facebook pixel 1 facebook pixel 2

WARTOŚCI LIDEA

Każde nasiono skrywa w sobie potencjał czegoś wielkiego. Ta sama siła tkwi w słowach, które stanowią nasze wartości i prowadzą nas ku wspólnemu celowi.

Jako zespół głęboko związany z rolnictwem, rozumiemy, że istotne jest coś więcej niż sam produkt. Nasze wartości i wspólny cel nakreślają ścieżkę, po której podążamy, angażując się w rozwój współczesnego rolnictwa.
 

WSPÓLNY CEL

Osiągnięcie Wspólnego Sukcesu w rozwoju rolnictwa, produkcji żywności i energii, poprzez rozwój innowacyjnych oraz trwałych rozwiązań i produktów w naszych regionach.

Wartości

Budujemy bliskie relacje międzyludzkie, w których PARTNERSTWO odgrywa kluczową rolę.

 

Postępujemy odpowiedzialnie, demonstrując wysokie standardy i RZETELNOŚĆ w naszych decyzjach i działaniach.

 

OTWARTOŚĆ na nowe idee sprawia, że stawiamy czoła wyzwaniom i dążymy 
do innowacji. Dzięki niej wyznaczamy trendy i przewodzimy w swojej dziedzinie.

 

STAWIAMY NA PROSTOTĘ, aby uwolnić potencjał każdej osoby i rozwinąć jej możliwości.