facebook pixel 1 facebook pixel 2

Ile ton ziarna kukurydzy można uzyskać z hektara?

Kukurydza jest jednym z najbardziej wydajnych gatunków roślin uprawnych na ziemi. Wysokość plonowania jest skorelowana z wieloma czynnikami, z których głównymi są: wczesność odmiany, przebieg pogody, jakość stanowiska oraz agrotechnika.

Czynniki wpływające na ilość ziarna

Długość okresu wegetacji (wczesność odmiany) wpływa również na potencjał plonowania – w Polsce mamy wyróżnione trzy grupy wczesności, opisane dodatkowo liczbą FAO: wczesne (do FAO 230), średniowczesne (FAO 240-250) oraz średniopóźne (powyżej FAO 260). Według oficjalnych danych z COBORU, odmiany ziarnowe kukurydzy wczesnej w latach 2016-2017 plonowały średnio na poziomie 118,6 dt/ha (w przeliczeniu na 14% wilgotności), odmiany średniowczesne plonowały średnio 123,95 dt/ha (14% wilg.), natomiast odmiany średniopóźne w uśrednieniu 125,2 dt/ha (14% wilg.). Z kolei według GUS – średnie plony ziarna kukurydzy w roku 2016 kształtowały się na poziomie 72,9 dt/ha.

Ile kukurydzy z hektara? 

Bardzo poszukiwanymi odmianami kukurydzy na ziarno są odmiany wczesne. Niebagatelne znaczenie ma tu fakt, że pomimo nieco niższego potencjału plonowania, plantacje te mogą być przedplonem dla ozimych form roślin następczych. Od lat czołowe miejsce zajmują wśród nich odmiany ES Yakari, ES Katamaran, ES Katmandu. Mimo, że minęło kilka lat od ich pojawienia się na rynku, wciąż doskonale sprawdzają się na plantacjach produkcyjnych (plonując często znacznie powyżej 12 t z ha), a ich wilgotności w trakcie zbioru nie przekraczają 30 %, niejednokrotnie pomimo niekorzystnego przebiegu pogody. W ostatnich dwóch latach zarejestrowaliśmy trzy wczesne odmiany z nową generacją: LID1015C i LID1145C (NR 1 plon ziarna w grupie wczesnej w Doświadczeniach Rejestrowych w 2022 oku) oraz  LID1244C.

W Polsce panuje klimat umiarkowany, o stosunkowo krótkim okresie wegetacji. W związku z tym duża część rolników decyduje się na odmiany z grupy średniowczesnej (FAO 240-250). Jest to najważniejszy segment rynku kukurydzy przeznaczonej do uprawy na ziarno, dlatego też każda hodowla pragnie zaznaczyć swoją obecność w tym segmencie rynku. Od lat odmiany hodowli LIDEA wiodą prym tej grupie wczesności, będąc liderami pod względem plonowania. Na szczególne docenienie zasługuje kilka odmian zarejestrowanych w ostatnich latach w Polsce. Są nimi ES Asteroid, ES Inventive, ES Perspective, LID2210C, LID2020C W 2021 roku w doświadczeniach rejestrowych COBORU wyróżnikiem stała się odmiana LID2210C która osiągnęła 108% wzorca (137,2 dt/ha) przy wilgotności 23,5%.

Trudny rok 2018, bardzo pozytywnie zweryfikował zachowanie się odmian hodowli LIDEA w naszych warunkach klimatycznych. ES Inventive w serii doświadczeń porejestrowych osiągnął znakomity wynik średnio ponad 12,5 t/ha (107% wzorca), a w warunkach sprzyjających dochodzący do 17 t/ha przy wilgotności nawet poniżej 14% (Słupia Wielka 164,6 dt/ha, wilgotność w czasie zbioru 13,4%).

Początek sezonu 2021 okazał się trudny dla kukurydzy przez warunki pogodowe, natomiast odmiana z naszego portfolio ES Mylady uzyskała najlepszy wynik - nr 1 w badaniach rejestrowych COBORU. Na uwagę zasługuję także odmiana kukurydzy ES Midway z rejestracją w 2022 roku, która osiągnęła 107% wzorca w 2021 roku - 3 wynik w badaniach rejestrowych COBORU (146,4 dt/ha).

Sprawdź, jak plonują najwydajniejsze odmiany Tropical Dent.

W ostatnich latach najbardziej wydajne kukurydze z grupy średniopóźnej osiągają rekordowe plony, czego doskonałym przykładem mogą być ES Faraday (FAO 270). Ta bardzo plenna odmiana pochodzi z unikalnej linii Tropical Dent dzięki czemu nie tylko wysoko plonuje w latach o zróżnicowanym przebiegu pogody, ale również doskonale oddaje wodę (zarówno na polu jak i w trakcie suszenia). 

Wprowadzona na rynek odmiana ES Faraday, jest doskonałym rozszerzeniem portfolio odmianowego w tej grupie wczesności. Plony na poziomie ponad 150 dt/ha w kilku lokalizacjach doświadczeń rejestrowych (2016- 2017) jak i porejestrowych (2018), są tylko potwierdzeniem wysokiej wartości gospodarczej tej odmiany. W odniesieniu do średnich plonów podawanych przez GUS czy COBORU, widzimy więc, że potencjał plonotwórczy odmian kukurydzy nie jest wciąż w pełni wykorzystany. W dalszym ciągu czekamy więc na wystąpienie takiej kombinacji czynników, aby uzyskać możliwe do osiągnięcia 20 t ziarna z hektara i zachęcamy do podjęcia wyboru odmian, które na taki sukces będą gotowe.

SPRAWDŹ CAŁY KATALOG ODMIAN KUKURYDZY LIDEA