facebook pixel 1 facebook pixel 2

BOOST&GO - ochrona i biostymulacja upraw

Rozwiązanie chroniące rośliny od najwcześniejszych stadiów rozwoju – zaprawa nasienna zabezpieczająca rośliny kukurydzy, słonecznika, lucerny od momentu siewu.

Zmiany klimatyczne, restrykcyjne przepisy dotyczące zapraw nasiennych,  chwasty, straty powodowane przez choroby i ptaki – wszystkie te czynniki mogą mieć poważny wpływ na nasze uprawy i znacznie limitować plonowanie. 

Jak możemy zapewnić ochronę roślin we wczesnych fazach wzrostu?

 

W ODPOWIEDZI NA TE PROBLEMY LIDEA STWORZYŁA

ZAPRAWĘ NASIENNĄ DOSTĘPNĄ W UPRAWIE

KUKURYDZY - BOOST & GO KUKURYDZA

 

SŁONECZNIKA - BOOST & GO SŁONECZNIK

 

LUCERNY - BOOST & GO LUCERNA

 

Boost&Go to zaprawa nasienna o składzie dostosowanym do potrzeb ochrony i stymulacji danej uprawy - kukurydzy, słonecznika, lucerny. Zabezpiecza rośliny we wczesnych fazach wzrostu, chroniąc potencjał genetyczny do wydania wysokiego plonu już od momentu siewu. W zależności od uprawy Boost&Go zawiera w zależności od uprawy:

OTOCZKA POLIMEROWA
zapewniająca lepsze pokrycie nasion i ograniczająca powstawanie pyłu

 

BIOSTYMULANTY
aktywujące metabolizm i polepszające wigor siewek i tworzenie biomasy roślin

 

MIKROELEMENTY
ułatwiające szybkie i wyrównane wschody

 

 OCHRONA I ZABEZPIECZENIE
środki ochrony roślin - insektydcydy, fungicydy, repelenty chroniące w fazie kiełkowania i wschodów

 

Sprawdź szczegóły w uprawie:

KUKURYDZY

 

SŁONECZNIKA

 

LUCERNY