facebook pixel 1 facebook pixel 2

Zaprawa na ptaki w kukurydzy

Coraz większym problemem w uprawie kukurydzy są ptaki. Zaprawa BOOST&GO Bird dostępna przy zakupie niektórych odmian kukurdzy Lidea odstrzasza ptaki, jednocześnie zachowując potencjał genetyczny uprawy.

Ptaki należą do inteligentnych zwierząt i gdy dopadną plantację kukurydzy, podążają w rzędach, dziobiąc nasiono za nasionem bądź też wyrywając młode siewki roślin. Takiemu zachowaniu sprzyjają częste w naszym klimacie niskiem temperatury w maju. Ptacto ma wtedy kłopot ze zdobyciem naturalnego pożywienia i skupia się na siewkach kukurydzy. Największą liczbę szkód wyrządzanych przez ptaki zaobserwowano na plantacjach sąsiadujących z drzewostanami.

Rozwiązanie - zaprawa Boost&Go BIRD (na ptaki)!

Zaprawa na ptaki w kukurydzy BOOST&GO BIRD zawiera repelent - Korit 420 FS, który odstrasza ptaki. 

Oprócz tego zaprawa posiada:

  • otoczkę polimerową, która poprawia przyczepność zaprawy oraz ogranicza jej pylenie,
  • mikroelementy takie jak - magnez, miedź, cynk czy mangan - pierwiastki te przyczyniają się do szybszego oraz wyrównanego wzrostu roślin.
  • biostymulant w celu polepszenia wigoru siewek sprzyjający przyrostowi biomasy.
  • ochronę fungicydową - środek grzybobójczy.

Czytaj więcej o składnikach zaprawy BOOST&GO.

 

Korzyści zaprawy Boost&Go BIRD

Zaprawa BOOST&GO BIRD nie tylko odstrzasza ptaki, bo dzięki pozostałym 4 składnikom zapewnia:

  • szybkie kiełkowanie nasion,
  • pełną ochronę fungicydową roślin,
  • równomierne wschody,
  • ochronę potencjału genetycznego.

 

Zaprawa odstraszająca ptaki

Odstraszanie ptaków z plantacji kukurydzy jest możliwe dzięki zastosowaniu zaprawy nasiennej. Wybrane odmiany kukurydzy Lidea są zaprawione BOOST&Go BIRD. To pakiet współdziałających ze sobą czterech komponentów, a najważniejszym jest repelentem - Korit 420 FS. Repelent odstrasza ptaki i chroni nasze pola przed skutkami ich żerowanie w zasiewach kukurydzy - w szczególności przed obniżoną obsadą i przed uszkodzeniami młodych siewek.  siekw przy zasiewach kukurydzy. 

Podsumowując

Jeżeli w Twojej okolicy podczas siewów kukurydzy często występują ptaki - najlepszym rozwiązaniem jest zakup nasion odmian zaprawionych BOOST&GO BIRD z dodatkiem środka Korit 420 FS.

Poniżej kukurydza, którą zakupisz z zaprawą na ptaki (Boost&Go BIRD):

ES Hemingway, ES Islander, ES Submarine, ES Constellation, ES Creative, ES Hattrick, ES Mylady, ES Perspective, ES Yakari, Grigri CS, Inici, Tonifi CS

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.