facebook pixel 1 facebook pixel 2

Lidea w liczbach

Sukces Lidea w dziedzinie hodowli nie jest tylko kwestią wyników plonowania naszych odmian. Poniżej Lidea w liczbach.

Zatrudniamy 
2000 pracowników 
w Europie i na świecie.

 

ikonka pieniądze

Generujemy 
414 milionów € 
obrotu.

 

Posiadamy 
57 500 hektarów 
pól produkcyjnych 
w 9 krajach.

 

Utrzymujemy 
19 stacji doświadczalnych
w Europie i w Chile

 

Przeznaczamy 
ponad 38 milionów € rocznie 
na inwestycje 
badawczo-rozwojowe

 

produkcja ikonka

Pełną parą pracuje
8 zakładów produkcyjnych
we Francji, w Rumunii, 
Ukrainie, Hiszpanii i Rosji.