facebook pixel 1 facebook pixel 2

Nowe odmiany kukurydzy na ziarno z hodowli LIDEA

7 marca 2024

nowe polecane odmiany kukurydzy na ziarno od LIDEA

Najlepsze nasiona od Lidea - nowe rejestracje odmian kukurydzy

W roku 2024 zarejestrowaliśmy w Polsce 6 nowych odmian kukurydzy na ziarno. To osiągnięcie było możliwe dzięki działaniom Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych, która w styczniu obradowała w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.

Rejestracja nowych odmian kukurydzy to niezwykle ważny proces, mający wpływ nie tylko na produkcję rolną, ale i na szeroko pojęte bezpieczeństwo żywnościowe. Stanowi ona bowiem klucz do ochrony bogactwa genetycznego roślin, a tym samym do zapewnienia stabilności i odporności upraw na coraz bardziej nieprzewidywalne warunki klimatyczne.

Postęp hodowlany – wyższe plony i lepsza adaptacja

Ciągły rozwój hodowli roślin pozwala na tworzenie coraz bardziej zaawansowanych odmian kukurydzy, doskonale przystosowanych do różnorodnych warunków uprawy. Nowe odmiany charakteryzują się:

  • Wyższą odpornością na stresowe czynniki środowiskowe, takie jak susza, ekstremalne temperatury czy choroby.
  • Lepszą tolerancją na niekorzystne warunki glebowe, co umożliwia uprawę kukurydzy na terenach wcześniej niedostępnych.
  • Zwiększoną odpornością na szkodniki i choroby, co obniża koszty ochrony roślin i ogranicza użycie pestycydów.
  • Wyższą wydajnością plonowania, co przekłada się na większe zyski dla rolników i stabilność dostaw żywności.

Rejestracja nowych odmian kukurydzy jest więc nie tylko świadectwem postępu hodowlanego, ale i realną szansą na zrównoważony rozwój rolnictwa w przyszłości. Nowe odmiany dają rolnikom narzędzia do radzenia sobie z wyzwaniami współczesnego świata, zapewniając jednocześnie wysoką jakość i bezpieczeństwo żywności.

Poniżej nowe, polecane odmiany od Lidea:

LID1244C to odmiana średniowczesna o FAO 230-240, która charakteryzuje się wysokim plonem i doskonałym oddawaniem wody. W latach 2022-2023 odmiana uzyskała najwyższy plon ziarna równy 107% wzorca (128,5 dt/ha) przy jednej z najniższych wilgotności ziarna w stawce odmian średniowczesnych (wilgotność niższa średnio o 1,4% od wzorca), posiada ziarno w typie flint/flint-dent, a mimo to bardzo szybko oddaje wodę. Rośliny LID1244C są bardzo wysokie, a mimo to nie sprawiają problemów z wyleganiem, ponadto, co bardzo charakterystyczne dla odmian z genetyki Tropical Dent, odmiana charakteryzuje się wysoką zdrowotnością ze szczególnym wyróżnieniem głowni guzowatej. LID1244 to mieszaniec pojedynczy, który najlepiej radzi sobie na dobrych oraz najlepszych stanowiskach, w tym również na glebach ciężkich, zlewnych i zimnych.

LID1244C KUKURYDZA OD LIDEA

LID2155C to odmiana średniowczesna jednak nieco późniejsza od poprzednich o FAO 250, charakteryzuje ją wysoki potencjał plonowania, dzięki czemu uzyskała trzeci najwyższy plon ziarna w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2022-2023. LID2155C to mieszaniec pojedynczy z linii genetycznej Tropical Dent, odmiana preferuje stanowiska lepsze oraz średnie i wytwarza ziarno typu dent oraz wysokie, jednak mało podatne na wyleganie rośliny o silnie widocznym efekcie stay green. Odmiana dzięki swojej fizjologii rozwoju skutecznie broni się przed nalotami omacnicy prosowianki, o czym świadczą wyniki z lokalizacji, gdzie żerowanie szkodnika było najbardziej nasilone, a LID2155C osiągał jedne z najwyższych wyników plonowania.

LID2155C KUKURYDZA OD LIDEA

LID2288C to kolejna z nowość z linii genetycznej Tropical Dent, zarejestrowana w Polsce w 2024 roku, która w doświadczeniach rejestrowych 2022-2023 uzyskała wynik 102% wzorca. LID2288C to mieszaniec pojedynczy o ziarnie typu dent. Odmiana o FAO 240 sprawnie oddaje wodę z ziarna i charakteryzuje się silnie widocznym efektem stay green. LID2288C szczególnie dobrze prezentuje się na stanowiskach słabszych, również tych z okresowymi niedoborami wody i wytwarza bardzo wysokie, smukłe rośliny.

LID2288C NOWA KUKURYDZA OD LIDEA

Kingstone to odmiana średniowczesna o FAO 240-250, która w latach 2022-2023 w doświadczeniach rejestrowych uzyskała drugi najwyższy plon ziarna na poziomie 106% wzorca (125,3 dt/ha). Kingstone jest mieszańcem pojedynczym, dość uniwersalnym glebowo, który preferuje jednak stanowiska średnie i lepsze. Odmiana jest mieszańcem pojedynczym o ziarnie typu dent, dzięki czemu bardzo sprawnie oddaje wodę, a tym co Kingstone najbardziej wyróżnia jest doskonała zdrowotność, co potwierdzają wyniki świadczące o bardzo niskim porażeniu chorobami fuzaryjnymi, głownią kukurydzy, a także znikome żerowanie omacnicy prosowianki. Kukurydze Kingstone zakupisz pod marką Caussade Semences Pro.

Ibarama – odmiana wczesna o  FAO 230, typowo ziarnowa o ziarnie typu dent. Odmiana uniwersalna co do stanowiska glebowego, jednak zdecydowanie najpełniej swój potencjał prezentuje na stanowiskach średnich i dobrych, typowo kukurydzianych. Ibarama produkuje rośliny wysokie odznaczające się już na początku wegetacji mocnym wczesnym wigorem, a później silnym efektem stay green. Mieszaniec pojedynczy charakteryzuje się ponadto również wysoką odpornością na głownię kukurydzy, a dzięki fizjologii swojego rozwoju nie jest podatna na żerowanie omacnicy prosowianki. Wszystkie te cechy przekładają się na wybitną wydajność Ibaramy, która na początku 2024 roku została zarejestrowana z najwyższym plonem wśród odmian wczesnych w latach 2022-2023 i wydajnością na poziomie 107% wzorca (126,8 dt/ha) zdecydowanie wyprzedzając pod tym względem pozostałe odmiany konkurencyjne. Kukurydze Ibarama zakupisz pod marką Caussade Semences Pro.

IBARAMA NOWA ODMIANA CAUSSADE

Winterstone to mieszaniec pojedynczy, odmiana średniopóźna o FAO 270, wpisana do Krajowego Rejestru w tym roku, dzięki ponadprzeciętnemu i stabilnemu potencjałowi plonowania, który w badaniach rejestrowych pozwolił na uzyskanie plonu równego 132,1 dt/ha ziarna suchego (co przekłada się na 101% wzorca). Winterstone wytwarza średniowysokie rośliny mało podatne na wyleganie oraz żerowanie omacnicy prosowianki o ziarnie typu dent. Odmiana jest dość uniwersalna glebowo, jednak preferuje stanowiska średnie i dobre, typowo kukurydziane, a według doświadczeń rejestrowych doskonale spisuje się w regionach południowych, czyli tych, w których powszechnie uprawia się odmiany średniopóźne i późne, gdzie w 2023 roku uzyskiwała plon wyższy o średnio ponad 7 dt/ha od średniej odmian wzorcowych. Kukurydze Winterstone zakupisz pod marką Caussade Semences Pro.

Wybór odpowiedniej odmiany kukurydzy na ziarno jest kluczowy dla osiągnięcia wysokiego plonu i dobrej jakości ziarna. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych odmian kukurydzy można znaleźć w katalogach odmian dostępnych u hodowców i dystrybutorów nasion.

Warto przed wyborem odmiany skonsultować się z doradcą rolniczym.

KONTAKT DO PRZEDSTAWICIELA