facebook pixel 1 facebook pixel 2

Gleba to twój warsztat pracy

Korzyści z uprawy wieloskładnikowych mieszanek międzyplonowych są nadspodziewane. Międzyplony to nie tylko spełnienie warunków ekoschematu, to szereg zalet.

WYŻSZY POZIOMY MATERII ORGANICZNEJ W GLEBIE

Mieszanki międzyplonowe Lidea komponujemy z roślin, które wzajemnie się uzupełniają, co intensyfikuje wzrost biomasy. W mieszankach znajdują się gatunki z rodziny bobowatych czyli koniczyny, wyki i kozieradki. Bobowate dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi wiążą azot atmosferyczny, zaspokajając potrzeby nawożenia azotem pozostałych komponentów użytych w poplonie. Wyraźnie wpływa to na wzrost żyzności gleby oraz plon biomasy.

wyższy poziom materii organicznej

 

DODATKOWE SKŁADNIKI ODŻYWCZE

Poszczególne rośliny mieszanek LIDCOVER wykorzystują składniki pokarmowe dostępne na różnych głębokościach i w swoim tempie. Rośliny szybko rosnące zawarte w mieszankach niemal natychmiast wykorzystują składniki dostępne w wierzchniej warstwie gleby, w szczególności azot. Dzięki temu nie ulega on wymyciu. Rośliny głęboko korzeniące się korzystają ze składników dostępnych w głębszych warstwach – głównie fosforu, potasu, siarki i magnezu. Wchłonięte przez międzyplony składniki pokarmowe nie migrują w głąb gleby, a są magazynowane i będą ponownie wykorzystane przez rośliny następcze. Rośliny bobowate dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowatymi produkują około 80% potrzebnego im azotu. Wytwarzają mniej biomasy, za to kumulują azot, który w przyszłości zwiększy żyzność pola. Choć uwalnianie składników pokarmowych zgromadzonych w mieszance poplonowej uzależnione jest od wielu czynników, można przyjąć, że w pierwszym roku po zniszczeniu uwalnia się do 50% zmagazynowanych substancji mineralnych.

dodatkowe składniki odżywcze

 

POPRAWA STRUKTURY GLEBY

Często na początku rozwoju rośliny mieszanki międzyplonowej cierpią na niedobory wody. Ich masa korzeniowa bujnie rozrasta się, a różnorodne systemy korzeniowe penetrują glebę i sprzyjają tworzeniu lepszej struktury. Przerastają ją na duże głębokości i rozpulchniają. Korzeń wiązkowy koniczyny, owsa szorstkiego, olejarki abisyńskiej, gorczycy białej, życic sięga do około 40 cm. Palowe korzenie słonecznika, rzodkwi japońskiej, szałwii hiszpańskiej czy facelii sięgają głębokości 1,5-3 m. Pośredni system korzeniowy wyki sięga zaś około 80 cm. Tworzy się magazyn wody i składników odżywczych.

dodatkowe składniki odżywcze

 

ZDROWOTNOŚĆ I ZWALCZANIE CHWASTÓW

Warto zwrócić uwagę na właściwości fitosanitarne niektórych użytych w mieszankach LIDEA roślin. Facelia, owies szorstki, olejarka abisyńska zaliczają się do grupy roślin fitosanitarnych i dzięki wydzielinom korzeniowym wpływają na poprawę stanu środowiska glebowego. Mają olbrzymie znaczenie w rozwoju życia biologicznego gleby. Allelopatyczne właściwości olejarki abisyńskiej oraz owsa szorstkiego hamują kiełkowanie, wzrost i rozwój nieporządanych roślin będących w bliskim sąsiedztwie.

dodatkowe składniki odżywcze

 

MAGAZYNOWANIE WODY

Zdrowe gleby lepiej wchłaniają i zatrzymują wodę. Dobrze dobrane międzyplony przechwytują krople wody, rozprowadzają płyn w głąb profilu glebowego, eliminując efekt rozbryzgu. Chronią tym samym glebę przed zamuleniem, zmywaniem czy powstawaniem nieprzepuszczalnej skorupy. Obecne w glebie żywych korzeni utrzymuje istniejące drogi wodne i udostępnia kolejne, co pozwala na prawidłową cyrkulację wody, soli mineralnych, mikroorganizmów oraz gazów. Gleba okryta latem i jesienią mniej paruje i nie dochodzi do wymycia składników pokarmowych czy erozji wietrznej.

magazynowanie wody

 

365 DNI OCHRONY GLEBY

W warunkach naturalnych gleba na miedzach, nieużytkach i łąkach trwałych jest przykryta cały rok. Rośliny rosną, choć nie są nawożone mineralnie. Procesy humifikacji i mineralizacji odbywają się ciągle, dostarczając niezbędnych substancji odżywczych nowym roślinom. Biorąc przykład z natury, która sama się utrzymuje, starajmy się wprowadzić taką praktykę na swoje pola. Siejąc mieszanki międzyplonowe czy wsiewki chronimy glebę w sposób ciągły.

365 dni ochrony gleby

 

 

BIORÓŻNORODNOŚĆ

Bogate w różne gatunki roślin mieszanki międzyplonowe podnoszą bioróżnorodność całego płodozmianu. Zyskujemy większą biomasę o wysokiej jakości, zwiększamy żyzność i aktywność biologiczną gleb, poprawę zdrowotności i zdrową równowagę biologiczną.

bioróżnorodność

Naszym warsztatem pracy jest gleba, która jest organizmem żywym. Im jest zasobniejsza w materię organiczną – humus, martwe rośliny, wydzieliny grzybów, korzeni roślin oraz woda i gazy, tym lepsze uzyskamy wyniki produkcyjne. Zadbajmy o nią, zwiększając udział próchnicy (każdy 1% próchnicy to 160 t/ha zmagazynowanej wody), dbając o pH, chroniąc przed erozją i utratą składników. Mieszanki międzyplonowe pomogą nam w realizacji tych i wielu innych zadań, a życie w glebie wróci do równowagi.