facebook pixel 1 facebook pixel 2

Nowe rzepaki w LIDEA - lepsza wydajność rzepaku z ha

12 lutego 2024

wysoka wydajność rzepaku dzięki nowym rejestracjom odmianowym hodowli LIDEA

Nowe rejestracje rzepaku z hodowli LIDEA

Udało nam się zarejestrować 3 odmiany mieszańcowe rzepaku ozimego w 2024 roku. Przyczyniła się do tego Komisja ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych, która w styczniu obradowała w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.

Rejestracja nowych odmian rzepaku to także ważny krok w kontekście ochrony różnorodności genetycznej roślin oraz dostosowywania produkcji rolnej do zmieniających się warunków środowiskowych. Dzięki ciągłemu rozwojowi hodowli roślin, możliwe jest tworzenie coraz lepszych i bardziej dostosowanych odmian o większej wydajności plonowania.

Uzyskaj dobre plony rzepaku z nowymi odmianami od Lidea:

LID Invicto posiada rośliny rzepaku ozimego o wysokiej zdrowotności oraz wysokim potencjale plonowania na każdym stanowisku, zarówno słabym jak i dobrym co potwierdzone zostało w badaniach rejestrowych Coboru, odmiana zakończyła badania na poziomie plonowania 108,5% wzorca (51,2 dt/ha) plasując się na 8 miejscu wśród odmian zarejestrowanych w 2024 roku. Lid Invicto to typowy mieszaniec wyhodowany w systemie OGURA, posiada genetyczną odporność na Phome (gen RLM7) oraz na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Odmiana rzepaku wyróżnia się mocnym wigorem jesiennym, z tym że nie ma tendencji do elongacji szyjki korzeniowej. Oba czynniki czyli wigor i brak tendencji do elongacji sprawiają że rośliny są świetnie przygotowane do zimy. Odmiana wyróżnia się wysoką zimotrwałością na tle innych odmian. Wczesny restart po zimie pozwala wykorzystać wodę nagromadzoną w glebie w trakcie zimy i wykształcić silne i dobrze rozwinięte rośliny na całej plantacji rzepaku ozimego.

rzepak ozimy LID Invicto z hodowli LIDEA

LID Caliento to odmiana z odpornością na TuYV czyli wirusa żółtaczki rzepy oraz Phome (RLM7). Odmiana rzepaku ozimego o wysokim potencjale plonowania, szczególnie na słabszych stanowiskach, swój potencjał plonowania odmiana potwierdza rewelacyjnymi wynikami w badaniach rejestrowych Coboru plasując się na 2 miejscu wśród odmian zarejestrowanych w 2024 roku osiągając wynik 111,2% wzorca (52,5 dt/ha) w badaniach rejestrowych Coboru 2022-2023. Odmiana rzepaku posiada bardzo dobry wczesny wigor jesienny, średniowcześnie startuje po spoczynku zimowym wykorzystując zmagazynowaną wodę w glebie podczas okresu zimowego, wcześnie zakwita i wcześnie dojrzewa.

Rzepak ozimy LID Caliento z hodowli LIDEA

LID Sandro - rośliny rzepaku Lid Sandro wyróżniają się wysokim i stabilnym plonem na każdym typie gleby co potwierdzają badania rejestrowe Coboru w których odmiana ta uplasowała się na miejscu 6 wśród odmian zarejestrowanych w 2024 roku z wynikiem 109,7% wzorca (51,8 dt/ha). Lid Sandro charakteryzuje się bardzo dobrym wigorem jesiennym, nie jest podatny na elongacje szyjki korzeniowej wobec tego świetnie jest przygotowany do spoczynku zimowego. Rośliny średniowcześnie rozpoczynają dalszy wzrost po spoczynku zimowym dzięki czemu rośliny wykorzystują wodę zgromadzoną w okresie zimowym w glebie. Odmiana średniowcześnie zakwita, kwitnie długo i obficie. Rośliny dojrzewają wcześnie dając wysokie i jakościowe plony. Rzepak LID Sandro można zakupić pod marką Caussade Semences Pro.

Rzepak ozimy LID Sandro w marce Caussade Semences Pro

Jak uzyskać większe zbiory rzepaku ?

Zwiększenie plonu rzepaku na hektar można uzyskać poprzez wybór właściwej odmiany dostosowanej do warunków panujących w danej lokalizacji. Przy wyborze odmiany warto sprawdzić średni plon rzepaku w danym regionie. Takie dane można sprawdzić w oficjalnych wynikach opublikowanych przez COBORU.

Dobór odmiany ma znaczenie, ale nie jest jedynym czynnikiem, który zwiększy wydajność rzepaku z hektara, należy pamiętać, że odmiany hybrydowe wytwarzają ponad 60% swojego plonu na rozgałęzieniach bocznych, dlatego wysiew rzepaku nie może być zbyt gęsty, w zależności od terminu siewu optymalna gęstość wysiewu to 35-45 roślin na metr kwadratowy. Czytaj więcej kiedy wykonać siew rzepaku ozimego.

Wydajność rzepaku z hektara jest kluczowym czynnikiem sukcesu rolnictwa. Inwestowanie w badania nad nowymi odmianami, technologiami uprawy oraz edukację rolników na temat efektywnych praktyk uprawy jest niezbędne, by uzyskać wysokie plony rzepaku i zapewnić stabilność łańcucha dostaw żywności.

Zdobądź rekord Polski w plonie rzepaku z odmianami LIDEA!

Poznaj nasze wszystkie odmiany rzepaku ozimego.