facebook pixel 1 facebook pixel 2

Czy LIDCOVERY pozwalają zaoszczędzić na nawozie?

Zdecydowanie TAK. Facelia, owies szorstki , rzodkiew japońska, wyki, koniczyny, słonecznik, szałwia hiszpańska i reszta komponentów mieszanek mają za zadanie pobieranie azotu, fosforu, potas, siarki wapnia z głębszych warstw gleby.

Po zebraniu rośliny głównej na polu pozostaje ściernisko, które paruje, tracąc cenną wodę. W tym samym czasie niewykorzystane składniki pokarmowe przemieszczają się w profilu glebowym  w strefę niedostępną dla rośliny następczej. Niestety, aby przerwać parowanie nie wystarczy wykonać uprawkę.

Jeżeli jest tylko możliwość, powinniśmy zasiać poplon. Wybór odpowiednich składników mieszanki polonowej ma szczególne znaczenie, bo pozwoli nam odzyskać składniki pokarmowe kryjące się w glebie, a następnie przekazać je roślinie następczej dzięki mineralizacji jesiennej i wiosennej. Każdy gatunek akumuluje składniki pokarmowe w charakterystyczny dla siebie sposób. Facelia i szałwia hiszpańska pobierają potas i fosfor, natomiast owies szorstki czy gorczyca biała magazynują azot. Słonecznik oraz olejarka abisyńska akumulują potas, rzodkiew japońska magazynuje wszystkie dostępne składniki, w szczególności potas. Rośliny bobowate mają zdolność do wiązania azotu atmosferycznego, dlatego w mieszankach LIDCOVER jest duży udział wyk i koniczyn, poza tym również one doskonale magazynują potas. 

Szacuje się że mieszanka międzyplonowa LIDCOVER LEGO20 składająca się z 5 składników po 90 dniach wegetacji wprowadzi do gleby 65 kg/ha azotu potencjalnie dostępnego, 11 kg/ha fosforu oraz 80 kg/ha potasu. 

LIDCOVER STRUKTUR mieszanka o wyjątkowym składzie zapewnia wprowadzenie do gleby po 90 dniach na polu około 70 kg/ha azotu, 15 kg/ha fosforu i około 60 kg/ha potasu. 

LIDCOVER OPTICORN ma skład prosty, ale przemyślany, który daje roślinie następczej do 50 kg/ha azotu, około 10 kg/ha fosforu oraz do 60 kg/ha potasu. 

Mieszanka o uniwersalnym zastosowaniu (jako poplon lub jako pastwisko) CS STOCK CTT składa się z traw i bobowatych. Wykorzystana jako mieszanka ścierniskowa dostarcza do 50 kg/ha azotu oraz taką samą ilość potasu. Fosforu do gleby wniesie zaś około 9 kg/ha. 

ZOBACZ CAŁĄ OFERTĘ MIESZANEK POPLONOWYCH

mieszanki pastewne oszczędność na nawozie

Analiza możliwości akumulacji składników pokarmowych dla poszczególnych roślin międzyplonowych jest bardzo trudna i zależy od wielu czynników klimatyczno-glebowych, takich jak chociażby terminu siewu, poziom życia biologicznego gleby, tempa mineralizacji, ilości opadów. Podane wartości mają na celu odpowiedzieć na pytanie: „Czy LIDCOVERY pozwalają zaoszczędzić na nawozie?” Odpowiedź jest jedna zdecydowanie TAK, zaś ilość korzyści w pełni pokrywa koszt ich zakupu. Celem naszym jest dostarczenie takich, gotowych rozwiązań, by w pełni wykorzystać potencjał każdego stanowiska i dostarczyć jak najwięcej korzyści.