facebook pixel 1 facebook pixel 2

Zaprawa nasion bobowatych Boost&Go

Coraz częściej występujące wahania pogody oraz inne czynniki stresu mają trwały i coraz większy wpływ na uprawy bobowatych na wszystkich stadiach wegetacji. Mamy skuteczne podejście do ochrony plantacji lucerny już od najwcześniejszych stadiów rozwoju. Nasiona lucerny i koniczyn Lidea sprzedajemy zaprawione innowacyjną zaprawą Boost&Go.

zaprawa nasion lucerny boost&go

Zaprawa nasion lucerny Boost&Go daje korzyści już w trakcie siewu oraz przez cały okres użytkowania lucernika. Dzięki Boost&Go rośliny lucerny szybciej wykształcają system korzeniowy, bo zawarte w zaprawie składniki, w szczególności grzyby mikoryzowe, premiują rozwój ryzosfery. Rośliny mają możliwość szybkiego pobierania składników pokarmowych i wody wcześniej niż te na plantacjach bez zaprawy. Boost&Go sprawia, że brodawki bakteryjne w korzeniach bobowatych rozwijają się wcześniej i można je znaleźć na większej głębokości korzenia. Skutkuje to bogatszym rozwojem liści. Badania prowadzone na lucernikach zaprawionych Boost&Go wykazały szybsze kiełkowanie nasion, wyższą zawartość białka w roślinach i bujniejszy pokrój uprawy - większą masę zieloną i suchą.

SKŁADNIKI I ZALETY


 

OTOCZKA POLIMEROWA

ŁATWY I BEZPIECZNY SIEW

 • równomierne pokrycie nasion
 • stabilny siew z większą MTZ
 • mniejsze zapylenie
 • nasiona łatwo widoczne w glebie
 • w jaskrawych kolorach wg gatunku
nasiona w otoczce polimerowej boost&go

 

 

GRZYBY MIKORYZOWE

DOSKONAŁE KIEŁKOWANIE  I RÓWNOMIERNE WSCHODY

 • szybszy wzrost korzeni
 • lepsze wchłanianie składników pokarmowych
 • sprawne kiełkowanie niezależnie od warunków pogodowych
lepsze kiełkowanie lucerny bo boost&go

 

 

WYCIĄG Z GRZYBNI TRICHODERMA

POPRAWA WIGORU

 • poprawa wigoru i szybszy rozwój roślin w krytycznych fazach
 • duża tolerancja na stres biotyczny i abiotyczny
 • kontrola rozwoju chwastów
 • większy plon w pierwszym pokosie

więcej suchej masy i białka w paszy z lucerny

większa produkcja białka po zastosowaniu boost&go

 

INOKULANT

LEPSZA TRWAŁOŚĆ UPRAW

 • szybkie pojawienie się brodawek na korzeniach – lepsze odżywienie roślin w azot
 • większa liczba brodawek na różnych głębokościach systemu korzeniowego
 • zabezpiecza uprawę w warunkach suszy
 • zdrowszy łan o większej trwałości

 

bogatszy rozwoj lisci po boost&go
wzros ilosci brodawek na korzeniach lucerny po boost&go

Nasiona lucerny Lidgrass Trioluz zaprawione Boost&Go.

ZAPRAWA DOSTĘPNA TAKŻE W UPRAWACH

KUKURYDZY
 

SŁONECZNIKA
 

Szczegóły sprawdzisz, klikając w nazwę uprawy - link do właściwej strony.