facebook pixel 1 facebook pixel 2

Po co się suszy kukurydzę?

Galopujące ceny energii oraz surowców energetycznych sprawiają, że kosztochłonne suszenie kukurydzy staje na granicy opłacalności.

po co suszyć kukurydzę?

W porównaniu do ubiegłego ceny suszenia kukurydzy wzrosły o 30%. Dowiedz się jak wybór odpowiedniej odmiany, pozwoli Ci zmniejszyć koszty suszenia kukurydzy i zwiększyć rentowność produkcji.

Czy kukurydzę trzeba suszyć?

Chcąc bezpiecznie przechowywać zebrane ziarno kukurydzy po zbiorze, konieczne jest jego osuszenie. Zawartość wody w ich wnętrzu nie powinna przekraczać 14%. Zbyt wysoka wilgotność ziarna kukurydzy po zbiorze – nierzadko przekraczająca 30% – wiążę się z jego szybszym zagrzewaniem oraz psuciem.

Jak długo może leżeć mokra kukurydza?

Często spiętrzenie prac w gospodarstwie, a także ograniczona wydajność suszarni sprawia, że nie jesteśmy w stanie wysuszyć całej partii ziarna bezpośrednio po zbiorze. W takiej sytuacji ważne jest, aby w pierwszej kolejności wysuszyć ziarno kukurydzy koszonej w dni o wyższej temperaturze, aby zapobiec jego zakiszeniu się. Z kolei ziarno zbierane w chłodniejsze dni lub w nocy możemy składować nawet do 3 dni przed jego wysuszeniem. Przewietrzając ziarno kukurydzy za pomocą wentylatora możemy zakonserwować je w ten sposób na dodatkowe kilka dni. Dla przykładu wentylując w ten sposób kukurydzę o wilgotności 35% możemy opóźnić jej suszenie nawet o 6 dni.

Czy opłaca się suszyć kukurydzę?

Po zbiorach ziarna kukurydzy producenci rolni stają przed dylematem. Zastanawiają się czy korzystniej będzie sprzedać mokre ziarno bezpośrednio po zbiorze po niższej cenie czy suszyć i sprzedać drożej w późniejszym terminie?

O opłacalności tego działania w dużej mierze zależą wzrastające stale koszty suszenia, które mogą wynieść od 40 do nawet 60% całkowitych kosztów produkcji kukurydzy. Cena za suszenie kukurydzy podawana jest dla jednego tono procenta. W związku z tym koszt jest tym wyższy im wyższa jest wilgotność początkowa suszonego ziarna. Sprawdź, jak obliczyć realny koszt suszenia kukurydzy.

Dosychanie kukurydzy na polu

Oczekując na obniżenie wilgotności , wielu rolników odkłada zbiór licząc na jak najlepsze parametry ziarna. Niestety zbyt długie pozostawienie roślin na polu w nadziei na doschnięcie ziarna  kukurydzy może wiązać się z ogromnymi stratami z powodu:

  • opadania kolb,
  • wylegania roślin i ich łamania,
  • porażenia ziarna przez grzyby z rodzaju Fusarium.

Praktyka pokazuje, że najlepszy moment na zbiór kukurydzy ziarnowej przypada po około 2 tygodniach po ukazaniu się u nasady ziarniaka tzw. czarnej plamki.

 Tropical Dent® pomaga zaoszczędzić na dosuszaniu ziarna

Kluczowym elementem rentowności produkcji kukurydzy jest tempo dosychania jej ziarna. Odmiany kukurydzy Tropical Dent® charakteryzują się bardzo szybkim dosychaniem ziarna zarówno w końcowym okresie wegetacji na polu, jak i w czasie suszenia po zbiorze.

 

SPRAWDŹ CENĘ ODMIAN TROPICAL DENT