facebook pixel 1 facebook pixel 2

Hodowla odmian, produkcja i sprzedaż nasion

Lidea to międzynarodowa firma hodowlano-nasienna z siedzibą w Europie we Francji, która opracowuje, produkuje i sprzedaje nasiona najważniejszych gatunków roślin uprawnych. W Polsce pod marką Lidea dostępny jest materiał siewny kukurydzy, rzepaku ozimego, słonecznika, soi, sorgo, lucerny, pszenicy oraz mieszanek międzyplonowych. Prowadzimy własną hodowlę, a w strukturach firmy pracuje szereg hodowców, specjalistów ds. badań i rozwoju, a także produkcji.

hodowla produkcja i sprzedaż materiału siewnego lidea

BADANIA HODOWLANE I ROZWÓJ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Główną misją Lidea jest hodowla roślin uprawnych. Program hodowlany odmian kukurydzy Lidea zainicjowano w 1950 roku. Warto podkreślić, że to przedsięwzięcie stanowiło pionierską inicjatywę prywatną w tej branży. Od tamtej pory specjaliści Lidea wykorzystują nowoczesne technologie, by tworzyć odmiany roślin odpowiadające zróżnicowanym potrzebom rolników, dostosowane do różnorodnych warunków rynkowych.

Mimo że główna siedziba Lidea znajduje się na południu Francji, dysponujemy 19 stacjami badawczo-hodowlanymi rozmieszczonymi w 8 krajach Europy oraz w Chile. Dzięki nim zapewniamy ciągły rozwój innowacji genetycznych i odmian roślin. W Polsce, w Kórniku niedaleko Poznania, funkcjonuje nasza stacja badawcza rzepaku, gdzie co roku wysiewamy poletka hodowlane i doświadczalnych rzepaku ozimego. Nasze nasiona są wysiewane w autentycznych warunkach polowych, na obszarze obejmującym kilkadziesiąt tysięcy poletek doświadczalnych oraz hodowlanych. Pozwala to nam sprostać technicznym, agronomicznym, glebowym i klimatycznym wymaganiom stawianym przez naszych klientów.

Lidea od wielu lat angażuje się w partnerstwa zarówno z innymi hodowlami w sektorze prywatnym, jak i z uczelniami oraz instytucjami badawczymi w sektorze publicznym. 

Współtworzymy SOLTIS - jeden z największych na świecie programów hodowlanych - oferując dzięki temu kompleksową gamę nasion słonecznika we wszystkich segmentach rynku: linolowym, oleinowym, Clearfield®, Clearfield® Plus, BIO.

Współpracujemy w ramach INNOLEA - programu ulepszania odmian roślin oleistych i roślin wysokobiałkowych.

Przy współudziale Lidea powstała GIE GRASS, kooperacja hodowców, której celem jest hodowla traw (życic, kostrzewy i wiechliny wysokiej) oraz lucerny. 

Stworzyliśmy EUROSORGHO - pierwszy program badawczy sorgo w Europie.

Rocznie na R&D wydatkujemy ponad 38 milionów €.

Główne obszary naszych badań

  • Maksymalizacja plonu.
  • Przystosowanie naszych odmian do różnorodnych warunków glebowo-klimatycznych.
  • Poprawa odporności oraz tolerancji odmian na szkodniki i choroby.
  • Poprawa jakości plonu w celu zaspokojenia nowych potrzeb rolników i rynku (większa zawartość białka, oleju, tłuszczu, wyższa wartość odżywcza, lepsza strawność).

 

PRODUKCJA NASION

Nasiona Lidea są przygotowywane do sprzedaży w 8 zakładach produkcyjnych między innymi we Francji, Hiszpanii, Rumunii, Ukrainie. W celu zapewnienia Państwu nasion najwyższej jakości genetycznej, Lidea nawiązuje corocznie współpracę z siecią wyspecjalizowanych gospodarstw rolnych, które zajmują się na nasze zlecenie rozmnażaniem materiału siewnego odmian Lidea. To doświadczeni hodowcy z wysoką wiedzą techniczną. W sumie, rocznie uprawiamy prawie 57 500 hektarów w dziewięciu krajach. Nasi technicy oraz inżynierowie agronomiczni regularnie nadzorują plantacje nasiennicze. 

Misją firmy Lidea jest dostarczanie najwyższej jakości nasion, którą w pełni kontrolujemy w profesjonalnych laboratoriach o najwyższych standardach jakości. Lokalizujemy je blisko naszych fabryk nasiennych, żebyśmy mogli sprawdzać jakość materiału siewnego od zbiorów, przez całą konfekcję, aż do pakowania nasion odmian w worki.

Zgodnie z zasadami ISTA (International Seed Testing Association) Lidea zapewnia pełną identyfikację partii nasion (tzw. traceabilty). Analizujemy siłę kiełkowania, czystość i kalibrację nasion, ich wilgotność i czy są wolne od chorób. Laboratoria są również odpowiedzialne za przeprowadzanie analiz molekularnych (sprawdzenie tożsamości odmianowej, wykrywanie niezamierzonej obecności GMO) oraz analiz chemicznych (proporcje pyłu i składników aktywnych zapraw nasiennych) we wszystkich naszych zakładach produkcyjnych. Kontrola obejmuje co najmniej 6 etapów z zastosowaniem ścisłego planu monitorowania na każdym etapie. Plany te są zróżnicowane dla każdej uprawy i obejmują łącznie 26 rodzajów analiz.

 

SPRZEDAŻ NASION

Lidea oferuje swoją szeroką gamę produktów (nasiona ponad 60 gatunków roślin) w 55 krajach na całym świecie. Jednym z tych krajów jest oczywiście Polska. Nasi przedstawiciele regionalni pomagają rolnikom i partnerom dystrybucyjnym każdego dnia. Dzięki dogłębnej znajomości lokalnego rynku rolnego, specyficznych dla Polski warunków glebowo-klimatycznych, obowiązujących przepisów oraz potrzeb rolnictwa, jesteśmy w stanie oferować rozwiązania idealnie dopasowane do polskich realiów. Wybierając Lidea, możesz znacząco zwiększyć plony w swoim gospodarstwie!