facebook pixel 1 facebook pixel 2
sorgo na kiszonkę odmiana jaspe

Odmiana sorgo JASPE doskonale wpasowuje się w dawkę żywieniową dla przeżuwaczy. Sorgo, w porównaniu do kiszonki z kukurydzy, zawiera więcej fosforu, dużo więcej wapnia i magnezu. Pomimo większej zawartości włókna niestrawnego i mniejszej ilości skrobi, wartość pokarmowa dla produkcji mlecznej (ULF) jest mniejsza tylko o 0,05 w porównaniu do kiszonki z kukurydzy. Dla mamek mięsnych oraz krów mlecznych w drugim i trzecim okresie laktacji może być w pełni zamiennikiem kiszonki z kukurydzy w dawce pokarmowej.

JASPE to odmiana sorga łącząca dobrą stabilność z wysoką wydajnością świeżej masy (102,21% średniego plonu s.m., średni plon s.m. = 13,1 t/ha. Charakteryzuje się wysoką strawnością oraz tolerancją na stres temperaturowy oraz środowiskowy (słabe stanowiska).

JASPE - opis odmiany

REJESTRACJA

Francja 2019
Ukraina 2021

TYP ODMIANY

jednokośna

TERMIN DOJRZEWANIA

wczesny - 110-1115 dni

WYSOKOŚĆ ROŚLIN

> 3,00 m

WYDAJNOŚĆ ŚWIEŻEJ MASY

48 t/ha

WYDAJNOŚĆ METANU

> 7000 m3/ha

CUKIER

15,1%

SKROBIA

21,8%

STRAWNOŚĆ

64,5%

UFL

105,1%
(1 UFL/kg s.m. = 1700 kcal = 7,1 MJ energii netto)
 

sorgo jaspe na plantacji 2022 roku

FIZJOLOGIA ODMIANY
fizjologia jaspe

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

 

CECHY AGRONOMICZNE

 

ZALECENIA AGROTECZNICZNE

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY RZĘDAMI: 50-75 cm

GŁĘBOKOŚĆ SIEWU: 2-4 cm

WYMAGANA TEMPERATURA GLEBY:  >10-12°C

 

NORMA WYSIEWU

WARUNKI STRESOWE: 180-220 tys. ziaren/ha

WARUNKI KORZYSTNE: 220-250 tys. ziaren/ha

 

DYSTRYBUTOR

Sorgo Polska Janusz Sus

jgsus@op.pl