Chapka-lucerna

Nowoczesna genetyka to źródło doskonałej wysokobiałkowej paszy

REJESTRACJA

PL 2020

KLASA SPOCZYNKU

3

CZAS UŻYTKOWANIA

4-5 LAT

NORMA WYSIEWU

25 kg/ha 

OPAKOWANIE

25 kg

Rejestracja lucerny Chapka przypadła w latach skrajnie niekorzystnych ze względu na duże anomalie pogodowe – wysoką temperaturę w okresie wegetacji oraz małą ilość opadów (rok 2018 był najcieplejszy od ponad 200 lat z zimą mroźną bez okrywy śnieżnej). Badania rejestrowe potwierdziły doskonałą adaptację Chapki do warunków klimatycznych panujących w Polsce. 
Choć w skrajnie niekorzystnych warunkach pogody uprawa nie miała szansy pokazać całego potencjału plonowania, wyniki rejestracyjne dowodzą, że nawet wtedy Chapka jest niezawodna i potrafi wytworzyć plon suchej masy na poziomie 102% wzorca, tj. 174,35 dt/ha o zawartości białka 101% wzorca tj. 19,63% sm i włókna surowego 102% 24,1% sm (Źródło: COBORU 2018-2019).

CECHY AGROTECHNICZNE

Klasa spoczynku: 3
Czas użytkowania: 4-5 lat

 

CECHY JAKOŚCIOWE

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Zawartość włókna ADF 6/9

Zawartość białka 9/9

Liczba pokosów 4

GDZIE KUPIĆ?

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem skontaktuj się z przedstawicielem dobranym do Twojego regionu!

KLIKNIJ TU