facebook pixel 1 facebook pixel 2

YieldProfile

Sposób na trafne dobranie odmiany kukurydzy, rzepaku ozimego i słonecznika z hodowli Lidea do warunków glebowo-klimatycznych Twojego pola.

yield profile

Sukces zaczyna się od siewu, a mądry wybór odmiany rośliny uprawianej na polu znacznie przybliża nas do fortuny wysokich plonów. Chcemy, aby wybór nasion Lidea był świadomy. Dlatego stworzyliśmy Yield Profile – sposób na trafne dobranie odmiany kukurydzy, rzepaku ozimego i słonecznika do warunków glebowo klimatycznych Twojego Pola.

Odmiany roślin uprawnych z hodowli Lidea testujemy na polach doświadczalnych w ponad 260 lokalizacjach w całej Europie pod kątem przydatności do uprawy w różnych warunkach glebowo-klimatycznych. Badane stanowiska podzieliliśmy w zależności od potencjału plonowania na:

  • TYP A / SŁABE STANOWISKA
  • TYP B / PRZECIĘTNE STANOWISKA
  • TYP C / DOBRE STANOWISKA

Szeroko zakrojone testy pozwoliły nam stworzyć charakterystykę przydatności konkretnej odmiany do uprawy na tych trzech typach stanowisk.

Wybierz uprawianą przez siebie roślinę i przejdź do szczegółów.