Lidea w liczbach

Sukces Lidea na polu hodowli pokazują nie tylko wyniki plonowania naszych odmian. Oto Lidea w liczbach.

  • Zatrudniamy 2000 pracowników w Europie i na świecie.
  • Generujemy 350 milionów € obrotu.
  • Posiadamy 5000 hektarów pól produkcyjnych w 5 krajach.
  • Utrzymujemy 17 stacji doświadczalnych w całej Europie.
  • Przeznaczamy 30 milionów € rocznie na inwestycje badawczo-rozwojowe.
  • Pełną parą pracuje 8 zakładów produkcyjnych we Francji, Rumunii, Ukrainie, Hiszpanii i Rosji.