facebook pixel 1 facebook pixel 2

Jak uprawiać sorgo?

Rolnicy coraz częściej mierzą się z wyzwaniami niesprzyjającej pogody. Susze, upały i nierównomierne opady stawiają pod znakiem zapytania opłacalność tradycyjnych upraw. W takich sytuacjach sorgo okazuje się być cennym sprzymierzeńcem. Ta alternatywna roślina wykazuje niezwykłą odporność na trudne warunki i może być uprawiana tam, gdzie inne zboża zawodzą. Niniejszy artykuł to praktyczny przewodnik po uprawie sorga. Znajdziesz tu porady dotyczące wyboru odpowiedniej odmiany, przygotowania gleby, siewu, pielęgnacji, zbioru i wykorzystania plonów.

poradnik uprawy sorgo

Wprowadzenie do uprawy sorgo

Kukurydza, od lat popularna w polskich gospodarstwach, staje się coraz mniej opłacalna. Stanowi o tym nie tylko problem ceny skupu. Susze i ekstremalne temperatury negatywnie wpływają na jej plony. Sorgo przyciąga uwagę swoją wytrzymałością na brak wody i zdolnością do rośnięcia na różnych typach gleb. Przy czym skuteczna uprawa sorgo nie odbiega znacząco od uprawy kukurydzy.

Czym jest sorgo i dlaczego warto je uprawiać?

Sorgo (Sorghum bicolor) to gatunek zboża należący do rodziny wiechlinowatych. Pochodzi z Afryki, gdzie od wieków stanowi ważny element rolnictwa. W Europie sorgo jest uprawiane na mniejszą skalę, ale jego popularność stopniowo rośnie, ze względu na liczne zalety i szeroki wachlarz zastosowań. Zbiór sorgo podobnie jak kukurydzy wykonuje się na ziarno bądź na kiszonkę. Zalety sorgo można można ująć w czterech punktach:

 • Odporność na stresy bądź niskie wymagania uprawowe: Doskonale radzi sobie w trudnych warunkach klimatycznych. Jest odporne na suszę, wysokie temperatury i choroby. Zainteresowanie uprawą sorgo powinno więc dotyczyć przede wszystkim czytelników gospodarujących na glebach lżejszych.
 • Niewymagająca uprawa: Nie wymaga intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych. Jest mało podatne na chwasty i choroby, co ogranicza potrzebę stosowania herbicydów i fungicydów. Właściwości sorgo zainteresują więc z pewnością tych, którzy w wyszukiwarce wpisali hasło "tania uprawa".
 • Wysoki plon: Sorgo może generować imponujące plony, nawet na słabszych glebach. W sprzyjających warunkach plonowanie ziarna w Polsce może sięgać 7-10 ton z hektara. Wartość użytkowa rośliny sorgo jest zatem bardzo dobra.
 • Wielość zastosowań: Sorgo posiada szerokie spektrum zastosowań. Podobnie jak w przypadku kukurudzy dostępne są różne odmiany sorgo przeznaczone na ziarno i na kiszonkę.

Różnorodność odmian sorgo a ich specyficzne zastosowania

Istnieje wiele różnych odmian sorgo o różnych cechach i przeznaczeniu jednak dwa typy materiału siewnego sorga mają praktyczne zastosowanie w Polsce. Są to po pierwsze odmiany ziarnowe o czerwonych ziarnach - szczególnie cenione w produkcji paszy dla ptaków. Plony ziarna sorgo czerwonego znajdują więc odbiorców wśród producentów pasz dla ptaków. Po drugie odmiany typowo kiszonkowe, w których dominuje wysoki plon biomasy i dobra strawność, które daje się wykorzystyć w żywieniu bydła dokładnie tak jak kiszonkę z kukurydzy. Rozwój uprawy sorgo w Polsce polega właśnie na tych dwóch typach. Nasiona sorgo można jednak generalnie podzielić ze względu na zastosowanie i kolor ziaren.

Nasze nasiona sorgo znajdziesz tu: https://lidea-seeds.pl/crops/sorgo

Agrotechnika sorgo

Okres wegetacji sorgo przypada na czas od maja do października i wynosi od 110-120 dni. Plantacje sorgo - podobnie jak kukurydzy - prowadzi się prosto. Roślina ta jest bardziej odporna na suszę i upały, co przy odpowiednim podejściu do siewu, stanowiska i zabiegów, pozwala na uzyskanie stabilnych plonów. Zbiór i plonowanie uzależnione są przede wszystkim od precyzyjnego siewu, skromnego nawożenia i zwalczania chwastów. Ochrony upraw sorgo przed grzybami w warunkach europejskich nie prowadzi się wcale. Ochrona plantacji przed szkodnikami ma charakter interwencyjny i nie jest intensywna

Wybór i przygotowanie stanowiska - wymagania glebowe

Odpowiednie przygotowanie stanowiska jest kluczem do sukcesu w uprawie sorga. Roślina ta ma niskie wymagania uprawowe, ale dla optymalnego wzrostu i plonowania preferuje pewne specyficzne warunki. Główne zalecenia uprawowe podajemy poniżej:

Gleba

 • Sorgo może być uprawiane na glebach III-VI klasy, ale najlepiej rozwija się na glebach lekkich i piaszczystych o dobrej przepuszczalności.
 • Minimalne pH gleby powinno wynosić 5,5.
 • Gleba powinna być dobrze nagrzewająca się, co jest szczególnie ważne w początkowych fazach wzrostu.

Płodozmian

 • Sorgo nie powinno być umieszczane po innych roślinach zbożowych w płodozmianie, aby uniknąć chorób i szkodników.
 • Zaleca się uprawę sorgo po roślinach okopowych, bobowatych lub motylkowych. To idealny przedplon i nawożenie w jednym.

Uprawa

 • Ważna jest dokładność uprawy głębokiej, by korzenie mogły się prawidłowo rozwijać. Preferowana jest orka zimowa. Preferowana jest orka zimowa, która sprzyja rozkładowi resztek pożniwnych i poprawia strukturę gleby.
 • Należy ograniczyć liczbę przejazdów po polu, aby uniknąć nadmiernego zagęszczenia gleby, co może negatywnie wpłynąć na wschody i wzrost sorgo.
 • Na glebach gliniastych, podatnych na zaskorupienie, sorgo może mieć problemy ze wschodami.
 • Siew sorgo może być z powodzeniem przeprowadzany w systemie No-Till, który ogranicza erozję gleby i poprawia jej żyzność. Pieczemy wtedy dwie pieczenie na jednym ogniu, zmniejszając wpływ na glebę naszego gospodarowania.
 • Podsumowując - sorgo to roślina tolerancyjna na różne warunki glebowe, ale dla osiągnięcia najlepszych rezultatów należy zapewnić jej odpowiednią strukturę i pH gleby. Główne zalecenia uprawowe sprowadzają się do dokładnej uprawy i zapewnienia właściwego pH.

Wybór odmiany sorgo - nasiona

Profesjonalne uprawy sorgo zaczynają się od wyboru odmiany pod kierunek użytkowania. Wybierając odmianę sorgo, zwróć uwagę na jej wczesność, odporność na choroby i wyleganie, a także na stay-green i barwę ziarna. Nasze nasiona sorgo Lidea spełniają te kryteria, oferując szeroki wybór dla różnych warunków uprawowych.

 1. Wybierz wczesność odpowiednią do terminu siewu oraz planowanego terminu zbioru. Zalecamy odmiany wczesne do średnio wczesnych.
 2. Unikaj odmian podatnych na sterylność wiechy.
 3. Wybierz odmiany, które znoszą suszę i stres.
 4. Unikaj odmian podatnych na choroby Macrophomina (zgnilizna łodyg) oraz Fusarium
 5. Stosuj odmiany odporne na wyleganie. W uprawie na ziarno unikaj odmian wysokich, bo są bardziej na nie podatne.
 6. Zwróć uwagę na stay-green. Odmiany ziarnowe powinny mieć stay–green na średnim poziomie, wśród odmian na kiszonkę polecamy te, które najdłużej pozostają zielone na polu.
 7. Sprawdź pożądaną w zbycie barwę ziarna. Sorgo na ziarno może mieć nasiona zabarwione na biało, czerwono lub pomarańczowo.
 8. Dobierz odmianę z niskim poziomem tanin (<0,14% s.m.). Taniny mają wpływ na smakowitość paszy.

Sprawdź najlepsze nasiona sorgo od Lidea:

Nasze nasiona sorgo są specjalnie selekcjonowane, aby zapewnić maksymalną wydajność i adaptacyjność, co sprawia, że są one idealnym wyborem dla polskich rolników poszukujących niezawodnych i odpornych upraw.

wybór nasion sorgo Lidea

Siew sorgo - parametry

Precyzja w siewie sorga jest kluczowa. Dlatego spójrz na naszą listę i zadbaj o rozwój uprawy sorga na starcie.

 • Głębokość siewu: 2-4 cm.
 • Norma wysiewu: W zależności od warunków: klasy gleby, terminu siewu, zapasu wody w glebie. W warunkach suszy zbyt wysoka gęstość może powodować konkurencję między roślinami i szybsze wyczerpanie rezerw wody, a także pojawienie się chorób.
 • Odmiany ziarnowe: warunki stresowe 220-260 nasion/ha, warunki korzystne 260-300 nasion/ha.
 • Odmiany kiszonkowe: warunki stresowe 180-220 nasion/ha, warunki korzystne 220-250 nasion/ha.
 • Data siewu: Temperatura gleby >10-12°C. Im wyższa temperatura, tym szybsze wschody. Termin siewu przypada z reguły na maj. Sorgo jest wrażliwe na niskie temperatury, a w szczególności na przymrozki. Starajmy się ich ustrzec, wybierając terminu siewu.
 • Rozstaw rzędów: Optymalnie 35-50 cm, można siać w rozstawie 75 cm. Siew siewnikiem punktowym – tarcze 2,2-2,5 mm, 70 otworów. Siew siewnikiem zbożowym o wysokiej wydajności – sekcja 1 i 2 siejące, sekcje 3 i 4 zamknięte w celu uzyskania międzyrzędzia szerokości około 35 cm.

Sorgo w początkowej fazie rozwija się powoli, dlatego warto siać je w ogrzaną glebę, by wzeszło jak najszybciej.

Prawidłowy siew sorgo obejmuje odpowiednią głębokość, normę wysiewu, termin siewu i rozstaw rzędów. Dostosowanie tych parametrów do warunków glebowych i pogodowych oraz wybór odpowiedniego siewnika zapewni optymalne warunki do wzrostu i rozwoju roślin, a tym samym wysoki plon.

wschody sorgo

Chwasty w sorgo - kontrola

Największą konkurencją sorgo wśród chwastów są chwastnica jednostronna i włośnica zielona. Agrotechnika sorgo pozwala na dwa typy ochrony upraw sorgo:

Ochrona przedwschodowa

 • Glifosat 180 g/l.
  • Dopuszczone środki*: BGT, Hadican, Halvetic 180 SL. 
  • Termin stosowania: przed siewem lub tuż po siewie, a przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00-09). 
  • Dawka: 1,5-3 l/ha.

Ochrona powschodowa

Nasiona Lidea zaprawiono w systemie CONCEP III, który chroniąc siewkę przed wnikaniem herbicydów, pozwala na zastosowanie szerokiej palety środków ochrony roślin działających powschodowo.

 • Środki na bazie S-metolachloru. UWAGA! Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej środki z substancją czynną S-metolachlor można nabyć do maja 2024 r. i zastosować do sierpnia 2024 r.
  • Dopuszczone środki*: 
   • Chart 960 EC, Metos 960 EC (S-metolachlor – 960 g/l). Termin stosowania: bezpośrednio po siewie (BBCH 00), na dobrze uprawioną (bez grud), wilgotną glebę, do końca fazy rozwoju 4. liścia (BBCH 14). Dawka: 1,25 l/ha.
   • Gardo Gold 500 SE, Primextra Gold (terbutylazyna 187,5 g/l, S-metolachlor 312,5 g/l). Termin stosowania: przedwschodowo bezpośrednio po siewie na dobrze uprawioną (bez grud), wilgotną glebę do fazy rozwoju 3. liścia (BBCH 00-13). Dawka: 4 l/ha.
 • Środki na bazie pendimetaliny
  • Dopuszczone środki*: Activus 400 SC, Pendigan Strong 400 SC (pendimetalina – 400 g/l). 
  • Termin stosowania: doglebowo, do 3 dni po siewie, ale przed wschodami (BBCH 00-05) lub po wschodach w fazie 1-3 liści (BBCH 11-13), gdy chwasty mają 1-2 liście właściwe (BBCH 11-12). 
  • Dawka: 3,5-4 l/ha.

Od fazy 4 do 8 liścia możemy tylko zwalczać chwasty dwuliścienne.

* Aktualny wykaz dostępny na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Insekty w sorgo - zwalczanie

Największe zagrożenie obniżające opłacalność uprawy sorga stanowią drutowce niszczące uprawę w czasie wschodów. Spore straty może powodować także duża presja mszycy czy słonecznicy orężówki. W zwalczaniu szkodników dopuszczono do użycia kilka środków na bazie lambda-cyhalotryny (2,5%) oraz acetamiprydu (200 g) czy też grzyba Beauveria bassiana (szczep ATCC 74040-0,185 g), które mogą uchronić naszą plantację przed atakiem wyżej wymienionych szkodników. Zrównoważona uprawa wymaga jednak stosowania wyłącznie oprysków prewencyjnych.

Dzika zwierzyna potrafi spowodować szkody w uprawie sorga, głównie dlatego, że szuka w nim schronienia. Ptaki natomiast są zagrożeniem wiosną podczas wschodów oraz w okresie dojrzewania ziarniaków, szczególnie w fazie mleczno-woskowej.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Choroby sorgo

W warunkach europejskich sorgo jest mało podatne na choroby. Znane są dwa patogeny, które mogą wpłynąć na rośliny sorgo: Macrophomina i Fusarium. Choroby zaburzające wzrost sorgo występują tylko w sprzyjających warunkach:

 • wysoki poziom azotu,
 • duże zagęszczenie roślin,
 • bardzo wysoka temperatura,
 • bardzo sucha pogoda.
Macrophomina i Fusarium

Fotografia. Przykład rzadkich w Polsce chorób sorgo. Od lewej Macrophomina i Fusarium.

Nawożenie sorgo

Plantacje sorgo doskonale wykorzystują nawożenie organiczne. W początkowych fazach rozwoju wolno wykorzystuje składniki pokarmowe, z tego względu można podzielić zaplanowane dawki. Skuteczna uprawa sorgo wymagają ilości składników pokarmowych podane w poniższej tabeli:

Stosuj tylko dawkę azotu potrzebną roślinie! (wysoka dawka azotu + duże zagęszczenie = ryzyko dla uprawy)

Tabela 1. Zapotrzebowanie roślin.

Zbiór i przechowywanie ziarna sorgo

Ziarno i kiszonka z sorga wymagają różnych metod zbioru. Zbiór powinien być dostosowany do stopnia dojrzałości roślin, a przechowywanie ziarna - do jego wilgotności, by zapewnić najlepszą jakość plonów.

Kiedy i jak zbierać sorgo na ziarno?

Termin zbioru sorga na ziarno zależy od dojrzałości wiechy, przy czym same liście mogą być wtedy jeszcze zielone. Monitorowanie wilgotności ziarna pozwala zapewnić jego optymalne warunki do magazynowania i dalszego wykorzystania.

 • Dojrzałość wiechy wyznacza termin zbioru. Odmiany o rozpierzchłej (otwartej) wiesze charakteryzują się lepszym dojrzewaniem, natomiast ziarniaki w wiesze zwięzłej szybciej się odbarwiają po zewnętrznej stronie. Nie czeka się aż liście wyschną – te mają pozostać zielone, aby roślina pozostała podczas zbioru elastyczna i nie wylegała.
 • Podobnie jak w kukurydzy sprawdzić należy, czy występuje czarna plamka. Przed rozpoczęciem zbioru należy precyzyjnie ocenić wilgotność całej wiechy, która dojrzewa od dołu w górę.
 • Zbiór można rozpocząć, gdy wilgotność ziarna wynosi 25% H2O. Optymalna wilgotność, która pozwala magazynować zebrane ziarno, to 15-16% H2O. Popularne odmiany są wstanie osiągnąć na polu wartości poniżej 25% wilgotności, jednak dosuszenie ziarna jest konieczne.
 • Sorgo ziarnowe kosimy jak najwyżej, by zebrać same wiechy. Nie kosimy łodyg ani liści, aby nie dopuścić do wzrostu wilgotności wymłóconego ziarna, przez co spadnie wartość użytkowa plonu.
 • Zbiór kombajnem dokonujemy hederem zbożowym.
 • Przechowywania ziarna sorgo: uzyskany plon należy wysuszyć lub poddać innej konserwacji np. zakisić w rękawach. Dosuszenie ziarna wykonuje się do wartości 11-12 % H2O.
 • Po zbiorze na ziarno łan możemy zmulczować lub pozostawić jako poplon czy zieloną masę, która wymarznie, wpływając korzystnie na strukturę gleby i ochroni przed erozją.
zbiór na ziarno

Kiedy kosić sorgo na kiszonkę?

Takie wykorzystanie uprawy musi uwzględniać inny od kukurydzy rozwój roślin sorgo. Przede wszystkim decyzja o założeniu plantacji na kiszonkę musi zapaść na etapie wyboru materiału siewnego sorga, ponieważ popularne odmiany na kiszonkę mają inny pokrój.

 • Należy starać się uzyskać 28-32% suchej masy. Ustawić sieczkarnię, by cięła sieczkę na fragmenty około 30 mm. Uprawę najłatwiej zebrać przystawką typu kemper.
 • Idealny etap do zbioru: ziarno jest mleczne i pastowate w dolnej części wiechy, dolne liście zaczynają powoli usychać.
 • Należy pamiętać, że sama barwa liści nie jest dobrym wskaźnikiem dla początku zbiorów. Rozwój roślin sorgo przebiega bowiem nieco inaczej niż kukurydzy.
 • Dobranie właściwego termin zbioru jest istotne ze względu na możliwe straty. Zbiór za wczesny spowoduje spadek suchej masy i jakości. Może mieć też negatywny wpływ na trwałość kiszonki. Zbyt późny za to wpłynie negatywnie na jakość energetyczną, większy będzie także udział włókna w kiszonce. Zbyt sucha masa będzie trudna do ubicia na pryzmie.
sorgo odmiany kiszonkarskie różnią się pokrojem

Dosuszenie i wilgotność ziarna sorgo: jak prawidłowo przechowywać?

Idealna wilgotność ziarna sorgo do przechowywania wynosi 11-12% H2O. Dosuszenie ziarna w suszarniach pozwala osiągnąć tę wartość, zapewniając zachowanie jakości.

Opłacalność i trudności uprawy sorgo

Sorgo jest rośliną o niskich wymaganiach agrotechnicznych, co oznacza, że jego uprawa wiąże się z niskimi kosztami. Uprawa sorgo może być opłacalną alternatywą dla innych roślin, jednak przed siewem należy rozeznać się w kwestii znalezienia współpracującego z nami skupu. Nie jest to już tak trudne jak jeszcze dekadę temu, a w Internecie pojawia się coraz więcej ofert.

Opłacalność uprawy sorga: czy warto inwestować?

Te ciepłolubne i tolerancyjne rośliny przynoszą dobrą opłacalność:

 • w produkcji mieszanek paszowych dla ptaków (w szczególności gołębi),
 • w uprawie na kiszonkę.

Trudności uprawy sorgo i jak im przeciwdziałać

Mimo wielu zalet, uprawa sorga może napotkać na trudności:

 • Wrażliwość na niskie temperatury: sorgo jest rośliną ciepłolubną i źle znosi niskie temperatury. Wiosenne przymrozki mogą uszkodzić młode rośliny, dlatego w warunkach europejskich sorgo trzeba siać w glebę ogrzaną lepiej niż kukurydzę.
 • Chwasty. Sorgo jest silnie konkurencyjne w stosunku do chwastów, ale w początkowych fazach wzrostu może być przez nie zagłuszane, bo rośnie wolno. Szczególnie problematyczne są chwastnica jednostronna i włośnica.
 • Niska świadomość. Wśród polskich rolników brakuje wiedzy o właściwościach tej rośliny. Dlatego współpraca z doświadczonym dystrybutorem, takim jak Janusz Sus, może uchronić Cię przed popełnianiem błędów i zapewnić sukces w uprawie sorgo. Pan Sus posiada bogate doświadczenie w tej dziedzinie, sięgające 2007 roku. Doskonale zna specyfikę uprawy sorgo i potrafi doradzić w każdym jej aspekcie.

Sorgo w praktyce: wykorzystanie i wartość użytkowa

Skład chemiczny ziaren sorgo jest niezwykle interesujący. Suszone ziarno zawiera błonnik i naturalne przeciwutleniacze. Jest bezglutenowe, lekkostrawne i łatwo przyswajalne. Zawiera ważne minerały takie jak żelazo, wapń i fosfor, a także witaminy, takie jak niacyna (witamina B6) i witamina E. Właściwości odżywcze pozwalają przygotować z sorgo żywność w różnych formach, takich jak mąka, pełne ziarno, makaron, mleko, płatki.

Podczas gdy 60% pszenicy, jęczmienia i kukurydzy w Europie jest przeznaczone na paszę dla zwierząt, sorgo odgrywa rolę uzupełniającą: bogate w białko, ze skrobią dostarczającą energię, nienasycone kwasy tłuszczowe i dobrą tolerancję na mykotoksyny na polu, poprawia jakość sanitarną i odżywczą diet paszowych. Oprócz wartości odżywczych, sorgo jest również atrakcyjne ze względu na cenę i mniejsze nakłady finansowe na wyprodukowanie paszy od innych zbóż.

Tabela 2. Wartość odżywcza ziarna

Wykorzystanie sorgo nie ogranicza się tylko do rolnictwa , właściwości sorgo dostrzeżono również w przemyśle jako surowiec do produkcji bioetanolu, papieru czy materiałów budowlanych.

Wykorzystanie sorgo: od surowca przemysłowego do produkcji bioetanolu

Chociaż główne rynki zbytu sorgo ukierunkowane są na produkcję żywności i paszy, wciąż rozwijają się nowe możliwości. Sorgo bogate w błonnik jest wykorzystywane do produkcji biomasy przemysłowej (masa celulozowa, paliwo, drewno), bioetanolu i biogazu. Potencjał sorgo pozwala z 1 ha ziarna wyprodukować 3000 litrów etanolu, podobnie jak z kukurydzy. Suszone ziarno sorgo z rozpuszczalnikami (DDGS), produkt uboczny produkcji etanolu na bazie skrobi, ma zwykle wyższą zawartość białka niż tłuszczu w porównaniu do kukurydzy, co daje interesujące możliwości rozwoju produkcji sorgo dla biopaliw lotniczych. Jest to więc roślina energetyczna.

Profesjonalne uprawy sorgo służą do produkcji elastycznych folii (podobnych do tych z tworzywa sztucznego), materiałów konstrukcyjnych lub paneli izolacyjnych, surowec przemysłowy stanowi wtedy włókno rośliny. Łodyga i wiecha, czyli włókniste części rośliny, służą do produkcji masy celulozowej. Pojawiają się też innowacje jak barwniki i bioplastiki przydatne w przemyśle motoryzacyjnym. Naukowcy opracowali już sorgo, które jest znacznie bardziej efektywne w produkcji biomasy i będzie znacznie tańsze niż dotychczas w produkcji bioplastików.

Podsumowanie

Przepraszam za pomyłkę. Oto skorygowane podsumowanie, które ściślej trzyma się Twoich wytycznych, z wykorzystaniem podanych fraz kluczowych:

Uprawa sorga staje się odpowiedzią na nieprzewidywalną pogodę, susze i upały, które coraz częściej występują w Polsce. Okres wegetacji sorga pozwala na elastyczne zarządzanie uprawą, co, w połączeniu z właściwymi praktykami agrotechnicznymi, prowadzi do sukcesywnego zbióru i plonowania. Plony ziarna sorga, zwłaszcza tych popularnych odmian dostosowanych do polskich warunków, mogą być imponujące nawet na glebach słabszych, dzięki czemu sorgo staje się coraz bardziej atrakcyjne dla rolników. Na glebach słabszych sorgo wykazuje swoją wyjątkową adaptacyjność, dostarczając stabilnych plonów tam, gdzie inne zboża mogą mieć trudności z wydajnym wzrostem.

Zaletą sorga jest jego system korzeniowy, który świetnie radzi sobie nawet w trudnych warunkach, co sprawia, że sorgo jest rośliną ciepłolubną i tolerancyjną na zmienne warunki klimatyczne. Nasze nasiona sorgo są selekcjonowane pod kątem najlepszych właściwości odżywczych oraz adaptacji do lokalnych warunków, co zapewnia rolnikom dostęp do roślin o wysokim potencjale plonowania.

Podsumowując, uprawa sorga oferuje polskim rolnikom szansę na wysokie plony nawet w niekorzystnych warunkach. Dzięki odporności na suszę, zdolności do rośnięcia na glebach słabszych oraz cennej wartości odżywczej, sorgo prezentuje się jako obiecująca opcja uprawowa, wpisująca się w potrzeby nowoczesnego rolnictwa.