facebook pixel 1 facebook pixel 2

Jak przebiega proces produkcji nasion kukurydzy Lidea?

Produkcja nasion kukurydzy to czasochłonny proces prowadzony pod nadzorem specjalistów od przygotowania gleby do wysiewu nasion bazowych aż po proces zaprawy i pakowania. Tak produkujemy nasiona kukurydzy Lidea.

jak produkujemy nasiona kukurydzy lidea proces kastracji linii matecznej w praktyce

Siew

Proces siewu to pierwszy kluczowy etap produkcji nasiennej. Na jednym polu wysiewamy na przemian rzędowo dwie linie (lub linię i mieszańca pojedynczego), które są elementami docelowej odmiany mieszańcowej. Wewnętrzne rzędy (zazwyczaj 4) należą do linii matecznej, natomiast zewnętrzne (zazwyczaj 2 skrajne rzędy) do linii ojcowskiej. Udział linii ojcowskiej w zasiewie zależy od jej potencjału do produkcji pyłku, który jest kluczowy na dalszym etapie produkcji. Plantacje nasienne są traktowane ze szczególną starannością, stale monitorowane i nawadniane.

staranne przygotowanie pola do produkcji nasiennej, siew kukurydzy wykonany na właściwą głębokość i równo, a także nawadnianie i lustracje pola stanowią klucz do sukcesu Lidea
produkcja nasienna kukurydzy wysiana jest naprzemianrzędowo - cztery środkowe rzędy to linia mateczna, dwa zewnętrzne to linia ojcowska

Kastracja

Kolejnym bardzo istotnym etapem produkcji nasiennej, mającym miejsce przed kwitnieniem i początkiem wiechowania, jest kastracja linii matecznych. W produkcji nasiennej kluczowe i bezwzględnie konieczne jest zapobieganie samozapyleniu oraz sprowokowanie zapylenia odmiany matecznej pyłkiem linii ojcowskiej. Dla umożliwienia tego procesu niezbędna jest właśnie kastracja linii matecznych, co zapobiega tzw. zapyleniu wsobnemu, czyli zapyleniu kolb pyłkiem wytworzonym przez te same rośliny. 

kastracja linii matecznej przy produkcji nasion
kastracja linii matecznej przy produkcji nasion

Zbiór całych kolb

Ostatnim etapem wzorowo przeprowadzonej nasiennej produkcji polowej jest oczywiście zbiór. Przed zbiorem właściwym, przeprowadza się zbiór roślin linii ojcowskiej. Następnie, można już przystąpić do zbioru właściwego, czyli zbioru całych kolb z nasionami po hybrydyzacji (czyli zapyleniu ich pyłkiem roślin linii ojcowskich) za pomocą odpowiednio przystosowanych do zbioru kombajnów.

specjalny kombajn kosi pole produkcyjne
specjalny kombajn wyładowuje nasiona do produkcji
w produkcji nasiennej zbierane są całe kolby

Usuwanie liści okrywowych kolb i wstępne sortowanie

Tuż po zbiorze kolby kukurydzy pozbawia się liści okrywowych i wstępnie sortuje. Dzieje się to bezpośrednio w gospodarstwie naszego hodowcy albo już w fabryce nasiennej. Od tego momentu droga każdej partii przyszłych nasion jest śledzona za pomocą oprogramowania komputerowego.

przyjęcie całych kolb do sortowania
sortowanie

Przyjęcie kolb w fabryce nasiennej

Pozbawione liści kolby kukurydzy są w zakładzie nasiennym ważone, rejestrowane, pobiera się z nich próby, a następnie kieruje się do specjalnych kontenerów, w których cały transport chłodzony jest wentylacyjnie. Po wentylowaniu kolby kukurydzy przewozi się do części zakładu zajmującej się suszeniem i dalszą obróbką nasion.

wentylowanie kolb kukurydzy
transport nasion tasmociagami

Suszenie całych kolb kukurydzy

W fabryce nasiennej suszy się całe kolby kukurydzy. Jest to proces wymagający szczególnej uwagi, który odbywa się w specjalnych suszarniach. We wnętrzu podzielono je na komory o pojemności 50 ton. Do jednej takiej komory mieści się od 5 do 6 specjalnych skrzyń z kolbami kukurydzy. Każdą z komór wypełniamy tylko jedną odmianą, by proces zoptymalizować i uniknąć ewentualnych pomyłek. Dla przykładu w zakładzie w Lescar we Francji dostępne są 3 suszarnie do kolb kukurydzy po 20 komór każda, czyli łącznie 60 komór suszących. Proces suszenia trwa 72 godziny i odbywa się w temperaturze 40°C. W trakcie całego procesu ściśle monitorujemy wilgotność nasion, aby suszenie nie zaszkodziło zdolności kiełkowania przyszłych nasion.

betonowe suszarnie nasienne w fabryce w lescar we francji

Omłot i wstępne czyszczenie

Po wysuszeniu kolby są przepuszczane przez młocarnię, która oddziela ziarniaki od osadek kolb. Odbywający się przy okazji proces wstępnego czyszczenia pozwala usunąć niepożądane odpady jeszcze przed przewiezieniem nasion do magazynu.

Testy jakości ZBIORÓW

Po suszeniu z każdej partii pobierane są próby, które następnie analizuje się w szeregu testów na miejscu i w dedykowanym laboratorium. Sprawdzamy:

  • wilgotność,
  • masę tysiąca nasion (MTN),
  • zdolność kiełkowania,
  • czystość odmianową.

Dane każdej partii zapisuje się w systemie komputerowym. Po testach nasiona transportujemy do kalibracji.

Kalibracja

Niezaprawione nasiona kalibrujemy, aby w jednym worku umieścić nasiona w podobnym rozmiarze i kształcie, co ułatwi wysiew. Maszyny kalibrujące eliminują także nasiona połamane i niezdolne do kiełkowania. Wybór siatek kalibracyjnych jest oparty o wcześniej przeprowadzony test Cartera. 

Niektóre odmiany są sortowane dodatkowo za pomocą stołu grawitacyjnego lub sortownika optycznego - w zależności od wyników testu Cartera i kontroli wewnętrznych.

zakładanie sita sortującego
efekt kalibracji to nasiona idealnie przygotowane do siewu

Zaprawa nasion i pakowanie

Zaprawa i pakowanie nasion w worki odbywa się dopiero po zamówieniu ich przez dystrybutorów. W zależności od potrzeb klientów stosujemy różne zaprawy i wielkości opakowań. Worki trafiają na automatyczne linie pakujące, które nadrukowują na worki zgodne z prawem etykiety. Nasiona spakowane w worki przechowywane są na paletach w magazynach, gdzie czekają na odprawę i transport.

zaprawa nasion
zaprawa i pakowanie w worki w produkcji nasiennej lidea

Próby jakości NASION

Jak wspomniano próby jakości realizowane są na każdym etapie procesu produkcyjnego, począwszy od momentu odbioru nasion. Jest to możliwe dlatego, że każdy pojemnik jest oznaczony identyfikatorem (kodem QR lub kodem kreskowym), co umożliwia elektroniczne śledzenie każdej partii nasion. Lidea ogromną wagę przykładają do tego, żeby zdolność kiełkowania nasion kukurydzy była bardzo wysoka. 

Magazynowanie

Dla przykładu na terenie zakładu nasiennego w Lescar we Francji możliwe jest przechowywanie do 8600 palet z nasionami.

gotowe do wyjazdu worki

Wysyłki

W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów, dział logistyki trzymający pieczę nad łańcuchem dostaw we Francji oraz w oddziałach krajowych Lidea przygotowuje transport nasion. Zadaniem działu logistyki jest dostarczenie nasion w ustalonym terminie, aby sprostać oczekiwaniom klientów i dystrybutorów.