facebook pixel 1 facebook pixel 2

Lucerna

Nasiona lucerny siewnej od Lidea dostępne w sprzedaży w Polsce.

Lucerna od Lidea

Lucerna to wysokobiałkowa roślina bobowata, którą od setek lat uprawia się jako paszę dla zwierząt. Prócz białka posiada też wysoką zawartość witamin, minerałów i strawnego włókna, czym wyróżnia się na tle innych surowców do produkcji pasz.

Uprawa lucerny bardzo korzystnie wpływa na płodozmian. Głęboki i bogaty system korzeniowy poprawia strukturę i żyzność gleby oraz właściwości fizykochemiczne. Stanowisko po lucernie bogate jest w substancje organiczne oraz wzmożona jest aktywność biologiczna drobnoustrojów glebowych. Ponadto składniki pokarmowe z głębszych warstw są przemieszczane do górnej części profilu glebowego. Szacuje się, że w profilu glebowym na głębokości około 50cm na powierzchni 1ha lucerna pozostawia około 135kg azotu, 45kg potasu, 35kg fosforu oraz 100kg wapnia.

Wymagania glebowe - Lucerna siewna

Uprawa lucerny siewnej powinna być planowana na stanowiskach średnio zwięzłych o głębokiej warstwie ornej i uregulowanych stosunkach wodno-powietrznych. Właściwy odczyn gleby to pH 6-7.  Właściwe przygotowane stanowisko pozwoli by lucerna siewna w pełni rozbudowała system korzeniowy, który może sięgać do 3m.

Stanowisko musi być dobrze przygotowane tzn. odchwaszczone, wapnowane (jesienią) oraz zaopatrzone w potas i fosfor.  Wskazana jest orka zimowa jeśli siew lucerny będzie wiosną. Wiosną w celu jak najlepszego przygotowania stanowiska należy wykonać uprawki spulchniające. Przed siewem lucerny należy wykonać wałowanie wałem gładkim, aby zapewnić płytkie umieszczenie nasion lucerny w czystym siewie.

 

UWAGA:

Lucerna siewna jest wrażliwa na zalegające w glebie środki ochrony roślin w szczególności na triazole, sulfonylomoczniki, atrazyny, symezyny. Doświadczenia i praktyka pokazały, że po środku Glean 75WG można siać lucernę po 2 latach od zastosowania.

Przerwa w uprawie lucerny na tym samym polu powinna wynosić 4 lata za względu na autotoksyczność. Lucerna siewna uwalnia substancje chemiczne, które hamują kiełkowanie i wzrost tego samego gatunku roślin. Im starsza lucerna, tym wyższy poziom tej substancji. Dlatego nie odnawia się runi lucerny– bobowatymi.

 

Nawożenie

Nawożenie powinno wynikać z wyników analizy gleb oraz zależeć od tego czy lucerna wysiewana jest w siewie czystym czy też w roślinę ochronną. Dawki NPK (przy siewie czystym, w pierwszym roku): 20 kg N/ha, 60-100 kg P2O5/ha i 80-140 kg K20/ha, a przy siewie w roślinę ochronną: 60 kg N/ha, 80-120kg P2O5/ha i 100-160 kg K20/ha.

 

W kolejnych latach stosujemy tylko nawozy fosforowo-potasowe, w dawkach jak przy siewie czystym. Azot przedsiewnie może być podany w formie saletry amonowej. Fosfor wpływa na rozwój części generatywnej, jest intensywnie pobierany podczas kwitnienia. Dobre efekty daje zastosowanie fosforu pod orkę zimową. W kolejnych latach użytkowania całą dawkę można podać jesienią lub wiosną. Potas odpowiada za gromadzenie substancji zapasowych w roślinie, wpływa to na lepsze przezimowanie i trwałość lucernika. Potas powinniśmy zastosować przedsiewnie, a w kolejnych latach w dawce dzielonej pogłównie przed ruszeniem wegetacji i po pierwszym pokosie. Niedobory wapnia i magnezu możemy uzupełniać pogłównie np. w formie dolomitu.

 

Mikroelementy

Najważniejszy jest bor, ponieważ odpowiedzialny jest za prawidłowy wzrost lucerny. Molibden natomiast wpływa na rozwój bakterii brodawkowych odpowiedzialnych za asymilację azotu. Warto uzupełnić te pierwiastki dolistnie

 

Należy tak prowadzić łan by zaspokoić potrzeby pokarmowe w składniki odżywcze – tabela poniżej

 

Wybór odmiany lucerny

Przy wyborze odmiany lucerny siewnej, należy pamiętać by była jak najlepiej dostosowana do polskich warunków. W naszej ofercie znajdą państwo sprawdzone produkty, które są doskonale przystosowane do naszego klimatu.

Czym się kierować? 

Warto zwrócić uwagę na klasę spoczynku, zdrowotność, wysokość plonowania i zawartość białka. 

Czym jest klasa spoczynku? 

Odmiany lucerny różnie zachowują się w czasie zimy, co określa się terminem KLASA SPOCZYNKU opisanym w skali 1-12:

  1. Zimą czynne (6-12) to najrzadziej uśpione zimą odmiany. W miesiącach zimowych mogą wytworzyć do 20 % swojego wzrostu. Na ogół charakteryzuje je krótka żywotność (2-3 lata).
  2. Częściowo uśpione (5-6) wytwarzają zimą 5-10 % swojego wzrostu. Trwałość takich lucern wynosi 4-5 lat.
  3. Uśpione (1-5) mają niewielki wzrost zimowy lub nie rosną wtedy wcale. Odmiany uśpione mają najwyższy stosunek liści do łodyg, a tym samym dostarczają lepszą jakościowo paszę.

 

Nasiona lucerny powinny być zaprawione chociaż bakteriami.

W ofercie hodowli Lidea znajdą Państwo nasiona zaprawione unikalnym produktem Boost&Go. Wysokiej jakości otoczka polimerowa zapewnia wyrównanie nasion oraz bezpieczeństwo siewu. Dodatkowo doskonale otacza nasiono i nie kruszy się. Ponadto nasiona są pokryte inokulantem, czyli bakteriami SINORHIZOBIUM MELOTI oraz RHIZOBIUM TRIFOLIUM, które wpływają na zwiększenie trwałości lucerny, wzrost wydajności i zawartości białka w uzyskanych pokosach. W celu redukcji stresu biotycznego wykorzystano wyciąg z grzybni TRICHODERMY, a zastosowane grzyby mikoryzowe wspomagają wzrost korzeni, aby umożliwić roślinom wchłonięcie większej ilości składników odżywczych.

 

Siew lucerny siewnej

Wiosną możemy rozpocząć od połowy kwietnia do połowy maja, siew letni – koniec czerwca do lipca. Wybór terminu uzależniony jest od przygotowania stanowiska i przebiegu pogody. Siew letni lucerny przez okresowe niedobory wody nie jest najlepszym terminem, ze względu na utrudnione wschody oraz możliwość wypadania młodych roślin zimą.

Nasiona lucerny należy umieścić w wilgotną glebę o temperaturze 8-10 0C. Zalecany rozstaw rzędów 10 -15 cm, głębokość siewu 1-2 cm (6 do 12 mm na glebach gliniastych, od 12 do 20 mm na piaskach). Siew czysty lub w roślinę ochronną (np. owies na zielonkę do 80 kg/ha). Przyjmuje się, że optymalną normą wysiewu jest 25 kg/ha.

 

Pielęgnacja

Pierwszy rok jest najważniejszy i najtrudniejszy w dbaniu by łan był wolny od chwastów. Siew w roślinę ochronną może ułatwić nam zadanie w walce z chwastami, ale kolejne odrosty w pierwszym roku mogę być nie wystarczająco intensywne, dlatego warto pomyśleć o zabiegu herbicydowym. Dostępne są zarejestrowane środki zawierające substancje czynne: propachizafop, aklonifen, kletodym, bentazon, imazamoks, chizalofop-P etylu, dimetenamid-P , pendimetalina, cykloksydym.

 

Zbiór

Lucerna siewna jest rośliną światłolubną, dnia długiego. Jeżeli siew był z rośliną ochronną to należy zbierać jak najwcześniej pierwszy pokos, by młode rośliny lucerny mogły jak najszybciej się zagęścić. W idealnych warunkach - temperatura powyżej 20oC i dostateczna ilość wody, pozwoli uzyskać szybkie przyrosty. Ilość pokosów – uzależniona jest od wielu czynników, ale w naszych warunkach i w roku pełnego użytkowania możemy zebrać 4 do 5 pokosów.

Pierwszy pokos jest najwyższy i stanowi 40-45 % plonu łącznego, w drugim pokosie to 25-30 %, w trzecim - 20-25 %, ostatni pokos jest najsłabszy.

 

Kiedy i na jaką wysokość kosić lucernę?

Koszenie zaleca się na wysokości 6-8 cm, tak by nie uszkodzić szyjki korzeniowej, która jest organem spichrzowym rośliny. Przy zbiorze z przeznaczeniem na siano, pokosy zbieramy w fazach od początku do pełni pąkowania. 

Różne są praktyki:

  • 1 pokos podczas pąkowania, 2 pokos w początku kwitnienia, 3 i 4 od początku do pełni pąkowania
  • 1 pokos podczas pąkowania, kolejne co 35-40 dni

 

Pielęgnacja po zbiorze

Po zbiorze zaleca się bronowanie lub włókowanie w celu pobudzenia lucerny do plonowania oraz nawożenie P i K. Ostatni pokos - należy pozostawić ścierń na wysokości ok. 10 cm (sprzyja to utrzymaniu pokrywy śnieżnej i zapobiega wymarzaniu).

W okresie jesieni w szyjce korzeniowej powstają zawiązki pączków z których wiosną wyrastają nowe pędy. Stan szyjki korzeniowej decyduje o przezimowaniu, trwałości i plonowaniu plantacji.  W miarę ewentualnego wypadania z łanu lucerny, w puste miejsca należy wsiewać natychmiast koniczynę lub trawy, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się chwastów, które obniżają plony zielonki i jej wartość. Poprzez podsiewy możemy przedłużyć okres użytkowania plantacji.

 

Jak uzyskać najlepszą jakość paszową lucerny siewnej?

Najważniejsze są liście to one zawierają najwięcej białka (22-23 %), a łodygi (10-15 %), dlatego najmniejsze straty są, gdy skoszoną lucernę przeznacza się na bezpośrednie skarmianie. 

Małe straty są przy zakiszaniu przewiędniętej zielonki w postaci bel owiniętych folią, lecz należy pamiętać, że sama lucerna trudno się zakisza i konieczny jest dodatek środków ułatwiających zakiszanie. Najwyższe straty są przy przeznaczeniu lucerny na siano, gdyż w czasie przewracania pokosów okruszają się liście lucerny. Susz z lucerny - straty niższe, ale duże nakłady, ponieważ zielonkę suszy się w odpowiednich warunkach (suszarnie zielonek).

Uzyskuje się cenną paszę o najwyższej jakości. 

 

Cechy jakościowe zależą od fazy zbioru lucerny

Wraz z opóźnieniem zbioru zmniejsza się także strawność suchej masy. Jest ona najwyższa przy zbiorze przed pakowaniem – 67,7 %, a najniższa przy zbiorze na początku kwitnienia – 56,3 %.

Poznaj nasze lucerny: