnych w pięciu krajach) aż po marketing i sprzedaż produktów. Obroty Lidea  wynoszą 360 milionów euro a zatrudnienie 2 000 osób w całej Europie.

 

Kontakty prasowe:

 EBI: Christophe Alix c.alix@aib.org tel.: +352 4379 84303, tel. kom. +33 6 11 81 30 99
Strona internetowa: www.eib.org/press; Biuro Prasowe: +352 4379 21000 –  press@eib.org

Komisja Europejska: Flora  Matthaes,  flora.matthaes@ec.europa.eu,tel.: +32 2 298 39 51

Euralis: Olivier Quero olivier.quero@euralis.com komórkowy: +33 6 78 11 34 98