facebook pixel 1 facebook pixel 2

Lidea w liczbach

Sukces Lidea w dziedzinie hodowli nie jest tylko kwestią wyników plonowania naszych odmian. Poniżej Lidea w liczbach.

Zatrudniamy 2000 pracowników w Europie i na świecie.

ikonka pieniądze

Generujemy 350 milionów € obrotu.

Posiadamy 5000 hektarów pól produkcyjnych w 5 krajach.

Utrzymujemy 17 stacji doświadczalnych w całej Europie.

Przeznaczamy 30 milionów € rocznie na inwestycje badawczo-rozwojowe.

produkcja ikonka

Pełną parą pracuje 8 zakładów produkcyjnych we Francji, Rumunii, Ukrainie, Hiszpanii i Rosji.